Souvislosti, které všude nenajdete

Svitovit

(13. díl)

Oboustranný symbol s obrovskou silou a mocí. SVITOVIT vznikl spojením dvou JARGICKÝCH symbolů: GROMOVIK a KOLADNIK. Symbol SVITOVIT tak spojuje více symbolických rovin současně.

GROMOVIK – je mocný praslovanský symbol, který symbolizuje nevyčerpatelnou božskou moudrost a nekonečnou energii Vesmíru. GROMOVIK ztělesňuje nekonečný cyklus událostí a pohyb směrem ke "Stromu života". GROMOVIK působí ohromnou silou a je schopen propojovat neviditelné prostory minulosti a budoucnosti.

KOLADNIK – je oboustranným symbolem. Z jednoho směru je považovaný za ženský symbol. Tento symbol je spojován s bohyní Ladou, kterou naši předkové považovali za patronku všeho ženského. Počet paprsků symbolizuje nekonečno (nekonečné zdokonalování). Z druhé strany je KOLADNK považovaný za mužský symbol, zejména ve své jangové energii. Hojně jej užívali muži ochránci a obránci vlasti.

SVITOVIT v sobě zrcadlí odkazy na všechny výše uvedené roviny a dokonce ještě mnohem více. Praslované vnímali vloženou vnitřní dualitu tak, že při harmonickém propojení synergicky a mnohonásobně navyšuje sílu a moc veškerého vloženého působení. SVITOVIT je přesně takovým symbolem. Jeho význam není jen ve vztahu nebeského a pozemského světa. Praslované jej vnímali tak, že nepřerušované spojení Nebe-Země přineslo našemu světu mnoho skvělých Duší (duchovní fialová barva symbolu). Všechny duše se rodí v "Nebi" a potom je síly SVITOVITU pomáhají přivádět na Zemi, kde z nich později vyrostou skvělí lidé. Takoví lidé jsou pak čistší v duši a v myšlenkách. Dokážou měnit svět i ostatní lidi k lepšímu. Tak vnímali Praslované SVITOVIT, a tak s ním i pracovali. Tímto symbolem se například výšivkami zdobilo denní oblečení těhotných žen a látky, do kterých se zavinovalo novorozené dítě. To poskytovalo matce a dítěti určitou ochranu před nežádoucím vývojem.

Díky univerzálnosti a dualitě v symbolu SVITOVIT, jej hojně využívali i muži. Zejména ti, kteří čelili obtížné volbě, nebo je čekalo mnoho obtížných osudových zkoušek, nebo když prosili o podporu vyššího světa. Symbol SVITOVIT byl také vnímán jako velká podpora bezpečí života.

SVĚTOČ je sourozencem SVITOVITu. Symbol SVĚTOČ byl hojně užívaný a uctívaný, neboť byl vytvořený na počest božských sil, jejichž hlavním účelem je přinášet lidem SVĚTLO, OSVÍCENÍ a pomáhat rozptylovat Temnotu, včetně Temnoty v Duši člověka.

SVĚTOČ sděluje, že prostřednictvím Světla může člověk poznávat pravdu a volit si správnou cestu pro sebe. Mnohosměrnost paprsků symbolizuje mocnou fúzi různorodých energií. Touto mocnou fúzí a kombinací sil vzniká UNIVERZÁLNÍ VÍR (akční červená barva symbolu).
SVĚTOČ je stejně jako SVITOVIT univerzálním symbolem. Napojení na něj pomáhá člověku pochopit, co je jeho smyslem života, a také hlouběji studovat zákonitosti života. Jedním z hlubokých významů SVĚTOČe je pomoc při hledání harmonie se sebou samým, s vyšším světem a okolním světem.
Moudří Praslované žili budováním vztahů s přírodou a věřili, že pouze harmonie s prostředím přináší podporu od vyšších světů a zachovává život na Zemi. Do harmonie s přírodou a Vesmírem spadá i živý vztah k Duším našich předků. SVĚTOČ pomáhá s nimi navazovat spojení a vztah a čerpat od nich jejich moudrost. A to se týká stejně tak i nás současníků. Původní Praslované, kteří byli hvězdně moudří, jsou přece i našimi předky.

Svitovit

01.05.2021

Rychlá navigace: