Souvislosti, které všude nenajdete

Po celé věky byli lidé udržovaní v kolektivní "hypnóze"

Po celé věky byli lidé udržovaní v kolektivní "hypnóze" a byli odváděni od pravdy. Dělo se to násilím v době válek a totalit, ale také plíživě v klidnějších dobách, kdy jsme manipulace (těch za oponou) neodhalili a dovolili jsme jim, aby své skryté zlo zrealizovali. Mocná pozemsko-mimozemská elita, skrytě ze zákulisí řídila aspekty našeho života, hrála si na bohy, ovlivňovala dějiny, výsledky válek a vytvářela nám dokonalou falešnou realitu. Po celou dobu nás vlády, církve či korporace kontrolovali a zotročovali. Lež nám byla vydávaná za pravdu a naopak. Byla nám ničena naše přirozená imunita a nejrůznějšími způsoby neustále oslabováno naše zdraví. Byli jsme posíláni do uměle vytvářených válečných konfliktů, byli nám brány a schovávány výsledky naší vědy, byli jsme krmeni a kontaminováni jedovatými přídavky v jídle, lécích, vodě, vzduchu i vakcínách. O naší historii, o nás, vesmírných zákonitostech, mimozemské přítomnosti na planetě, tajných kosmických programech a dalších důležitých věcech nám bylo poskytováno jen to nejnutnější, abychom vypadali jako vzdělaní, ale bohužel jsme zůstali hloupí a nevědomí.
Působením těchto manipulací většina lidí naivně uvěřila systému a přijala iluzi vytvořeného "Matrixu" a navíc si myslela, že jsou svobodné, bystré a světaznalé bytosti a vůbec nepostřehli, že z lidí jsou cíleně "produkovány tupé stroje", které se hlouběji nezajímají o to, co se kolem nich děje ve skutečnosti a o co je pravda. Občas si sice zanadávali na poměry a "Systém", ale pak pokorně a otrocky pokračovali ve svém běžném dosavadním životě. A ten, kdo si dovolil "pochybovat", hledat pravdu a odvážil se jít až ke kořenu věci, tak byl jednoduše označen za konspirátora a hlupáka, protože nesdílel názor zmanipulované většiny.
Až příliš mnoho lidí se odstřihlo od své duchovní podstaty a tak se stali příliš lehkou kořistí "Temnoty". Toto všechno se děje i nyní, ale díky dnešní výjimečné době a celé řadě souběžně a synergicky působících pozitivních okolností se nyní probouzí nebývale velké množství lidí. A to je smysl dnešní doby. Dříve se lidé starali jen o přežití, o své běžné pozemské starosti a mocná elita zatím v pozadí spřádala plány na absolutní zotročení lidstva. Proto také "najednou" celý svět zasáhla "strašná pandemie" a v konfrontaci s ní se museli lidé nějak zachovat. Už nestačí řešit jen běžné životní maličkosti, protože celý svět se ocitl v napjatém stavu a začala velká přestřelka protichůdných informací. Každý člověk byl nepřímo vyzván, aby zaujal v této situaci jednoznačný postoj. A na tom jak se každý rozhodl, je jasně vidět, jestli jen přikyvuje "autoritám", řídí se rozumem nebo naslouchá svému niternému hlasu a své intuici. Tak se lidstvo začalo dělit na ty, kteří se chytili do ďáblovy pasti a na ty, kteří hledají Světlo poznání a božskou podstatu naší reality. Tak se nyní začíná jasně ukazovat, kdo je kdo. Lidé, kteří se řídí jen rozumem se zatajeným dechem sledují, jaké nové opatření vláda vymyslí, aby je oni pak mohli poslušně plnit a tak "zachránili životy" svých blízkých. Už se nemohou dočkat, až si konečně nechají do těla vpichnout další nebezpečný a neověřený odpad. Přesné instrukce získali z televize, kde jasně říkali, jak je to pro ně dobré. Aniž by u nich třeba jen na vteřinu zazářil paprsek poznání, který by jim v tom zabránil, naslouchají s vykulenýma očima tomu, co jim kážou "odborníci", kteří jsou "zcela náhodou" placení těmi stejnými farma-firmami, které shodou okolností mají na starosti výrobu těchto depopulačních lahůdek.
Naopak lidé čistého ducha mají aktivovaný svůj vnitřní hlas, hledají nejrůznější informace a pečlivě je zvažují. Nakonec se zodpovědně rozhodnou, co je pravda. Potom se řídí tím, co je skutečně správné. Bohužel jsou to ale "nebezpeční zločinci", kteří se dopouští toho největšího možného zločinu, nesdílí totiž názor hypotetické většiny.

Po celé věky byli lidé udržovaní v kolektivní 'hypnóze'

11.01.2022

Rychlá navigace: