Souvislosti, které všude nenajdete

Co skutečně chceme, to si přitáhneme do života

Bolest by se za ideálních podmínek nemusela v našich životech vůbec objevovat. Veškerou bolest jsme si vytvořili sami, ať už to bylo naší hloupostí, nevědomostí či prostřednictvím surové manipulace ze strany temných bytostí. Zapletli jsme se do těžké karmy a vytvořili jsme mnoho bludných cest. Proto se musíme v mnohém změnit, napravit a zbavit se lží. Změna ovšem většinou přichází až s bolestí.
My lidé jsme duchovní bytosti a zde na Zemi máme moc vytvořit vizi duchovního ráje. Stačilo by, abychom se rozpomněli na svou duchovní podstatu a začali opět usilovat o pravé poznaní. Tak můžeme odhalit, co je pravda a co lež, jaký je smysl našeho života, co se od nás vlastně požaduje a jakými lidmi máme být. Poznání nás postupně přivede k přirozené radosti a k životu bez zbytečné bolesti, násilí a zla. Temnota není schopna mezi probuzenými lidmi dál vytvářet zlý a nečistý svět. Tak velkou moc máme, ale zatím je ještě mnoho lidí omámených dezinformacemi a jsou zpití svou osobou a svým egem. Díky nezadržitelně postupující transformaci lidstva se ale proměna světa a naší reality již co nevidět uskuteční, avšak předtím si zažijeme ještě "pár nepříjemností". Pro mnohé, kteří ale netuší, o čem je nyní řeč, to bude velmi bolestivé, tvrdé a namáhavé, protože v momentě změny v nich zůstane ještě příliš nečistého. Pro ty, kteří se ale již vydali ke Světlu, Pravdě a Poznání, to ale tak namáhavá cesta nebude, pokud si ji sami namáhavou neudělají.
Nezapomeňte, že pravé poznání nabudete pouze upřímným zkoumáním sebe a okolního světa. Pokud ale projdete životem jako nezúčastněný divák, tak se ničemu nenaučíte a nic nezískáte, protože k poznání má přístup jen ten, kdo o něj skutečně usiluje. Jen ten kdo upřímně hledá, najde. Poznaní nabudete odvážným kreativním žitím a ne pouhým přežíváním, jednotvárným, zotročeným a prázdným životem. Jen naplněný život s intenzivními vnitřními prožitky přinese skutečné poznání a stane se součástí naší duše a duchovním vlastnictvím člověka. Můžete žít "plný" život a číst ty nejpoučnější a nejzajímavější texty, ale pokud je v sobě neprocítíte, tak nic nenaleznete, nezískáte a časem duševní zápis vyprchá a zmizí. Nabývaná zkušenost musí byt intenzivně emocionálně prožitá, abyste pak ten vzniklý duchovní "poklad" v sobě kdykoliv našli. Poznání má živou formu, protože i pravda je živá! Pravda není obsažena ve frázích a prázdných slovech, a je velmi intenzivní vibrací, kterou právě pravda a pravdivá slova, ve kterých překypuje čistý život, vždy silně rozechvívají.
Naši realitu máme vnímat skrze našeho ducha a přes vnitřní vyciťování, kterým byli všichni lidé vybaveni, aby se v tomto životě neztratili a mohli nalézt vždy tu správnou cestu. Bohu-žel mnozí lidé již tuto schopnost nechali zapadnout prachem a řídí se výhradně svým nedokonalým rozumem, který jím ale ne vždy dokáže ukázat, co je pravda. Jestli se lidé budou chtít opět spojit se svou duší, musí to opravdu chtít, protože svým emocionálně probuzeným přáním určujeme svůj osud. To, co skutečně chceme, si totiž přitáhneme do života a pokud o to budeme stát, tak si i pravda najde každého.

Co skutečně chceme, to si přitáhneme do života

10.01.2022

Rychlá navigace: