Souvislosti, které všude nenajdete

Osvíceného člověka nelze už dále zotročovat ani uvěznit

Lidé se bojí a mají strach z těch, kteří znají sami sebe. Lidé znající sami sebe, mají totiž vnitřní sílu, pevnou auru a velkou přitažlivost. Mají velké charisma, které může vytáhnout mladé lidi z vězení tradic. Osvíceného člověka nelze už dále zotročovat ani uvěznit. Každý génius, který zná nitro člověka, je odsouzen k tomu, aby vyčníval, a aby se stal rušivou silou. Stádo nechce být vyrušováno, a přestože je na tom bídně, tak si na tu bídu už zvyklo. A kdokoli, kdo na tom bídně není, vypadá jako vetřelec. Osvícený člověk je ten největší cizinec na světě. Neomezuje ho žádná komunita, žádná společnost, žádný národ. Žádný režim si ale nepřeje, aby lidé poznali sami sebe. Je to proti zájmům všech společností, protože pokud jsou lidé moudří, nelze je vykořisťovat a pokud jsou inteligentní, nemohou být podrobeni. Už nemohou být nuceni do mechanického života, a k tomu, aby žili jako roboti.

Svoboda přichází s moudrostí, a obecně si nikdo nepřeje, abyste byli moudří a tím pádem i svobodní. Komunistická, fašistická, kapitalistická, hinduistická, křesťanská – žádná společnost vás nebude podporovat, abyste byli skutečně vzdělaní, a abyste prohlédli všechny lži a léčky, které na vás globálně kontrolovaná společnost nastražila. V momentě, kdy lidé začnou používat svou inteligenci, tak se stávají nebezpečnými pro všechna skrytě autoritativní zřízení a pro všechny ty, kteří jsou u moci. Stanete se nebezpečnými pro majetné, pro všechny druhy útlaku, vykořisťování, potlačování. Budete nebezpeční pro církve i pro státy. Ve skutečnosti se každý moudrý člověk stane zářícím plamenem, pronikavým světlem, žhnoucím ohněm a už nemůže a nebude všem "těm" sloužit. Raději zemře, než by byl zotročen.

podle Osha

Osvíceného člověka nelze už dále zotročovat ani uvěznit

21.09.2021

Rychlá navigace: