Souvislosti, které všude nenajdete

Příchod 14 000 lidí z rodové republiky za účelem osvěty lidstva – vyprávění Helen Morris

Vyprávění Helen Morris, 3. díl

Helen Morris: žena, která se narodila v zemi za ledovými zdmi Antarktidy a vrátila se na území našich kontinentů, aby pokračovala v odkazu svého otce

Po pádu Tartarie začali na vám známé kontinenty Země přicházet z Rodové republiky lidé. Celkem jich přišlo okolo 14 000 lidí. Přicházeli sem za účelem šíření osvěty, pravdy a učení lidí. Byla z nich vytvořena síť, která byla součástí plánu osvobození lidstva. Osvícení lidé společně s obřími vůdci a několika jinými rasami se v tichosti podíleli na osvobození člověka. Lidé z Rodové Republiky se zde "infiltrovali", aby pomohli informovat co nejvíce lidí o nedalekých a dostupných světech, o lidském duchovním potenciálu a o skutečné lidské historii. Toto vše bylo ale velmi choulostivá záležitost, která mohla způsobit okamžitý reset lidstva ze strany "Elit".

Zpočátku nebyl velký problém překonat ledové bariéry mezi vám známými a neznámými kontinenty, vojenské základny, ba dokonce i vojenskou pozemní techniku s radary, které způsobovaly zemětřesení. Dobře ale věděli, že dříve nebo později se může stát, že se spustí alarm (zemětřesení) poblíž toho místa, které znáte jako Antarktidu. Jednoho dne skupina lidí cestujících z Rodové Republiky předků narazila na vojenskou posádku hlídkující v ledoborci. Naši lidé se pokusili o útěk, a přitom potopili ledoborec. Rozběhlo se velké pronásledování každého a na každém místě. Lidé z Rodové Republiky se skrývali deset i více let, zatímco pozemské vojsko hledalo každou stopu a začalo používat pokročilou technologii ke kontrole pohybu nového lidstva. Tento typ technologie již měli dávno vyvinut a po incidentu u Antarktidy velmi zesílili svoje dohlížecí úsilí. Toto vše zkomplikovalo připravený plán a od té doby se začaly kupit neúspěchy. Našim lidem, které se podařilo dosadit do vysokých sfér společnosti, politiky, lóží, organizací, univerzit, začalo hrozit velké nebezpečí. Mnozí z těch 14 000 lidí se museli vrátit zpět. Strach se stal součástí každodenní reality a někteří naši předci zemřeli nejhorším možným způsobem, když byli odsouzeni jako zrádci. Nebudu raději podrobně popisovat šílená mučení, která museli podstoupit.

Obří rasa lidí (lidé vysocí okolo 3-4 metrů) přišla z míst Rodové Republiky, aby se připojila k lidské rase v předchozím resetu. Přišli z "vnějšku" zpoza antarktických ledových zdí, aby pomohli osvobodit vaše kontinenty Země od vězeňského útlaku. Věřili, že už nastal ten správný čas se sjednotit. Bylo to dokonalé spojení obrů a lidí. Společný boj o osvobození lidstva z dlouhodobého skrytého otroctví je důvodem, proč je minulost obřích lidí tak důsledně skryta a proč bylo tak hrubě manipulováno s naší historií. Byly vymyšleny příběhy plné lží a pak smíšeny s mytologií. V mnoha případech byli obři prezentováni jako "nepřátelé bohů". Pravda je jiná a v budoucnosti ji uvidíte na vlastní oči. Obři nyní zůstávají skryti, aby negenerovali více škody pro současné lidské bytosti, protože se v minulosti stala spousta chyb a za to byla zaplacena velmi vysoká cena. Velká Tartárie, ta obrovská země byla takřka vymazána z map a historie. Ty země, které jsou zatím jediné, které znáte, mají oceány potřísněné krví předků, kteří se snažili vše změnit, a kteří byli velmi blízko k dosažení navždy trvající svobody.

Kniha: Navigator who crossed the ice walls. Autor: Nos Confunden https://youtube.com/c/NosConfunden, podle Zuzi Czech

Příchod 14 000 lidí z rodové republiky za účelem osvěty lidstva – vyprávění Helen Morris | Vyprávění Helen Morris, 3. díl

24.11.2023

Rychlá navigace: