Souvislosti, které všude nenajdete

Zemská a lidská proměna – Nová Země

"V této době dochází na Zemi k zásadní přeměně. Přichází úsvit nového vědomí, který dříve či později nabude hmotné podoby. Jak k této přeměně dojde, jaký tvar bude mít, není ještě zcela ustálené. Budoucnost je vždy nejasná. Jedinou skutečně danou věcí je nynější moment, který je nám teď dán. Z tohoto "Teď" pramení nespočet možných cest, nekonečná síť možných budoucností. Na základě minulosti dokážeme předvídat, že určitá budoucnost je pravděpodobnější než ty ostatní, volba je ovšem vždy jen na vás samotných. Jste to vy, kdo rozhodne, zda necháte minulost určovat vaši budoucnost! Předpovědi jsou založené na pravděpodobnostech a souvisí s minulostí. Ve vás, lidech, je dostatek síly, abyste se rozloučili s minulostí a vydali se na novou cestu, která bude mít zcela jiný směr, protože jste obdařeni svobodnou vůlí. Máte sílu změnit sebe, znovu se stvořit a měnit věci kolem sebe. V této síle spočívá vaše božství. Je to božské nadání tvořit z ničeho (tvořit ex nihilo). Tato božská síla patří k vaší nejhlubší podstatě. Mluvíme-li o počátku a době přeměny, nikdy nezapomeňte na to, že vy sami jste těmi mistry změny své vlastní reality. Ve Vesmíru neexistuje nic takového jako jasně předurčený "Plán" či vesmírná "Moc", která ovládá vaši individuální cestu duše a spoutává vaši jedinečnou sílu tvořit vlastní realitu. Takhle to nefunguje. Každá duše na Zemi bude prodělávat nadcházející přeměnu způsobem, který je v souladu s jejími vnitřními dispozicemi. Existuje mnoho realit a časových linií, které si můžete zvolit. Vaše volba bude odpovědí na vaše niterné potřeby a přání. Co činí období (1950 – 2070) zvláštním je, že dochází k ukončení dvou rozdílných cyklů vědomí: souboru našich osobních cyklů a dále planetárního cyklu. Dokončení těchto cyklů se časově shoduje, a proto jeden cyklus posiluje ten druhý. Část lidstva v tomto období dovršuje své osobní cykly svých pozemských životů a většina duší, kterých se toto dovršení týká, jsou pracovníci Světla.
Pozemské životy, které prožíváte, jsou součástí většího cyklu zkušeností vaší duše. Tento cyklus byl navržen tak, aby vám umožnil plně prožít dualitu. V průběhu tohoto cyklu jste zakusili, jaké to je být mužem i ženou, být zdravý i nemocný, být bohatý i chudý, být dobrý i zlý. V některých životech jste byli v intenzivním styku s materiálním světem, byli jste farmářem, dělníkem či řemeslníkem. Existovaly také životy, jež byly více orientované na spirituálno, ve kterých jste uvnitř sebe nesli silné vědomí svého spirituálního původu. V těchto životech jste tíhli k náboženským činnostem. Také jste prošli životy, ve kterých jste prozkoumali světské oblasti moci, politiky atd. Mohli jste žít životy, ve kterých jste se oddali uměleckému vyjádření sebe sama. Duše často v průběhu všech těchto životů tíhnou k určité specializaci. Snadno to můžeme poznat u lidí, kteří jsou v nějaké oblasti přirozeně nadaní. Mají jistý potenciál už jako děti, který jen potřebují ve správný čas probudit, a pak je snadno rozvíjen. Duše pracovníků Světla často tíhnou k náboženským životům a žily mnoho životů jako mniši, jeptišky, kněží, šamani, čarodějové, spiritualisté atd. Přitahovala je práce prostředníka mezi hmotným, fyzickým světem a spirituálními sférami. Proto se tyto duše staly v této oblasti odborníky. Když ucítíte silné volání a palčivé nutkání být ve styku se spiritualitou, třebaže to nezapadá do vašeho každodenního života, můžete právě být součástí široké rodiny pracovníků Světla a život na Zemi vám plně poskytnul možnost prožít zkušenost, jaké to je být člověkem."

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Zemská a lidská proměna – Nová Země

03.11.2020

Rychlá navigace: