Souvislosti, které všude nenajdete

Míra našeho naprogramování se rovná stupni naší úspěšnosti

Pokud by lidé pozvedli alespoň trochu zrak tak by pochopili, že všechny cesty vedou ke stejnému programátorovi. Kdyby se podívali jasnějším pohledem, tak by to museli spatřit. Od narození jsou vychováváni prostřednictvím již před tím naprogramovaných rodičů, lékařů, učitelů, akademiků, novinářů, politiků, knězů a dalších systémem pověřených "odborníků". Tato etapa života člověka je vtipně nazývána jako "vzdělávání". Vzdělávání je nabývání vědomostí, ale většina si nepřipustí myšlenku, že tyto "vědomosti" nemusí být pravdivé a oni také většinou nejsou. Jsou pouze něčím, čemu máte věřit, že to je pravda, protože vám společnost sdělila, že to všechno, co na vás chrlí, je pravda pravdoucí. To, čemu máte věřit, se většinou dozvídáte z fantomových programů Systému, který bedlivě hlídá, aby si všichni poctivě stahovali do hlavy jen ten jejich software, o kterém všem tvrdí, že je to absolutní pravda.
Když se někoho zeptáte, proč věří do očí bijící nepravdě, tak je vám řečeno, že se to dozvěděli od vědeckých autorit a tím pádem to musí být pravda. Systém rozhoduje a diktuje, co je pravda a co lež, co se smí učit a co má být potlačeno a ignorováno. Promluvte si s akademiky a učiteli, kteří povzbuzovali žáky k originalitě a nekonformnosti, zjistíte, jak všichni dopadli... Systém má zájem pouze o lidi jemu oddané, o "lidské stroje", otroky a roboty. To platí jak ve vědě, lékařství, akademickém světě, ale i v silových složkách a stoprocentně v politice. Svobodně smýšlející jedinci jsou pro Systém nebezpeční, protože on potřebuje pouze poslušnost bez přemýšlení.
Naše programování Systémem je pravidelně kontrolováno, aby se potvrdilo, zda se správně vzdáváte své jedinečnosti v jeho prospěch. Probíhá to formou písemek, zkoušek, seminárních prací, kde všichni musí papouškovat přesně to, co nás Systém učí a čemu chce, abychom uvěřili. Za úspěšné "absolventy" jste považováni jen tehdy, když uspějete u zkoušek a tak potvrdíte svůj stupeň naprogramování. K poslušnosti jste motivováni různými odměnami, diplomy a mystifikacemi (příslušná zaměstnání jsou přístupná pouze pro nejúspěšnější absolventy zkoušek, tedy pro ty nejvíce naprogramované a poslušné jedince). Ambiciózní a zpracovaní rodiče, kteří chtějí pro své děti "to nejlepší", pak nevědomě páchají to největší násilí na svých dětech tím, že potlačují jejich jedinečnost a ve jménu jejich "spokojené budoucnosti" zabíjí jejich originalitu, kreativitu i jejich duši. Využívají jejich pocitu viny a jejich touhy po přijetí a ve své naivitě je ženou přímo do chřtánu Temnoty.
Individuální jedinečnost každého člověka nedává Systému spát, a proto od ní neustále všechny odrazuje, vydává nařízení a zákony, které tyto projevy trestají. Systém si přisvojil právo rozhodovat o tom, co lidé mají vnímat jako úspěch (peníze, sláva, postavení, tituly). Pravdu potlačuje přímou či nepřímou cenzurou a lidé, kterým chybí sebevědomí, přestanou vnímat svou intuici, svědomí a své skutečné potřeby. Podbízí se systému, protože jsou naprogramování uctívat jen hodnoty, které Systém uměle nastavil. Když budete spokojeni a šťastni podle svých kritérií, tak budete považováni za "neschopné lůzry".
Film Matrix lidem poodhalil skutečnost: "Matrix je systém Neo. A ten systém je náš nepřítel. Ale když jsi uvnitř a rozhlédneš se kolem sebe, co uvidíš? Obchodníky, učitele, právníky, tesaře. Snažíme se zachránit mysl právě těchto lidí. Ale než se nám to podaří, budou stále součástí systému a tím budou našimi nepřáteli. Musíš pochopit, že většina těchto lidí není na odpojení připravena a mnozí jsou na systému tak beznadějně závislí, že ho budou bránit a bojovat za něj!"
Lidští otroci neustále slepě, naivně a důvěřivě brání systém, který je zotročuje. Tomu se říká v psychiatrii Stockholmský syndrom. Je to něco takového, jako když oni na nás močí a my říkáme, že prší...

Míra našeho naprogramování se rovná stupni naší úspěšnosti

09.05.2022

Rychlá navigace: