Souvislosti, které všude nenajdete

Stali jsme se vězni zmanipulované mysli

Nemůžete být vzdělaný, duševně zdravý člověk a zároveň nevěřit v darwinovskou evoluci, říká nám Systém. Evolucí je myšlen svět, kde přežijí jen ti nejsilnější, nejdravější a nejpřizpůsobivější. Ostatní nemají nárok. Tato doktrína tvoří také základ eugeniky. Darwin je posedlý představou, že smrtí všechno končí a dává nám radu nad zlato: Nedělejte si iluze, že až zemřete, tak se znovu narodíte. Nenarodíte...
Systém naléhavě chce, abyste tomuto jednoznačně uvěřili. Chce lidem vštípit strach ze smrti a naordinovat pocit marnosti, aby se lidé snažili urvat za každou cenu co nejvíce, třeba i přes mrtvoly, protože po naší smrti má být absolutní konec. Systém nám tímto nepřímo doporučuje, abychom se řídili slovy Ludvíka XV: "Po nás potopa". Takže žádná duše, žádný zákon karmy a karmický trest, žádné svědomí "Prostě si to tady užij, jsi tu přece jen jednou"... Morálka, etika a nějaký soucit, takovými zbytečnostmi se nezabývej, buď co nejsilnější, nejúspěšnější a nejmocnější, ale hlavně nebuď hloupý a podívej se na nás, jak se to má správně dělat...
Druhou variantu, kterou Systém používá k naší manipulaci, je ta, že se máte zavděčit jednomu z nabízených bohů (a je mu jedno, ve kterého budete věřit). Pak stačí dělat to, co si bůh přeje. A co si takový bůh přeje? To vám velmi ochotně sdělí některý z jeho zástupců a "pomocníků" na Zemi. Prosím, ale vy sami boha neobtěžujte ani se s ním nechtějte v žádném případě spojovat, to by byla přímo troufalost...
I mainstreamová věda není nic jiného než víra v něco, o čem vás Systém sebevědomě a direktivně přesvědčuje, že to je pravda. Je to náboženství v jiném kabátě a z velké části pochází ze stejného zabedněného dogmatu, kde ty nejdůležitější informace jsou veřejnosti bedlivě skryty. Zastánci prvního schématu tvrdě kritizují zastánce druhého, ale samozřejmě na vrcholové úrovni slouží oba stejné globální síle. Prosím vyberte si...
Kvantová fyzika prokázala, že naše realita je všechno možné, jen není "hmotná" a prokázala, že nefunguje odděleně od vědomí. Tímto má kvantová fyzika obrovský potenciál zničit celý lživý mainstream, ale Systém to samozřejmě nedovolí. Sice už nemá jinou možnost než brát existenci nehmotného světa na vědomí, ale zatím tvrdošíjně ignoruje všechny logické důsledky z toho pramenící a zarputile propaguje mystifikaci o "hmotném světě". Vzdělávací Systém přehlíží všechny pro něj a materialismus nebezpečné informace, které odhalují to, co systém nechce, abyste věděli. Nepohodlné výzkumy a informace nebere vůbec do úvahy, nezmiňuje je, a když, tak je prezentuje jedině jako nedůležité a dávno překonané. Copak by mohl Systém, který je založen na kontrole naší mysli, použít svou instituci k odhalení informací, které ukončí jeho nadvládu? Copak by vězeňští dozorci řekli svým vězňům, jak se dostat rychle z cel? Copak ti, co stojí za vzdělávacím systémem, mají zájem o informované lidi, kteří by byli napojeni na vyšší vědomí? To by přece zrušilo kouzlo, které z nich dělá otroky. Vzdělávání Systému tu není proto, aby učilo a informovalo, ale aby manipulativně naprogramovalo naše vnímání do slepé uličky nevědomí. Všichni, kteří v tomto systémovém procesu pracují, jsou zároveň vězni, ale i dozorci a jsou produktem této mystifikace. Nevidí, že sedí ve vězení, které všichni dohromady obsluhují a udržují v provozu.

Stali jsme se vězni zmanipulované mysli

10.05.2022

Rychlá navigace: