Souvislosti, které všude nenajdete

Lakmusový papírek (11. díl)

5. LGBT+IQ ... IQ TYKVE
Pohlaví jsou od Boha 2. Ti, co tvrdí, že mají jiné pohlaví, tak by se měli nechat vystřelit někam do jiného vesmíru, kde tyto anomálie a psychické poruchy tolerují. Nebo jim dát svěrací kazajku a pořádné skotské střiky přesně mířené na to jejich "jiné" pohlaví. Já myslím, že bych jim tu úchylku opravil WAPkou za pár minut a měli by po problému jak oni, tak všichni okolo.

Jsme zase u toho, že kdyby tady bylo normální prostředí, jakože není, tak by takové úchylárny nemohly ani vzniknout. Protože se ale tady všude okolo nás zavedl manipulativně liberalizmus jako norma společné tolerance ke všemu možnému a i ke všemu nemožnému, tak tady mohou bujet prasárny všeho druhu.

Tak si to rozeberme. Pohlaví jsou 2. Nejsou "jen 2" nebo "až 2" nebo "i 2". Jsou prostě přesně 2, protože žijeme v dualitě. Žijeme ve třetí dimenzi, ke které nerozlučně patří dualita, existence času, den a noc a světlo a tma. Také začátek a konec, narození a smrt. Každý si to své pohlaví ze dvou možných vybral ještě předtím, než se sem narodil, takže pak není potřeba takové psychicky vyšinuté individuum chápat jenom proto, že si vybral špatně a teď si stěžuje.

Základem každé zdravé společnosti je náROD, ROD a RODina. Rod byl založen mužem a ženou a jejich děti tvoří další generace rodu. Rodinu je pak možno chápat jako část rodu žijící v určitém časovém úseku na stejném místě. NáROD je množina rodů, které žijí na společném území, mají společný jazyk, společnou kulturu a uctívají stejné hodnoty. Příroda nebo Bůh nebo vesmír nebo to je jedno, jak si tu nejvyšší instanci nazveme, to tak zařídila a jedině tak je to správně. V dualitě máme k dispozici jen smrtelná těla a princip nekonečného RODu tuto smrtelnost dualisticky vyvažuje tím, že se novými inkarnacemi udržuje ROD naživu. Předávají se zkušenosti, vědomosti a dovednosti z generace na generaci. Rod má tudíž dlouhou rodovou paměť, má svou hrdost, velmi hluboký a niterný vztah ke svým předkům, úctu k tradicím apod. Společnost postavená na rodových principech, kde je muž opravdovým mužem, takže manželem, otcem, dědečkem, ale také zemědělcem, pastevcem, řemeslníkem a stejně tak, když je to potřeba i lovcem, válečníkem a ochráncem a žena je jeho harmonickou polovinou, ochránkyní rodu, zdrojem duchovní a tvůrčí energie, lásky, péče a bezpečí, taková společnost je nezničitelná, nepřeprogramovatelná a hlavně zvenku neovladatelná. Je jasné, že novodobá emancipovaná žena, v mužsky střižených kostýmcích, zachraňující svět odněkud z kanceláře, ve které tráví 10 a více hodin denně, asi do tohoto modelu nezapadá. Zrovna tak to rádoby mužské "něco" rachytické postavičky a zženštilých rysů i gest navlečené v upjatém modrém obleku s krátkými nohavicemi a v hnědých naleštěných polobotkách také tomuto modelu nevyhovuje. Muž vytváří pilíře rodiny ve fyzické rovině a žena v duchovní rovině. Jsou to 2 části téhož celku a jedna bez druhé nemůže úspěšně existovat. Pakliže si oba uvědomují důležitost a význam každé z těchto dvou rolí, nemůže dojít k tomu, že se začne muž povyšovat na ženu a žena na muže nebo že si své role v rodině v podstatě vymění (žena je ten, kdo doma "nosí kalhoty"), jak se v dnešní "emancipované" době dost často stává. Oba si sebe navzájem váží a vědí, že jeden bez druhého nemohou vytvořit dokonalý celek. Když to teď píšu, tak mi dochází, jak astronomicky vzdálené jsou dnešní mladé generace takovému uvažování.

Položme si otázku: "Jak nejlépe a nejdůkladněji zničit jakoukoli společnost?" Nejefektivnější způsob je zničit pilíře, na které společnost stojí. Zbytek se zhroutí sám. Takže začneme u rodiny, která je tím pilířem nejvýznamnějším. V předchozím odstavci jsme si charakterizovali, na čem stojí a padá úspěšný princip rodiny, tudíž rodu, národa, a tím i celé společnosti. Když zničíme principy, na kterých stojí rodina, přerušíme rodové linie a zničíme klidně už za 2 generace celou společnost. Spočítejte si, kolik uplynulo času od státního převratu v roce 1989! Více než 2 generace. A výsledek se opravdu "povedl".

V rodině jsou stěžejním principem role muže a ženy. Na likvidaci těchto hodnot už mají na západě dokonale zmáknuté metody. Liberální společnost tyto role jednoduše otočila a znetvořila k nepoznání. Muž už není mužem v původním slova smyslu; je to jakási nově vzniklá entita, pro kterou se bude muset ještě vymyslet v budoucnu pojmenování. V podstatě je to jakýsi uměle vyšlechtěný pinčl, který není ani pes, ani kočka, ani neohlídá dům, ani neloví, ani to není domácí mazlíček. Výborně se mi k tomu hodí slovenský výraz "čudo".

Podle: https://kresadlo.com/lakmusovy-papirek

Lakmusový papírek (11. díl)

30.06.2023

Rychlá navigace: