Souvislosti, které všude nenajdete

Příběh Williama Morrise, část 15. – vyprávění She-Ki z kroniky lidstva o Nebeských zemích za Antarktidou

(15. část)

Dozorci ("elity") dosáhli bodu, kdy jejich technologie pokročila exponenciálně natolik, že byli schopni projít i prvním dómem, ale pak nastal problém. Bytosti, které prošly prvním dómem, zemřely rozdrceni na prach téměř okamžitě. Elity na to nenašli už odpověď. Zkoušeli to různými způsoby a pomocí použití různých ras, ale všechny zemřely stejným způsobem. Později ve svém rozsáhlém studiu těchto zemí došli k závěru, že uvnitř existuje vědomá energie, kterou nazývali "Zdroj života". Jedna z teorií říká, že tato energie začala vnímat nebezpečí technologie Dozorců a Anunnaků a začala chránit své životní prostředí. Pak se tato vědomá energie rozštěpila do těl "Pěti Mistrů", kteří dali život Lidské Bytosti, která pak zabrala země okolo vašeho domova. Nejprve vznikal "Asgard" na severu, vzdálené místo, ohraničené horskou oblastí, kterou je velmi obtížné objevit. Jak se tyto bytosti vyvíjely, užívaly země v Lemurii, Atlantidě a také v centru vašich zemí, které nazvali Hyperborea. Hyperborea měla přímé spojení s vnějším světem Asgard, jejich zemí původu, pomocí spojovacího portálu.

She-ki pak pokračovala: "Tito lidé, kteří byli oživeni vitální energií 'Zdroje' začali přibývat, jak co do počtu, tak se vyvíjeli i technologicky. Jejich technologie nejdříve sloužila pro rozvoj jejich rasy a blahobytu. Později začali vyvíjet obranné zbraně, nikdy ale nedosáhli stejné úrovně jak kolonizátoři, kteří je ovládali. Jedné osudné a temné noci Dozorci pronikli do Známých zemí a našli hojné naleziště zlata a dalších nerostů. Ve své dychtivé nenasytnosti procestovali každé místo v těchto zemích. Mezi pásmy vysokých hor narazili na slavné země Asgardu a tam se také srazili s lidmi tam žijícími. Tato skupina Dozorců byla překvapena lehkými obrannými zbraněmi, které na ně zaútočily a automaticky je rozdrtily. To vyvolalo poplach i v jiných sousedních zemích obývaných lidmi. Energie Nebeských zemí, která oživovala lidské bytosti, nebyla připravena čelit útoku Dozorců. Navíc, Dozorci převyšovali lidi svým počtem v poměru 1000 ku 1. O několik dnů později se stalo nevyhnutelné, lidé se jim vzdali. To byl začátek velké noční můry, která trvá až do současného dne. Proč se zde ale nechovali tak jako v jiných světech, kde si narabovali tolik minerálů, kolik potřebovali a pak se přesunuli dál?
Oni se totiž pokoušeli posílat lidi do Nebeských zemí jako test prostupnosti (to ostatně zkoušeli i s jinými rasami) a přestože lidská těla shořela, jakmile vstoupili do Nebeských zemí, duchovní energie, která v nich žila, šla vždy přímo dovnitř těchto zemí bez ohledu na to, kde toto tělo potkala smrt.".

Z knihy: The Navigator who crossed the ice walls. Autor: Nos Confunden. Přeložila Zuzi Czech, upravil Ota Veselý

Příběh Williama Morrise, část 15.

05.01.2024

Rychlá navigace: