Souvislosti, které všude nenajdete

Příběh Williama Morrise, část 23.

(23. část)

Zatímco existoval přímý plán na osvobození lidí, kteří zůstávali uvězněni v "karanténě zemských kontinentů" a byli manipulováni lží od narození, stále existovalo velké ohrožení nejen milionů lidí, kteří žili uvnitř ledových zdí, ale také lidí z Republiky a ras z okolních zemí. Butler jednoho rána dorazil do mé kanceláře spolu s Fhaelem a řekl mi, že vymysleli alternativu, která by mohla být účinná. Dozorci byli silní ve zbraních a válečných strategiích a na tom založili celý svůj život a vývoj, ale měli slabiny jako každá rasa. Ta se dala najít v hloubce jejich inteligence. Aby to nebylo špatně pochopeno, sice to byly extrémně inteligentní bytosti a skvělí správci svých kolonií, ale našla se slabá místa, na která bylo možné zaútočit. Jejich strach byl cítit na dálku, nebyli vůbec v dobrém rozpoložení z toho, že lidé z Rodové republiky a obři Anakim stále existovali kolem jejich nejdůležitější kolonie (naše známé kontinenty), ale přesto se nepokusili za těch mnoho let zaútočit na země Rodové republiky, i když místní obyvatele k smrti nenáviděli a měli zřejmě i dostatek techniky a vojenské síly je zničit. Co je tedy vedlo k tomu, aby neútočili?

Setkání s Fhaelem a Butlerem trvalo více než čtyři hodiny a přineslo řadu různých plánů, které nahrazovaly předchozí, pokud by ty selhaly. Všechny byly založeny na útoku na to, co bylo považováno za slabost nepřítele a to byl právě jejich malý duchovní rozhled a žádný duchovní vývoj. Dalším velkým objevem byl jejich radarový systém poblíž vchodů do Známých zemí pronikající Dómem. Jejich radary fungovaly tak, že když člověk z Rodové Republiky vstoupil skrz známé průchozí pasáže, spustila se v okolních oblastech malá a někdy dokonce i velká zemětřesení. Byl to extrémní sledovací systém, který pokud byl uveden do pohotovosti, tak bylo zcela běžné, že vzniklá zemětřesení začala téměř vždy ve stejné oblasti. To je také odpověď na otázku, proč jsme k vám dlouho neposílali další lidi. Ti, kteří na vašich známých kontinentech byli, se nevrátili, ale přesto pokračovali v každodenním shromažďování co největšího množství informací v tom zmanipulovaném prostředí. Důležité tedy bylo najít jiný průchod v ledu nebo nějaký jiný vytvořit. Nemohli jsme už použít žádný vstup, který byl kontrolován a řízen Dozorci. Byla ale navržená strategie, díky které by byla prostřednictvím bezpečného tání ledu a na základě statistik nevytvořit záplavy, zprůchodněna tzv. "Letní brána". Byla to technologie starověkých Anakim. Projekt nemohl být ale ještě započat, dokud onu oblast neprozkoumá sofistikovaná vědecká kontrola. Pokud by to bylo možné, pak bychom mohli posílat připravené a určené lidi Rodové republiky do vašich zemí a nenápadně je použít k infiltraci důležitých informací o tom, že existuje oblast jiných zemí a stejně tak by byla lidem odhalována jejich skutečná lidská minulost. Důležité bylo dát vašim lidem vědět o zemích za ledovou zdí. Nesmělo to ale změnit každodenní život, protože by to naplnilo ústavy pro šílence, takže jsme byli velmi opatrní při šíření všech těchto informací. Věděli jsme, že velká část lidstva by jim stejně ani nevěnovala pozornost kvůli jejich dlouholetému podmaňování a manipulaci několika generací. Ačkoli to vypadalo jako něco, co nás zdržuje, tak ve skutečnosti nám to pomohlo, protože jsme získali čas na to, abychom mohli realizovat i ostatní plány, které by se nakonec všechny spojily do jediného společného projektu a mohutné osvobozovací mise. Muselo se ale pracovat paralelně. Bylo to velmi namáhavé všechno zkoordinovat a správně provést. Plány vypadaly opravdu skvěle, protože nezpůsobovaly člověku žádnou újmu, ale dosáhnout potřebného kritického množství probuzených lidí bylo a bude za daného stavu i tak každopádně velmi složité. Z toho důvodu existovala i jiná alternativa, která spočívala ve velmi hlubokém duchovním učení, které se snažilo zlomit lidskou zmanipulovanou mysl. Když se lidská bytost ve známých zemích vyvíjí pomocí různých technik "předků" Rodové Republiky, může v sobě odblokovat mnoho manipulací vytvořených Dozorci (například různé hypnotické manipulace v TV a v novinách). Pak bude pro mnohé mnohem snazší otevřít se možnosti, že existuje jiná skutečnost a jiná území za ledovými zdmi.

Z knihy: The Navigator who crossed the ice walls. Autor: Nos Confunden. Přeložila Zuzi Czech, upravil Ota Veselý

Příběh Williama Morrise, část 23.

24.01.2024

Rychlá navigace: