Souvislosti, které všude nenajdete

Svastika přicházející z nebes

(1. díl)

V pradávné historii žily na Zemi bytosti a národy, které žily sluneční vědou. Jejich sluneční znalosti značně překračovaly ty dnešní. Mayové dobře znali sluneční cyklus a vyjadřovali ho dokonce v přesném počtu dní, nikoliv jen roků. Proč toto vše tato Sluneční civilizace, sluneční kněží a sluneční vládci dělali? Protože věděli mnohem lépe než my dnes, jak zcela zásadně Slunce ovlivňuje a řídí procesy života zde na Zemi. Věděli, že Slunce je živoucí kosmická entita. Všechny tyto znalosti využívali ve prospěch života.

Slunce vyzařuje kolem sebe nabité částice ve čtyřech kvadrantech (1 až 4) s tímto charakteristickým rozložením: mínus, plus, mínus, a neutrální. Neutrální kvadrant postupně rotačně cestuje přes všechny kvadranty 1 až 4. Toto důležité sluneční vědění se pak odráží v konstrukci jednotlivých svastických symbolů. Moudré bytosti dávnověku reálně pracovaly s těmito zásadními slunečními znalostmi. Využívaly kosmickou symboliku pro práci s vědomím a s energiemi. Jedním z hlavních kosmických symbolů Slunečního vyzařování je SVASTIKA. Podle mnoha dochovaných záznamů přišly praslovanské Duše na Zemi z hvězd v hlubokém dávnověku. Vědění, se kterým tehdy pracovaly, zcela přesahuje naše znalosti a mozkové kapacity. Uchovávané texty a znalosti jsou střežené Strážci a ve vhodnou dobu nám poslouží jako důležitý zdroj Poznání. Jejich záznamy jsou také plné různých slunečních symbolů. V dobách, kdy Praslované používali původní dokonalý "Runový písemný systém Ch' Árijských run", tak s názvem SVASTIKA pracovali takto: SVASTIKA je složené slovo, a to ze tří částí. Ch' Árijské Runy vystihují na rozdíl od našeho chudého písma (pouze fonetický systém), hlavně nosnou obrazovou složku. Proto chtít překládat Ch' Árijské Runy do naší řeči, je něco, jako se dívat se zavázanýma očima a nahmatávat jen drobné zbytky, protože hlavně přicházíme o zásadní sdělení na úrovni vibrací. Podíváme-li se na fonetický význam názvu SVASTIKA, můžeme ho vnímat jako: "PŘÍCHÁZEJÍCÍ Z NEBES".

SVA = NEBESA
S = VYJÁDŘENÍ SMĚRU
TIKA = POHYB, PŘÍCHOD, TOK, PRŮTOK, TIKAT

Hlavním symbolem popisujícím charakter a vliv slunečního vyzařování byla SVASTIKA, která znamenala doslovně: TO PŘÍCHÁZEJÍCÍ Z NEBES. Je to dokonalé pojmenování celého děje a to také proto, že Slunce je hvězda a celý Vesmír je Hvězdným systémem. Prastaří védičtí mudrci poukazovali na to, že také celá naše Galaxie má uspořádání Svastiky a že naše Sluneční soustava se nachází právě v jednom ze čtyř Galaktických ramen.

SVASTIKA je něco velmi podstatného, něco, co bychom dnes měli zkoumat a učit se z ní. Jenže současný stav ve společnosti je takový, že lidé jsou "elitami" směřováni, aby se Svastice z nevědomosti vyhýbali a vnímali ji pouze jako nacistickou symboliku a domnívají se, že tento prastarý symbol je už Hitlerem zdiskreditovaný. Když se podíváte na noční oblohu, tak můžete vlevo od souhvězdí Velké Medvědice vidět souhvězdí Svastika. Ve hvězdných mapách a atlasech ho však nenajdete. Toto souhvězdí z nich bylo vyškrtnuto a to navzdory tomu, že na obloze září dál. Tak daleko došla naše představa o diskreditaci Svastiky. Slunce a jeho vyzařování a jeho životadárný vliv na vše živé na Zemi však nejde vygumovat.

Svastika přicházející z nebes

19.04.2021

Rychlá navigace: