Souvislosti, které všude nenajdete

Proroctví k dnešku od Abd Ru Shina (1875 – 1941) – 4. díl

(4. díl)

"Jaký jsi, člověče?!" To není otázka, nýbrž skrytý požadavek! Musíte se na něm rozbít, pokud se rychle nerozmyslíte! Varuji vás! Mnozí stojí již nad propastí a zřítí se do ní, pokud se s veškerou svou silou v posledním okamžiku "nevrhnou zpět"! Nehledejte již více chyby u druhých, nýbrž jen u sebe! Neodmítejte poslední pevnou oporu, kterou vám mohu poskytnout v okamžiku nejvyššího nebezpečí! Tak mnohokrát jste na ni nedbali, přestože vám ji Syn Boží nabízel v každé větě, když vás naléhavě nabádal: "Miluj svého bližního jako sebe sama!" Je to stále tentýž smysl. Stále znovu a znovu vám dával stejnou radu, s níž jste mohli zdatně vykročit vpřed, pokud byste skutečně chtěli! Avšak k tomu bylo třeba také samostatně myslet, jednat, a to bylo pro mnohé z vás už hodně a bylo požadováno příliš mnoho! To se vám musí hořce vymstít! Staňte se proto konečně bdělými a nesněte už více o minulosti ani o budoucnosti, nýbrž prožívejte okamžik současný – přítomnost! To jediné vám může přinést užitek!

"Jaký jsi, člověče!" To požaduje zákon stvoření pro soud. Ještě jedno varování chci vám proto dát dříve, než vás snad tento závažný požadavek probudí z falešného bludu! Nestarejte se o to, čím jste tady byli kdysi dříve na Zemi! Toto vědění vám v soudu nemůže nikterak pomoci; neboť se nepočítá! Teprve později, až budete zralejší, vám může mnohé povědět! Pak z něho můžete vytěžit ponaučení, které vám pro přítomnost přinese mnoho užitku, pokud se ke všemu svým myšlením postavíte správně. Jen zvědavost a ješitnost nechává mnohé z vás se na to tak naléhavě ptát. Nečerpáte však z tohoto poznání to, co byste z tohoto vědění čerpat mohli a čerpat měli. Tedy spokojenost a dík za svou současnou přítomnost; neboť jste doposud na Zemi směli vychutnávat všechno! Není ani jediný, který by již nebyl pozemsky bohatý či nějakým způsobem panující. Není ani jednoho, který by již nevychutnal veškeré radosti této Země. Proto nemáte právo ani důvod závidět těm, kteří dnes vládnou, ani těm, kteří jsou majetní a kteří možná ve vám příznivém čase museli pod vámi samými živořit a strádat! Měli byste se poučit z toho, že jste právě nyní v takovém postavení, které je ještě nutné, abyste jej okusili, abyste na něm dozráli nebo v něm napravili to, v čem jste dříve pochybili. Obojí může ve vás vyvolat dík za milost, která je vám nyní poskytována v působení nezvratných zákonů, které nemohou být nikdy nespravedlivé a nikdy nechybují v nedotknutelné dokonalosti, a které až do nejjemnějších odstínů přinášejí člověku jako ovoce to, co on sám jako setbu vkládá do tohoto stvoření ve svých rozhodnutích svého svobodného chtění! Utrpení, které ho pak zasáhne, je pouze jeho vlastním činem, jakož i radost, kterou mu zákon dopřál! A když trpí nebo musí strádat, tak ví zcela přesně, že to vede k jeho osvobození od následků činů, které on sám vykonal, a že vše toto je pomocí ke vzestupu, který ho jedině může dovést ke světlým říším čisté radosti. Žije-li v bohatství, nebo dokonce jako panovník, tak mu má být doposud vše prožité napomenutím, aby správně udržoval své prožitky ve smyslu Božích zákonů, a tím přinášel štěstí svým bližním, a aby ho to nepřivedlo už ani jednou opět dolů a nebyl v příštím bytí v utrpení vázán na tuto Zemi, nýbrž aby byl pozdvižen v díku těch, kteří skrze jeho působení mohli najít štěstí a mír. Jedině k této budoucnosti vám má sloužit toto vědění a ne v ješitné samolibosti si pohrávat s myšlenkami, čím jste kdysi již byli, a dokonce se tím i pyšnit, jako by vám to dnes mohlo být nějak k užitku.

Pokud sami nejste schopni z toho vytěžit užitek pro vaši přítomnost ve smyslu, který jsem uvedl, tak toto nemá pro vás žádný účel a může vám to přinést jen škodu. Co je platné zákonům tohoto stvoření, zda jste byli kdysi na zemi císaři, králi, apoštoly nebo papeži: "Jaký jsi, člověče!", toto musí každý jednotlivě prokázat a vyjevit v prožití! Vaše odpověď nyní spočívá ve vašem nynějším bytí a zcela jedině ve vašem založení! Ten rozhodující, zásadní, projevující okamžik nyní stojí před vámi! Bděte! Každou hodinou může přijít! Nenastane u všech současně, nýbrž postupně! U každého jiným způsobem, způsobem umocňujícím jeho slabosti. Pokud si v pravém smyslu vyprosíte sílu, dostane se vám jí. Tato síla vám ale pomůže za předpokladu, že se snažíte uznat a vážně překonávat ty chyby, které v sobě nesete! Neohlížejte se přitom na druhé, neboť nikdo není tak čistý, aby nemusel nic napravovat!

Doznívání k Poselství Grálu od Abd-ru-shina

Proroctví k dnešku od Abd Ru Shina (1875 – 1941) – 3. díl

11.06.2021

Rychlá navigace: