Souvislosti, které všude nenajdete

Nedávejte psům co je svaté a neházejte perly sviním

Pokud jsme poháněni jen slepým soucitem, omlouváme chování druhých a zlehčujeme ty situace, které vyžadují rozhodné "ne", naše jasné vyjádření nelibosti nebo pevné nastavení hranic. Pravý soucit musí být projevem lásky, ale slepý soucit nasazuje lidem jen laskavou tvář. Je přespřílišnou laskavostí zakořeněnou ve strachu a je výsledkem komplexu, že my sami nejsme dost dobří, tolerujeme nepřijatelné rozdíly v názorech a naše špatné nastavení hranic. Toto vše ukazuje na náš nedostatek soucitu k sobě samým a na to, že neumíme sami sebe dostatečně chránit.

Mnozí, kteří již pozřeli "červenou pilulku" a již vidí skrze lži a iluze oficiální kultury dychtí říct ostatním, co zjistili a co si na své cestě uvědomili. Chtějí, aby se ostatní, zejména přátelé a rodina, "probudili". Vidí, jak zbytečně trpí, jak podporují síly, které je utlačují a svádějí je ze správné cesty. Z důvodu vzrušení z toho, co jsme zjistili, dychtíme sdílet objevené informace, nicméně je důležité pochopit, že se musíme přizpůsobit přesvědčení jiné osoby a neposkytovat informace někomu, kdo o to nepožádal. Někdy tento přístup zahrnuje dokonce podporu iluzí ostatních lidí, protože nejsou připraveni slyšet pravdu, natož abychom jim pomohli "se odpojit" od systému a kontroly Matrixu. V esoterických termínech je "dávání informací bez upřímného požádání" porušením svobodné vůle. Může to totiž zasahovat do duševních lekcí druhé osoby, která se má učit sama z vlastních zkušeností, i když to znamená dlouhé období utrpení a boje. V tomto kontextu nemůžeme "udělat" nic pro někoho jiného, ani ho nemůžeme "zachránit", pokud na sobě nepracuje a skutečně vážně pro sebe nehledá pravdu. Ne každá "žádost" je myšlena vážně, a proto je při poskytování informací důležité dát na svou intuici. Být "zvědavý" ještě není upřímnou "žádosti". Zeptejte se a bude vám odpovězeno, hledejte a naleznete, klepejte a bude vám otevřeno, platí dnes stejně tak, jako tomu bylo před 2000 lety, ale nikdy nemůžeme vzít "Boží království" útokem.

Je nutné mít strategii, jak prezentovat informace, které mohou zpochybňovat systémy víry jiného člověka. Někdy je mnohem produktivnější mlčet, než vypustit "informační bomby" na nic netušící mysl, natož abychom se snažili přesvědčit další osobu prostřednictvím argumentů a hádek, které vytvářejí jen další emocionální energii pro obživu okultních sil. Toto se váže na výrok: "Nedávejte psům co je svaté, ani neházejte perly sviním, jinak je zadupou do země, obrátí se proti vám a roztrhají vás na kousky". Takový je biblický popis této situace. V jiných situacích je však přímočarost a nazývání věcí pravými jmény naopak nutná a vhodná. Snaha hledat pravdu v sobě i ve světě a jednat s ní co nejbezúhonněji, musí vycházet přímo z nás. Nikdo to ale nemůže udělat za druhé a nikdo jiný k tomu nemůže druhého nutit, dokud si každý sám neuvědomí, v jakých ošidných časech žijeme. Toto uvědomění nejčastěji vzniká jako výsledek osobního utrpení, rozčarování a prožitých negativních zkušeností. Lidské bytosti si nezaslouží mít svobodnou vůli jinak, než skrze sebeobjevování. O objevování sebe samých se ale většina nepokusí, dokud věci pro ně nezačnou být tak bolestivé, že už nemají jinou možnost. Pokud jednotlivec neusiluje o to, aby rozvinul své vědomí, pochopil okolní svět, aby s ním mohl začít spolupracovat, pak se zdá, že je jen pěšákem osudu a nemá nad svým životem žádnou moc. Svou svobodu získá jen tak, že se začne učit sám o sobě, aby tak pochopil, jakou hodnotu má každá konkrétní zkušenost pro rozvoj jeho celého "Já".

Nedávejte psům co je svaté a neházejte perly sviním

24.02.2023

Rychlá navigace: