Souvislosti, které všude nenajdete

Splňme svůj historický úkol

Právě skončila a již máme za sebou Noc Svaroga. Počalo se "rozednívat". Rozednívá se i v nás samých. V nitru nám bouří touha oprášit původní poselství, zvyky a oslavy, zahodit vše temné a cizí, co tu máme nyní a s čím neladíme! Podvědomě intenzivně cítíme, že se máme vrátit k tomu původnímu, ke svému. Prožívali jsme nejrůznější děsivé zkušenosti. Byli jsme sráženi na kolena a zase jsme se vzpřimovali. Ohýbali jsme se, zvedali se a zase stáli pevně. Když nám bylo nejhůř, tak jsme se jízlivě smáli. Dnes ale nastal čas zvednout hlavy a přihlásit se ke svému historickému poslání. Každý národ v rámci ostatních slovanských národů má v současném dění jiný úkol. Je čas přestat se pasívně dívat okolo a pasívně kopírovat druhé. Je čas projevit svou skutečnou kreativní a tvořivou podstatu.

Češi, Moravané, Slováci i Slovieni jsou po celém světě známí svýma šikovnýma rukama, svým velkým smyslem pro humor, kreativními a dobrými nápady, překvapivými řešeními a svou muzikálností. Navíc je v těchto národech velký počet lidí s nejrůznějšími schopnostmi přesahujícími materiální hmatatelný svět, což běžně mnoho z nás považuje za normální a přirozené.

Podle teorie Ivo Wiesnera, kterou zveřejnil v knize "Národ v lénu Bohů", jsme potomky Čítů, národa, jež vedl slovanské kmeny Nýsů do naší kotliny. Čítové byli silně vědomým lidem. Usadili se ve středu české kotliny a ostatní rody obsadily území okolo nich. Časem se smísili s Kelty. Proto v našich žilách koluje krev obsahující větší či menší podíl Předků vědomého lidu – Čítů. Tento lid nese ve svém podvědomí důležité poslání, jež by měl začít plnit právě v této naší době.

Potomci lidu Čítů potřebovali přežít až do dnešních dní, aby mohli naplnit svoje poslání a ne se nechat vybít a zahubit. Proto mnohdy ohýbali hřbet, proto vymýšleli kličky, které by jim to s co možná nejmenšími ztrátami umožnily přežít.

V okolních zemích byl takřka vymýcen svátek Slunovratu, důležitý mezník v roce. Byl přeměněn tak, aby byl zapomenut jeho původní význam. Santa Claus i Děd Moroz se stali již jen nastrčenými bytostmi, které byly vytvořené na zakrytí významu tohoto dne a přeměněn jen na den roznášení dárků. Oslava toho odcházejícího, všeho starého a nadšené přijetí toho nového a nově se rodícího Slunce, úplně vymizela. Náš Ježíšek přijal sice křesťanskou lež o zrození Ježíše v tyto dny, ale v malém právě narozeném miminku se nám alespoň uchovala vzpomínka na zrození Slunce. Ježíš byl čistý člověk, který přinesl lidem skutečné Světlo. Naši moudří Předkové schovali do malého Ježíška Světlo poznání, abychom si tuto důležitou informaci jeho neustálým zrozením pořád připomínali. Začněme opět ctít své Předky, kteří pro nás zachovali, co se dalo a bedlivě opatrujme jejich poselství. Žijme tak, aby bylo v jejich díle pokračováno a lid Český, Moravský, Slovenský i Slovienský splnil svůj předpovězený úkol.

Splňme svůj historický úkol

03.08.2022

Rychlá navigace: