Souvislosti, které všude nenajdete

Příběh Williama Morrise, část 25.

(25. část)

První útok Dozorců s využitím velkého počtu lidských vojáků a strážců technologie na země Rodové republiky se jmenoval "Operace HighJump". Bylo to prozatím největší akce zmanipulované lidské vojenské síly v historii "nového lidstva" proti Rodové Republice a přilehlým zemím. Vůdce operace se jmenoval Richard Byrd. Expedice HighJump měla 13 lodí, 23 letadel a 4 700 mužů. Oficiálně ale nedosáhl našich zemí. Jeho útok ale mohl ohrozit naše lidi, ostatní lidi i obry Anakim. S anakimskými mistry Byrd několikrát hovořil, ale do konfliktu vstoupila i jiná síla a tak byla svedena velká bitva těsně za prvním Dómem. Byrd pak několikrát navázal kontakt s anakimskými mistry, aby nám pomohl uskutečnit plán lidského probouzení. Ve Známých zemích se na chvíli stal naším infiltrátorem. Nakonec ale z vlastní vůle nebo z donucení se situace dramaticky změnila a jak jsme byli informováni, Byrd poskytl Dozorcům cenné a tajné informace o technologii Anakim.

Útočit na nás pomocí jiných lidských bytostí byla jedna z mnoha zvrácených strategií nepřítele. Byl to jeden z jejich způsobů, jak demonstrovat svou sílu, postavit lidi proti sobě a přimět nás čelit naší minulosti. Snažili jsme se lidstvo osvobodit a nechtěli jsme se s ním konfrontovat v absurdních bitvách. Věděli jsme, že celá tato hra, kterou s námi prováděli, jednou skončí, a proto jsme hodlali i nadále získávat "úrodnou půdu" pro lidské probouzení. Dozorci pak opět začali provádět útoky v prostředí Známých zemích s pomocí různých technik. Často používali přírodní katastrofy, pandemie a uměle vyvolané války mezi národy ad.

Co jsme potřebovali k provedení našeho posledního osvobozujícího kroku? To, aby naši bratři ve vašich Známých kontinentech nakonec změnili svůj úhel pohledu na Dozorce a porušili jejich podmínky. Toto bylo klíčové. Naše síly by nikdy nemohly osvobodit lidi, kteří brání svého utlačovatele. Byli bychom považováni za kolonizátory, kteří ohrožují jejich současný stav, svobodnou volbu a dokonce i jejich životy. Vězeňský systém byl ale velmi silně implantován do vědomí lidí a také naší misi brzdilo stávající znečištěné ovzduší. Přestože se objevil velký odpor vůči Dozorcům v několika sektorech, stále to nestačilo, abychom mohli úspěšně jednat. Překvapivě nás v Rodové republice navštívilo několik dalších ras s úmyslem zapojit se do odporu proti vězeňskému systému ve Známých kontinentech, který ohrožoval také jejich kontinenty. Také lidé z "Plejád" měli velký zájem osvobodit lidstvo a vyhladit utlačující rasy. Jejich mateřský systém a kontinent je ale mnohem dál od Rodové republiky a je umístěn daleko mezi velkými horskými hradbami, hornatými Zeměmi mořské panny a Ostrovem Smrti. Z hlediska této polohy plejádského kontinentu je nemožné se tam dostat plavbou, protože by málokdo přežil ty obrovské bestie, které existují v místních vodách. Vše muselo tedy probíhat letecky.
Lidé z kontinentu Plejád byli také dříve nějakou dobu pod kontrolou Dozorců a téměř byli přivedeni na pokraj svého vyhynutí. Jejich pokročilý technologický vývoj lodí a jejich duchovní vyspělost jim ale umožnily zázračně vzdorovat nátlaku Dozorců a dnes jsou velkou svobodnou společností. Jelikož jejich kontinent se nachází velmi blízko kontinentu Nebeských zemí, byli si dobře vědomi krutého zacházení Dozorců s lidmi a také odporných dozorcovských pokusů na lidech při jejich pokusech o prolomení vstupu do Nebeských zemí.

Z knihy: The Navigator who crossed the ice walls. Autor: Nos Confunden. Přeložila Zuzi Czech, upravil Ota Veselý

Příběh Williama Morrise, část 25.

29.01.2024

Rychlá navigace: