Souvislosti, které všude nenajdete

Luciferský a ahrimanský princip, versus kristovský impuls (3. díl)

(3. díl)

Kristův impuls napomohl tomu, že můžeme přijmout jeho vědomí a postupně ho implementovat nejen do naší hlavy, ale i do celé bytosti. "Tělo se stane slovem a naučí se přebývat v říši slova." Tak jak v minulosti došlo ke "ztělesnění slova" musí nyní dojít k produchovnění těla, aby tělo mohlo přebývat v říši "Slova". Kristovské vědomí je mezi námi a nikdy již lidstvu nebude vzato. Stačí se jen naladit na jeho vibrace a otevřít své srdce, aby mohla proudit kristovská energie a oživovat, uzdravovat, transformovat vaše vědomí i tělo. "Jsem s vámi po všechny dny až do skonání Světa", vám vzkazuje. Nemusíme již čekat na dalšího spasitele či na nový příchod Krista, protože on je zde a v nás už velmi dlouho, stačí se jen se naladit na jeho vibrace a přijmout jeho poselství.
Ve sféře svého vývoje jsme vnímající a inteligentní bytosti, ale nikdy nesmíme zapomínat, že do našeho vědomí zasahuje luciferská moc, která je spojena s určitým druhem inteligence, kterou lidé ještě dnes považují za vlastní, a se kterou pracují jako se svou přirozenou inteligencí. Ona se přitom dostala k lidem tak, že vyšší bytost (Michael) svrhla luciferské duchy dolů do sféry lidí, a tím sice dostal člověk impuls inteligence, ale inteligence luciferské. Proto tuto inteligenci a logiku z ní vyvěrající dnes mají lidé společnou, stejnou a počítají s jejím projevem. Tuto stejnost bychom neměli, kdyby nás neovlivnil luciferský vliv. Tato společná inteligence pochází z luciferské duchovnosti a toto bychom si měli uvědomit, včetně její "duchovní" omezenosti. Tyto luciferské principy formovaly lidstvo, ale vedle nich se v člověku vyvíjelo i mnoho jiného, nicméně tato luciferská duchovnost, kterou nazýváme honosně inteligencí je pociťována v nejširších kruzích jako něco, co člověka vyznamenává.
Kristův impuls je něco zcela jiného než impuls inteligence. Impuls inteligence má v sobě něco donucovacího na rozdíl od kristovského impulsu, který je převratnou inspirací, a který probíhá pouze v osobní rovině. Nikdo nemůže nikomu mluvit do toho, v jakém poměru ke Kristu chce být. Probuzení lidé se na základě Kristova poselství přirozeně, automaticky a dobrovolně spojují. Lucifer chce neustále přidělovat myšlenkám a projevu naší inteligence obsah a naše fantazie se má stát skutečností. Protože základem lidské vůle je přání, snaží se podle povahy našeho přání vpravit egoistický element člověka do našeho vědomí a místo toho, abychom se nechali prodchnout božskými ideály a pak je naplňovali, tak jsme odváděni jen k osobním a egoistickým cílům. Tak krátkozrace opouštíme všemocné a jasnozřivé "my" a upřednostňujeme sobecké a zranitelné "já". Lucifersko-ahrimanský element nám dává vše, co náleží k umělému světu představ, který pak považujeme za skutečnost. Povyšuje klam, reklamu a podvod za naši realitu. Touto cestou vniká tento surový egoismus do naší lidské podstaty a pak nás ovládá.
Člověk jako takový je neviditelný, každý z nás si pouze nashromáždil kolem sebe svou vnitřní přitažlivostí různé hmotné částice. Ty jsou vidět, ale skuteční lidé, kteří jsou schováni za nimi, jsou neviditelní a jsou nadsmysloví. Pokud si to uvědomíme, tak budeme putovat mezi neviditelnými bytostmi a začneme "michaelsky" myslet a začneme poznávat všechny bytosti kolem nás, ať už jsou to bytosti luciferské, ahrimanské, Archonti či bytosti hierarchie andělské a archandělské. Naučíme se je poznávat podle toho, co činí a co nám našeptávají. Pokud takto přistoupíme k tomu, co člověk vlastně je, zjistíme, že se tyto bytosti od nás vůbec neliší, snad jen tím, že člověk zde ve hmotě během fyzického života "na sebe ukládá a systematicky uspořádává různé minerální částice", které vytváří jeho tělo. Lidstvo se bez tohoto způsobu vnímání mohlo obejít v době, kdy materiální a minerální svět byl na vzestupu, ale nyní, když se naše realita bude stále více dematerializovat a je v tomto směru na sestupném vývoji, bude člověk odkázán na to, aby stále více vrůstal do duchovního pojímání sebe samého i celého světa. Člověk je nadsmyslovou multidimenzionální bytostí a hmotné částice ukazují jen jeho vnější materialistickou formu a pod vlivem Ahrimanského elementu se brání přijmout tento pohled na sebe sama.

Luciferský a ahrimanský princip, versus kristovský impuls (3. díl)

21.10.2020

Rychlá navigace: