Souvislosti, které všude nenajdete

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (11. díl)

(11. díl)

Dr. Karel Fortýn: Komunistické zaklínadlo – politická nespolehlivost odsoudila vynikajícího chirurga Dr. Karla Fortýna k práci v neklidném pohraničí. V roce 1957 operoval v Sokolově průstřel žaludku a objevil, že postřelený má břišní dutinu zcela vyplněnou nádory. Nebylo možné je odstranit. A protože krvácely, nezbylo mu nic jiného, než podvázat přívod krve od nádorů a nechat je v těle. Ačkoli udělal maximum, život pacient odhadoval na hodiny. Ale stalo se něco nečekaného. Pacient nejenom že nezemřel, ale po několika dnech se jeho stav dramaticky zlepšil. Rakovina z těla zmizela a pacient se uzdravil. Žil více než 10 let a zemřel z úplně jiného důvodu. To probudilo Fortýnovu zvědavost a nadšení. Intenzivně zkoumal tuto problematiku a cítil velkou potřebu pokračovat a odhalit pravdu. Objevenou metodu – podvazování nádorů nazval devitalizace.
V roce 1971 se stal externím spolupracovníkem v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd. Se svým vědeckým týmem začal experimentálně prověřovat svou metodu léčby. Operoval stovky zvířat a nade vší pochybnost prokázal mnohokrát její úspěšnost a skvělé výsledky. Své zdokumentované postupy a výsledky poslal na onkologii do Brna. Nikdo se ale ani neozval. Narazil na totální nezájem, ignoraci a odmítání. Dr. Fortýn se ale nevzdal. Vyzbrojen velkými zkušenostmi začal pomáhat lidem s rakovinou, protože mu bylo líto je nechat zbytečně umírat a navíc v nelidských bolestech. Nezveřejňuje celou řadu svých úspěšných zásahů ani desítky uzdravených lidí, protože se bojí perzekucí...
Desítky jeho pacientů se do jednoho uzdravily. Doktor se pak roky marně snažil popularizovat svůj objev, ale narážel jen na archontské názory, stěnu odmítaní a zapomnění od svých lékařských kolegů, kteří byli plně uplaceni a zmanipulování globální farmaceutickou mafií. Přesto se snažil výsledky svého geniálního a přitom jednoduchého objevu publikovat doma i v zahraničí, ale popisovat velikost celospolečenského výsměchu a řadu nařčení od zkorumpovaných kolegů ze šarlatánství, kterého se mu dostávalo hojnou měrou, by samo o sobě vydalo na samostatnou knihu.
Jednou využil příležitost o své metodě veřejně promluvit, když o jeho práci projevil zájem jeden zvídavý režisér z televize. A tak se o této metodě dozvídá 6. 9. 2000 celý český národ. Informace okamžitě vzbuzuje velký zájem a rozruch, avšak na režiséra se ihned tvrdě obořilo ministerstvo zdravotnictví, jak si mohl dovolit zveřejnit tuto reportáž.
Dr. Fortýn zatím pokračuje ve svém výzkumu, analyzuje chemické procesy v těle. Je svědkem toho, jak likvidace odumírajících buněk v nádoru aktivuje imunitní systém, který se rychle aktivizuje, naučí se rozeznávat maligní buňky v těle a pak je schopen sám zlikvidovat i další nádory a metastázy v těle. Podmínkou úspěšnosti této metody je ale dobře fungující a "probuzený" imunitní systém. Nádor bylo nutno podvázat z obou stran, aby nemohl dál vysílat tělu klamné signály.
Lékaři jako na povel začali objev Dr. Fortýna masívně zesměšňovat a odmítat. Nechtějí jej ani prozkoumat a všemožně se brání ověřit jeho úžasné výsledky a dokumentaci. Jejich argumenty jsou ubohé a směšné, ale přesto "lékaři a Vědci" trvají na svém. Pobouření a tlak veřejnosti v té době sílí. Dr. Fortýn začíná dostávat výhružné dopisy a telefonáty od zkorumpovaných, zmanipulovaných a hloupých lidí, aby své výzkumy s devitalizací už přestal dělat. Dr. Fortýn ví, že jeho práce pro lidstvo a zastavení obrovského utrpení je velmi důležitá. Z těchto reakcí si nic nedělá a pokračuje dále. Na Silvestra r. 2000 telefonuje s manželkou a říká, že dostal klobásu, snědl jí, ale že měla nějakou divnou chuť. 1. ledna má velké střevní problémy, které se stupňují. 4. ledna pro něj přijíždí jeho spolupracovníci, aby ho odvezli do nemocnice, avšak po cestě k autu se zhroutí a umírá. Oficiální zpráva říká, že na plicní embolii. Tlak veřejnosti však po této události nepřestal a dál pokračuje. V této situaci působí skutečně tragikomicky vyjádření předsedy Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví, Prof. MUDr. Jana Dvořáčka, který odmítá klinické pokusy této metody s argumentem: "Pokusy na lidech dělal prý naposledy doktor Mengele". Požívání této metody bylo ihned doktorům celoplošně zakázáno pod pohrůžkou odebrání doktorské licence. Spolupracovníci Dr. Fortýna jsou předvoláni před mocné a je jim přísně zakázáno o devitalizaci poskytovat jakékoli informace.
Tato kauza jasně dokumentuje v jakých rukách je celosvětové zdravotnictví a jak naivní jsou stále mnozí pacienti, kteří bezmezně důvěřují nějakým titulům, autoritám a bílému plášti...
Je nejvyšší čas vzít zodpovědnost za své zdraví do svých rukou.

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (11. díl)

05.06.2022

Rychlá navigace: