Souvislosti, které všude nenajdete

Příběh Williama Morrise, část 2.

(2. část)

Dva dny před naším vyplutím se v mých dveřích objevil Fint (kapitánův známý) ještě s jedním neznámým mužem, který byl oblečen celý v černém a měl zvláštní přízvuk. Fint řekl, že je to urgentní a že je musím pustit dovnitř. Když vešli dovnitř, otevřel kufřík, vytáhl nějaký historický manuskript a začal přede mnou z něj recitovat: "Tak se na žádost připojuji, ve velké důležitosti, zde na přání našich pánů, ale tak, aby byly dveře vědění zavřeny pro ty, kteří odmítli být součástí naší slavné cesty a dovolených svobod.". Pak ještě přečetl několik dalších vět, a když skončil, řekl jsem, že to vypadá, jako kdyby prováděl nějaký zasvěcující rituál. Fint se na mě podíval a řekl: "Přesně tak, kamaráde, ti, kteří neprojdou patřičnou inicializací, jsou vyloučeni z takových cest. A lépe řečeno: My jsme z nich vyloučeni.".

Vůbec jsem tomu nerozumněl a poprosil jsem Finta o vysvětlení. "Podívej", řekl Fint. "Vysvětlím ti teď situaci. Tento manuskript patří Dozorcům (kteří si říkají 'Elity'), sami sobě namlouvají, že jsou Bohové Slunce. Dozvěděli se o tvém chystaném plánu a nejsou z něho nadšeni. Oni totiž přísahali na manuskript, že nenechají nikoho neprověřeného opustit tyto země a to dělají na pokyn svých Pánů.".

Oba dva mi ještě jednou pohrozili, že nesmím nikam vyplout, a pak odešli. Snažil jsem se najít kapitána Butlera, ale on jako kdyby se do země propadl. Rozhodli jsme se tedy náš plán zrušit, ale 14. listopadu někdo zaklepal na mé dveře. Byl to kapitán Butler! Řekl, že se z bezpečnostních důvodů, ochrany dokumentu a mapy musel na chvíli ukrýt. Butler sebou přinesl mapu, a když ji otevřel, uviděl jsem na ní země, které jsem na žádné jiné mapě předtím neviděl.

"Ty znáš ty Dozorce ('elity')?", zeptal jsem se ho. "Je mnoho věcí, které nevíš, Williame“, odpověděl Butler. Dozorci spolu s tvůrci pyramid nechtějí, abychom překročili "Jižní pól" a proto náš plán se musí uskutečnit ještě dnes. Vyrazil jsem tedy urychleně z domu, abych sehnal celou posádku, a ještě večer jsme vypluli z Charlestonu.

Z knihy: The Navigator who crossed the ice walls. Autor: Nos Confunden. Přeložila Zuzi Czech, upravil Ota Veselý.

Příběh Williama Morrise, část 2.

06.12.2023

Rychlá navigace: