Souvislosti, které všude nenajdete

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (14. díl)

(14. díl)

Wilhelm Reich (1897 - 1957)
Proutkaření dokazuje, že probíhá interakce mezi částí lidské nervové soustavy a přítomností podzemní vody. Konvenční věda nám ale stále neústupně tvrdí, že nejsme nijak propojení s okolím. Reich zjistil, že existuje energie vědomí, že se jedná o energetické pole, které je možné změřit, lze ho koncentrovat a umístit do tzv. orgonové krabice a s jeho pomocí zlepšit zdraví. A léčit. Zkoumal též spontánní vznik života z neživého materiálu a existenci vyšší energie, která nás tvoří, přičemž DNA pro ni funguje jako anténa.
Wilhelm Reich byl další vědec, který zpochybnil nám vnucované "pravdy" a zaplatil za to tu nejvyšší cenu, ztrátu svého vědeckého postu, uvěznění a nakonec přišel i o život. Jeho převratným objevem bylo to, co nazval kosmická orgonová energie, které ruští vědci pak začali říkat torzní pole, jenž je zdrojem veškerého biologického života, živé a vědomé mysli. Je to podstata tance vědomí, který vytváří veškerou existenci, jak ji známe, ve které si zatím nevzpomínáme, kým jsme.
Reich studoval spolu se Sigmundem Freudem projevy a potlačování mocné sexuální a orgastické energie a na základě tohoto výzkumu nazval neznámou energii orgon. Když se vytvoří orgonová energie, tak se zároveň vytvoří pole toroidní energie. Vytváří se a uvolňuje orgon a malé toroidní energetické částice, které nazval biony. Pokud proudí tato energie, jste zdraví, šťastní, pokud ne, začnete mít psychologické, fyzické a zdravotní problémy. Pokud do vašeho těla proudí energie, ale vy ji jen vstřebáváte a nijak ji neuvolňujete dál, tak ve vás zemře a vzniká tak mrtvý orgon. A když jste šťastní a děláte to, co vás baví, tak tuto energii posíláte dál a vaše láskyplné vědomí vytváří léčivou energii. Toto ještě souvisí s placebo efektem a s léčivou silou vědomí, která tak přímo ovlivňuje biologickou podstatu organizmů. Nevybitá energie je jedna z důležitých příčin vzniku nemoci, proto cvičení, fyzická práce, sex, pohyb a sport jsou velmi důležité pro vaše zdraví. Pokud se člověk stáhne strachem, nevybitým napětím, shrbí se, tělo začne chátrat. Právě strach, napětí, stresy, negativní zprávy, obavy z budoucnosti a nedostatku, chaos, nerovnováhu a disharmonii ve všech oblastech lidského života nám archontský globální systém nabízí, odměňuje a nutí, aby nás udržoval slabé, nemocné, nesebevědomé a bez energie potřebné ke skutečné duchovní vzpouře, uzavřené v kleci nevědomí a v kolektivní hypnóze.
Vzorec: napětí, náboj, výboj, relaxace je vzorec života, zdraví a vytváření pozitivních částic bionů, modrých kuliček energií, měřitelných pod mikroskopem. Vytváření napětí, strachu, negace bez vybití a relaxace je zdrojem nemocí, proto je třeba nepotlačovat pocity, být nad věcí, ve svém duchovním středu, projevovat svou tvořivou mysl, být upřímný a ctít pravdu.
Nám vnucený chtonický systém ničí a odstřihává pupeny na stromě Poznání, ze kterých by mohly vykvést myšlenky, že existují vesmírné duchovní energie, které postupně harmonizují chaos a vytváří božský řád ve vesmíru. Bez tohoto poznání a poznání dalších kosmických zákonitostí jsme jako lidstvo snadno kontrolovatelní a zneužitelní.

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (14. díl)

08.06.2022

Rychlá navigace: