Souvislosti, které všude nenajdete

Písmo je znakový systém fixace řeči – 1. část

(1. část)

Písmo je znakový systém fixace řeči, který umožňuje pomocí nakreslených (grafických) znaků znázornit řečovou informaci a uchovávat ji v čase. Existují čtyři základní typy písma:

1. Ideografické písmo

V ideografickém písmu každý znak může zobrazovat libovolné slovo v libovolné gramatické formě a rozsahu pochopitelných asociací, volně vyjádřených zobrazením, které vytváří daný znak. Například znak zobrazující "nohu" nese v sobě význam "chodiť", "stáť", "přinášeť" a podobně. Místo zobrazení lze použít i nějaký grafický symbol. Možnost předat informaci pomocí čisté ideografie je ale dosti omezená. Oficiálně se předpokládá, že ideografický typ písma existoval jen jako přechodný stupeň od piktografie k slovesno-slohovému písmu. S tímto však nelze plně souhlasit, protože i v dnešní době se ideograficky sestavený systém písma používá například při organizaci cestovního provozu. Do ideografického systému písma patří také i celý systém nášivek v armádě a námořnictvu, systém heraldických označení, systém logotypů firem ad. V této souvislosti musíme vnímat ideografické písmo jako podpůrný prvek k jiným systémům písma.

Například ideografický symbol z neolitické doby, který se používal v prastaré Rusi jako ochránkyně porodnosti a úrodnosti se jmenoval "Rožděnica" a tradiční význam tohoto slovanského svastického symbolu je "Zasazené pole". Archeologický symbol "Zaseté pole" patří k tripolské kultuře Protoslovanů v 5. až 3. tisíciletí před n.l. Druhým příkladem je znak "Hvězda Velesa", slovanský svastický symbol, který je znám minimálně z bronzové doby, t.j. od počátku 4. tisíciletí před n.l. Při analýze tripolských zobrazení (5. až 3. tisíciletí před n.l.) byla nalezena celá řada zobrazení ideogramů na tripolských nádobách (ideogramy vody, deště, země, nebes, hadů ad.).

2. Slovesno-hláskové písmo

Základem slovesno-slohového systému písma je předcházející mnohovýznamový ideogram. Zde dochází ke konkrétnímu přiřazení znaku k určitému přesnému slovu. Doplňující znaky, upřesňují okruh významů, ke kterému dané slovo patří. Ideografický znak přiřazený ke specifickému slovu nazýváme logogramem. Je třeba říci, že dnešní abecední znaky jsou povětšinou logogramy, protože každý z nich má svůj název a jsou přiřazené ke konkrétnímu slovu. Například znak "V" je původně logogram "Védy" a dnes se hovorově používá jako "Vé". A znak "Z" je zase logogramem významu "Země". To znamená, že samotný abstraktní princip znakového zobrazení objektivní reality se během tisíciletí nezměnil.

Písmo je znakový systém fixace řeči – 1. část

27.07.2022

Rychlá navigace: