Souvislosti, které všude nenajdete

Jan Amos Komenský (3. díl)

(3. díl)

Nejvýraznějším příspěvkem filozofické rozvahy o struktuře společnosti se stal "Labyrint světa a ráj srdce", který vydal Komenský v češtině poprvé v roce 1631. Poutník zde prochází světem, který přirovnává k labyrintu a seznamuje se s jeho jednotlivými prvky a svět je zobrazen jako město, které mu připadá jako bludiště. Východisko nachází v uzavření do sebe sama (ráje svého srdce). Dílo je prodchnuto pesimismem, postavy průvodců jsou však humorné postavy šibalů, kteří používají různá přísloví, slovní hříčky a pořekadla. Toto dílo má mimořádnou literární hodnotu a ve své době nemělo obdobu.
Všudybud má zde roli průvodce a Mámení zase určuje správný výklad viděného. Tito průvodci mu ale neříkají pravdu. Poutníkovi je líčeno vše jako krásný svět (Mámil ho vnímá jako krásnou dívku), ale Poutník koutkem oka jasně vidí všude klam, marnost, faleš, nesvobodu, neřesti, bídu a intriky. Je tímto světem znechucen a chce z něj utéci, ale nemá kam. Ze začátku se snaží tento svět ignorovat, ale pak věnuje téměř celou svou pozornost hledání pravdy. Nasazené brýle a uzda mu zkreslují viděné, on však dobře vidí, jak se všichni slepě ženou za bohatstvím, mocí a přitom podráží nohy všem okolo, kteří se nakonec sami vhání do náruče Smrti, která se přitom sama snaží všechny nabádat k nápravě, ale oni jen nezúčastněně přihlížejí. Uprostřed města je hrad Štěstí (Arx Fortuna), kam smějí jen vyvolení. Je v něm místo pro boháče, pro ty, co touží po rozkoši a pro ty, co touží po slávě. Všemu tomu chaosu vládne královna Moudrost (někteří jí ale nazývají Marnost). I když se Poutníkovi jeho společníci snaží ukázat svět krásný a přívětivý, poutník vidí pravdu – marnost, lži a podlost. Je znechucen, uzavře se sám do sebe a nalezne zde svůj ráj srdce.
Když Poutník už nemůže unést nepravost světa, tak najednou uslyší volání: "Vrať se domů!". Pátrá, kdo to volá a zjistí, že na něj volá jeho srdce. Nachází se v naprosté tmě, všechno okolo bylo zničeno a zpřetrháno. Pláče nad tím, že jeho cesta hledajícího byla marná a tu najednou ucítí na zátylku lehký dotek. Když vzhlédne, uzří Krista, a když vzhlédne ještě výše, tak uvidí okno, kterým na něj dopadá kužel světla veškerenstva. Všechny poničené, poškozené sochy s uťatýma končetinami představující lásku, milosrdenství, spravedlivost, poctivost jsou najednou obnoveny a i Poutník je proměněn. V tu chvíli se mu dostává poznání, osvícení, boží milosti, tím že do jeho srdce vstoupilo Kristovo vědomí, tak i poznání a pochopení. Už nepotřebuje, aby byl dál smýkán životem, a aby se plahočil, trpěl na své pouti, protože prozřel a už poznal, kam má jít. Na konci své cesty zjišťuje, že jedině správně je žít s boží láskou ve svém srdci.
Jan Amos Komenský: "Cílem vzdělání a moudrosti je světelná cesta životem a po ní musíme opatrně kráčet. Musíme být pamětliví minulosti, znát přítomnost a sloužit lepší budoucnosti."
Tato slova jsou obrovským závazkem pro všechny nositele Světla, protože národy žijí do té doby, dokud ctí ideály, na kterých vznikly. To co se dnes odehrává, zvůle, cílené rozdělování lidí, zamlčování informací, překrucování pravdy, touha po moci, majetku a ovládání druhých lidí, včetně obelhávání lidí, doběhnutí je nějakým způsobem a snahy prodat lidem draze skrytě nekvalitní věci, je v přímém rozporu s rovnoprávným společenstvím bratrů a sester a s prapůvodní božskou prapodstatou, která všem vdechla život a postavila ho na principech pravdy a lásky, což jsou také hodnoty, které jsou prazákladem celého Vesmíru a je jen otázkou času, kdy Temnotou, negativními bytostmi a umělou inteligencí podstrčené a nám vnucované, silně podporované "hodnoty", které ničí vše lidské, přírodní, spolupracující a milující, budou díky postupujícímu probouzení lidstva a díky vyššímu, božskému vědomí přemoženy. Proto bratři a sestry zažehněme ve svých srdcích plamen spolupráce, pravdy, spravedlnosti, lásky a úcty k vyšší moudrosti.
Vyjádření Ježíše Krista v "Labyrintu světa a ráji srdce":
"Od světa se drž dále, ale ke mně se přiviň, ve světě buď tělem, ve mně však buď srdcem, když tak činit budeš, bude se ti dobře dařit a budeš blažený."

Jan Amos Komenský (3. díl)

29.01.2021

Rychlá navigace: