Souvislosti, které všude nenajdete

Pokora je náš průvodce, který nás přivede k Učiteli všech tajemství

Ať už se nám to líbí nebo ne, jako důsledek arogance existuje nepravá pokora. Jen málo lidí je pokorných samo od sebe nebo se pro pokoru rozhodnou ihned. Většina z nás selhala a stala se arogantními a egoistickými. K pokoře pak přichází velkou oklikou, až po důkladném otestování její alternativy. Pokud není člověk naprosto sebevědomý a ve svém vnitřním bezpečí, nemůže se jen tak lehce dostat do stavu pravé pokory. Přirozeně skromný člověk se rozhodne být pokorný z pozice síly. Pravá pokora je aktivní síla a je víc než morální postoj. Je to veledůležitá ctnost. Je podobná soucitu tím, že pravý soucit využívá svou energii ve prospěch druhých. Člověk totiž nemůže být milosrdný z pozice slabosti. I když jste pod velikým nátlakem a dokážete si zachovat sebedůvěru tváří v tvář urážkám a přitom odmítáte zastrašovat ostatní, tak toto jsou příklady pravé pokory vycházející z veliké síly. Ti, kdo jsou přirozeně a opravdově pokorní, ještě postupně objeví i další výhody...
Chrám Tajemství se nachází na vysoké hoře a cestu vedoucí k chrámu pokrývají četné překážky. Nepřístupný vrchol hory je důvodem, proč mnozí pochybují o existenci chrámu Tajemství. Někteří ho považují za pohádku a někteří vše považují jen za starý mýtus. Na začátku úzké cesty k vrcholu stojí Ignorance se svými sestrami Hloupostí a Leností. Vyprávějí poutníkům strašlivé příběhy a popisují děsivá dobrodružství, se kterými se poutníci setkají, pokud se po této cestě vydají. Tak přimějí líné a ustrašené lidské bytosti k návratu zpět.
Lidské bytosti, jimž se Ignorance marně snaží prodat své podvody, vylezou první část trnité strmé cesty nahoru a v půli cesty dosáhnou náhorní plošiny, na které najdou chrám Sebelásky. Vedle něj stojí chrám Sebestřednosti, Pýchy a "Vše to znám". Zde je nabízen poutníkovi pohár, z něhož se plnými doušky napije svého vlastního Já a tak je otráven sám sebou. Tito poutníci jsou tak okouzleni sami sebou, že si myslí, že tento chrám Sebelásky je oním chrámem Tajemství, a že výš už žádný chrám není. Klame je i nápis na tomto chrámu Sebelásky, který zní: Svatyně moudrosti světa. Kněžím zde posluhuje touha, vášeň a beznaděj. Srdce všech těch, kteří ale hledají skutečnou pravdu, však nenajdou v tomto chrámu žádné uspokojení a budou pokračovat v cestě a hledání dál. Nepříliš daleko od tohoto chrámu najdete odloučený příbytek, obývaný poustevníkem, s nápisem nad dveřmi: Dům pokory.
Muž, který zde žije, vede poutníka dovnitř, kde ho seznámí s kráskou Sebeuvědomění. Tato Božská kráska se stane poutníkovou společnicí a spolu s ní si podmaní nepřístupnou horu. Kdo by se snažil dosáhnout chrámu Tajemství bez této Božské krásky, může být snadno sveden Sebeláskou a v důsledku toho půjde dál špatnou cestou a zbloudí. Jeho příliš lačná chtivost po poznání jej přivede jen k chrámu Zvědavosti. Zde sídlí Podvod, Svádění a Klam a Zakladatelé většiny tajných společností. Všechny lidské bytosti, které se připojí k těmto tajným společnostem, budou zbaveny schopnosti duševního vidění a pokud při hledání Pravdy přece jen objeví chrám Tajemství, tak budou přivedeni na úplný vrchol hory, z kterého ale spadnou do propasti nebo vkročí do bludiště, ve kterém budou chodit v kruzích po věčné časy, aniž by nalezli skutečnou Pravdu. Jen pokora je tím vyvoleným průvodcem, který bezpečně povede uchazeče k Učiteli všech tajemství. Tímto mistrovským učitelem je Čistá vůle, která je blízkým přítelem Nejvyššího poznání a pomůže hledajícímu vytvořit mystické pouto věčného spojení s Božskou podstatou.

Pokora je náš průvodce, který nás přivede k Učiteli všech tajemství

06.03.2023

Rychlá navigace: