Souvislosti, které všude nenajdete

Co je naší úlohou v dnešní době?

Celoplanetární dění a vesmírné turbulence dospěly do takového bodu, kdy je podmínkou dalšího lidského vzestupu a přímo nutností určitá duchovní zralost těch, kteří se chtějí posunout dále, protože jestli se má na Zemi ukotvit Světlo a vybudovat předobraz duchovního ráje, je potřebné odstranit všechno škodlivé, co tomuto vzestupu brání. Proto není směrodatné, jestli je každý člověk navenek dobrý, ale to hlavní v těchto časech je jeho schopnost duchovního probuzení!
To, co právě probíhá, má ukázat, jací jsme doopravdy. Nejde tu o to, co známe a víme. Jde o to ukázat, jestli opravdu směřujeme ke Světlu nebo jestli zůstáváme součástí Temnoty. Jedna věc je vědět o celoplanetárním čištění zla, ale druhou a důležitější věcí je, jak se zachováme v tomto procesu, co podpoříme a kým se nakonec staneme. Temné sily mají stále zájem o naše duše, a proto se musíme konečně probudit a pokud je to možné probouzet i ostatní a "distribuovat" tak do celého světa Světlo, Pravdu a Lásku.
Musíme pomáhat demontovat starý systém, poukazovat na jeho chyby a vytahovat na Světlo světa i tu nejhorší špínu a pak ji nechat spálit paprsky Světla a pravdy. Zejména pravdou, transparentností a otevřeností pomáháme ničit pozemské zlo, které se tu v takové hojné míře usadilo a tím i zároveň pomáháme budovat nový svět prosvětlený pronikavým Světlem pravdy. Tím dochází k postupnému ukotvování nadcházejícího zlatého věku. Dělejme jednoduše to, co cítíme, že je správné. Každý by měl podle svého naturelu vyjádřit svůj nesouhlas se současnou situací a přetavit své nabyté poznání do jasného a sebevědomého postoje. Přišli jsme sem proto, abychom byli patřičně činní a správně se projevili!
Starý svět fungoval na principu rozumu bez zásahu duše, prostřednictvím toho vznikaly samozřejmě jen jeho nízké formy, jako je materializmus. Dařilo se nízkofrekvenčním projevům jako je závist, lež, chorobná ctižádostivost a egoismus. Zlatý věk bude naopak postavený na lidské duši, na vnitřní hodnotě člověka, sounáležitosti a spolupráci. Už zde nebude prostor pro temné síly, které nás tak dlouho skrytě ovládaly a kterým jsme kdysi dovolili převzít moc na Zemi.
Nesmíme zapomínat ale na to, že to nejdůležitější pro nás se odehrává zejména v našem nitru a ne tam venku. Svět se nakonec změní v každé oblasti lidské činnosti, protože celá společnost byla hluboce a sofistikovaně infiltrována chtonickou temnotou. Vše se dělo ve jméně rozumu, pragmatismu, "výhodnosti" a materialistického egoismu. Z tohoto podhoubí se rodilo stále větší zlo, které postupně vyžíralo lidskou podstatu, celou naši planetu a nastolilo celosvětové společenství skrytého otroctví. Nyní se ale vývoj již bude ubírat cestou celoplanetární a lidské záchrany a vše se bude budovat na čistých a duchovních hodnotách. Již brzy dostanou šanci tvořit a měnit svět světlí a čistí lidé. Školství, zdravotnictví i ostatní oblasti života budou fungovat úplně jinak. Jsme na počátku totální přestavby světa...

Co je naší úlohou v dnešní době?

04.12.2021

Rychlá navigace: