Souvislosti, které všude nenajdete

Nezapomínejte, že máme obrovskou sílu vytvářet lepší budoucnost

Netrpělivě očekávaná změna se bude dít pomalu a postupně, protože jsme zde Temnotě umožnili vytvořit jednoduše příliš mnoho zla. Tento pozitivní trend bude trvat mnoho roků a bude stále akcelerovat. Úplný zlatý věk nastane až po očištění a úplném roztřídění lidí. Tlak, jenž všichni tak pociťujeme, bude doznívat ještě několik let, jen bude měnit svou formu. Čekají nás obrovské změny, které ale neproběhnou až tak jednoduše! Připravme se na bolestivý zrod nového světa.
V prvé řadě nás čeká odhalení zla, které nás po celý dlouhý čas ovládalo. Jeho začátek bychom měli stihnout ještě do konce tohoto roku. Plno odhalení již začalo vyvěrat na povrch, některé jsou dokonce již dobře viditelné, ale mnozí lidé je zatím pořád nechtějí vidět. Nyní se ale k probuzeným přidává stále více duší, což je velkým katalyzátorem odhalení pravdy a zanedlouho bude odhalena pravda i těm, kteří by si nejraději před ní schovali hlavu do písku. Před masívnějším odhalením nás ale ještě čeká poslední vakcinační nátlak, který je třeba jednoduše vydržet, zůstat pevně stát ve své víře a vyjádřit odpor všemu, co neslouží Světlu. Bylo by škoda podlehnout Temnotě na poslední chvíli, když už se k nám nezadržitelně derou přes shnilou a děravou střechu pronikavé paprsky Světla.
Po zdrcujícím odhalení zla přijde veřejný celoplanetární pád starého systému, pád všech zkompromitovaných vlád, které se v současnosti podílí na budování protilidské satansky zaměřené společnosti. Zapáchající hnisavý vřed, který se hrozí každou chvíli zvrhnout do konečného rakovinového bujení lidstva, celé planety a dokonce míní infikovat postupně celou naší galaxii, musí být pečlivě a do poslední nemocné tkáně vyříznut, zničen a dezinfikován. Jen tak bude zabráněno další recividě. Nic se nemůže nechat na náhodě a musí být provedeno důsledně a zodpovědně. Proto také celý osvobozovací proces nelze uspěchat.
Zřejmě také brzy nastanou změny v uspořádání státnosti jednotlivých národů a Slovensko s Českou republikou v tomto ději budou hrát významnou úlohu, protože naše národy patří k těm nejvíce duchovně zralým. Nejvíce duchovně rozvinutá rasa je bílá rasa, a když to ještě více zúžíme, dostaneme se do Evropy, a pokud zaostříme ještě více, zůstane nám srdce Evropy, odkud vzejde a rozšíří se nové Světlo do celého světa. Slovensko představuje ženský princip a Česko ten mužský, tedy ten aktívnější. Dohromady tvoří harmonický jing a jang celek, a proto dojde opět k jejich spojení. Už jistě chápete, proč tyto národy byly rozděleny a proč z nás dělají pokusné králíky. Jednoduše potřebovali zničit to největší Světlo.
Příliš mnoho nahromaděného karmického zla a temné myšlenkové formy na různých územích se formují do určitých přírodních katastrof, například tornád a zemětřesení. V této době se projeví všechno, co jsme karmicky vytvořili, a to ve zrychlených účincích, abychom to mohli pročistit. To, co se bude na různých místech dít, je odzrcadlením duševního stavu dané oblasti. Nic však není přesně stanovené, protože nastávající události jsou usměrňovány naší schopností se duchovně probudit. Nezapomínejte na to, že máme obrovskou silu vytvářet lepší a krásnou budoucnost, zmírnit a dokonce i zcela odvrátit negativní účinky kolektivní karmy lidstva.

Nezapomínejte, že máme obrovskou sílu vytvářet lepší budoucnost

05.12.2021

Rychlá navigace: