Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci IV

28. část

Když se přestanete identifikovat s vaším egem, vstoupíte do fáze zmatení, které se týká toho, kým jste. Začnete si klást otázky ohledně vašeho smyslu života, o tom, co je dobré a co zlé, o tom, co skutečně cítíte, co si skutečně myslíte, v opozici s tím, co vás učili. Tyto otázky vám připadají rázem velmi důležité a mají přímý vztah na vaše životní volby, jenž činíte. Díváte se na sebe a říkáte si: jsem tohle skutečně já? Je toto, co skutečně chci? Nyní je těžké se správně zorientovat, jelikož ještě není nic úplně samozřejmé. Teď činíte krok zpět, krok do hloubky vašeho nitra. Uvědomujete si hlubší části vás samotných, části, které nejsou podmíněné vaší výchovou a komerční společností. Přijímáte záblesky toho, kým skutečně jste a přijímáte vaši opravdovou jedinečnost a individualitu. Najednou si vzpomínáte, že ve vás existuje část, která je naprosto nezávislá na čemkoli kolem vás. Na vašich rodičích, práci, vašich vztazích, dokonce i na vašem těle. Začínáte nejasně cítit svoji božskost, tu vaši část, která je zcela nespoutaná a věčná. Ve skutečnosti jste všichni multidimenzionální bytosti a vy se můžete manifestovat v několika různých realitách zároveň. Nejste ani vázáni na lineární časový rámec. Vaše současná osobnost je pouze jedním z aspektů multidimenzionální bytosti, kterou jste. Kdykoli si uvědomíte, že vaše současné vyjádření jakožto fyzické lidské bytosti je jen jedním aspektem vás samých, přesáhnete ho a můžete být ve spojení se svým vyšším Já, kterým jste také. Předtím ale než sem dorazíte, potřebujete uzdravit zraněné části uvnitř sebe.

Život v souladu s diktáty a požadavky ega vytvořilo ve vás duševní rány. S nadvládou ega byly vaše činy a myšlenky dlouhou dobu založené na strachu. V jiné rovině jste nemilosrdně posilovali svojí touhu po moci, uznání a kontrole. Tímto jste popírali svoji skutečnou podstatu. Vaše chování bylo založeno na vnějších měřítkách, místo na svých vlastních skutečných potřebách a hodnotách. Taktéž jste nebyli schopni skutečně milovat někoho jiného, protože láska je naprostým opakem potřeby kontroly a dominance. Vaše duše pod vládou ega trpěla.

Pokud se ale vymotáte ze sevření a nadvlády ega, jasně se vám zviditelní vaše vnitřní bolest. Ukáže se zcela nahá, syrová, zbavená všech masek a přetvářek. Ještě nevíte, jak se s touto bolestí vypořádat, protože jste stále ve fázi zmatení a dezorientace. Budete procházet fází hodnocení svých vnitřních zranění, neboť se vám zdá, že vás vedou do negativních vzorců chování: závislosti, deprese, neovladatelných výkyvů nálad, problémů v komunikaci, do těžkostí v intimních vztazích. Toto hodnocení vám způsobuje více bolesti na duši, která se právě začala obracet ke Světlu. Jak duše propouští potřebu moci a kontroly, stává se mnohem citlivější, ale potom se zadrhne v sebe-hodnocení. Tak mnozí lidé bloudí v této zemi nikoho mezi egem a srdcem. Hledají více milující realitu, ale stále jsou na dosah biče ega. Ve skutečnosti to není vaše vnitřní zranění, které z vás činí kořist toho, co v sobě považujete za negativní. Soudíte toto ublížení, které tuto negativitu způsobuje. Když se na sebe podíváte s akceptujícím postojem, nevidíte závislou, depresivní či neúspěšnou osobu. Uvidíte jen vnitřní bolest, kterou je třeba opatrovat a starat se o ni tím nejjemnějším a nejlaskavějším možným způsobem. Nejdůležitějším krokem v druhé fázi přeměny z ega k srdci je to, že jste ochotni své vnitřní bolesti porozumět, přijmout ji, pochopit její původ a dovolit ji existovat. Když si uvědomíte jádro strachu, které se skrývá ve všech vyjádřeních vědomí ega, vstoupíte do reality vědomí založené na srdci. Jakmile pochopíte podstatu strachu v duši, jste schopni odpustit.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci IV

16.01.2020

Rychlá navigace: