Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci V

29. část

Dokud soudíte chování založené na strachu jako je agrese, závislost, podřízenost, marnost, atd. jako špatné, hodnotíte. Hodnocení samo o sobě je činnost založená na strachu. Když soudíte, narůstá uvnitř vás nevrlost. Proč potřebuje věci hodnotit? Co je to za nutkání zužovat věci na dobré a špatné? Co je to za strach, ležící vespod naší potřeby soudit? Je to strach čelit naší vlastní vnitřní temnotě. Je to v podstatě strach ze života. V propuštění vědomí založeného na egu rozvinete celý nový způsob vašeho pohledu na věci. Tento pohled by mohl být nejlépe popsán jako neutrální, znamenající, že si jen všímá věcí takových, jaké jsou, a nemá zájem o to, jaké by měly být? Příčiny a účinky chování založeného na egu jsou pozorovány, jádro strachu je uvnitř rozpoznáno a tak se pro vás stane ego opravdu transparentní. Vše, co je pro vás transparentní, můžete, pokud chcete, nechat odejít.

Z hloubek vašich vlastních prožitků strachu a prázdnoty se můžete dostat do styku s hlubokým strachem v duších vrahů, násilníků a kriminálníků. Je možné, abyste pochopili jejich činy? Když tak učiníte na základě svých vlastních důvěrných zkušeností s temnotou, budete to moci propustit. Budete to moci nechat být bez jakékoli potřeby soudu. A vy jste toho schopni. Když skutečně pochopíte strach jako sílu, která existuje a se kterou jste důkladně obeznámeni skrze své životní zkušenosti, můžete nechat být jakékoliv soudy. Strach není ani dobrý ani špatný. Strach JE a hraje jistou roli. V určitém slova smyslu, který je v lidském pojetí velmi těžké vyjádřit, je strach požehnáním právě tak jako muka. V každém případě volba připustit strach do vaší reality nebyla namířena proti vám. Byli jste tak říkajíc Bohy, kteří dovolili strachu hrát podstatnou roli ve vaší realitě. Učinili jste tak ne proto, abyste mučili sami sebe, ale abyste tvořili, tvořili realitu, která má v sobě více podstaty a větší plnost, než ve světě výhradně založeném na lásce. Uvědomuji si, že to může znít neuvěřitelně, ale je třeba vnímat to, co se vám tu snažím intuitivně sdělit. Kde je strach, není láska. Kde není láska, tam může být láska nalezena novými a neočekávanými způsoby. Může být prozkoumávána celá škála emocí, třeba vytvořené nedostatkem lásky. Nedostatek lásky může být pociťován mnoha způsoby. Přítomnost lásky může být pociťována pouze na pozadí strachu. Jinak by prostupovala vším a vy byste ji nezaznamenali tak intenzivně.

Vytvořením strachu, katapultováním sebe sama mimo oceán lásky, který vás obklopoval, jste si dovolili poprvé prožít lásku. Nestvořili jste lásku, avšak prožitek lásky. Abyste tak učinili, potřebovali jste opak lásky. Použili jste strach jako nástroj. My na druhé straně opony můžeme jasně vidět spirituální roli, kterou hraje strach ve vaší realitě. Proto vás prosíme znovu a znovu, abyste nesoudili. Prosím, nesuďte strach a temnotu, kterou přináší, ať už uvnitř vás samotných nebo v jakýchkoli jiných bytostech. Všichni jste stvořeni z lásky a k lásce se musíte vrátit.

Když vstoupíte do druhé fáze transformačního procesu od ega k srdci, jste konfrontováni se svým vnitřním zraněním, vy a váš strach jste požádáni, abyste na něj pohlédli s pochopením, přijali ho a tak ho rozpustili. Musíte projít nejprve obdobím sebe-hodnocení, ve kterém můžete projevovat destruktivní chování. Může se zdát, že jdete zpět, místo dopředu. V tomto bodě jste v nebezpečné zóně, v zemi nikoho mezi egem a srdcem. Víte, že se chcete zbavit starého, ale stále nemůžete skutečně uchopit nové, a tak jste lapeni v sebe-pochybování a sebe-hodnocení. Přelom nastane, když se přestanete soudit. Bude to pouze tehdy, když budete připraveni se podívat sami na sebe se zájmem a otevřeností, se kterou vstupujete do reality vědomí, které je založené na srdci. Předtím jste se jen srovnávali s vykonstruovanými standardy či ideály, které jste po většinu času nesplňovali. Týrali jste se za to a pak se pokoušeli znovu přiblížit ke vzoru, který jste si vytvořili v hlavě. Chci vám říct, že tento druh perfekcionismu je ale vražednou zbraní. Je to skutečný opak lásky. Skutečná láska se nesrovnává, a co je důležitější, nikdy vás nechce do ničeho nutit nebo vás jakkoli měnit. Láska nemá oči pro to, co by mělo být. Sama kategorie "měl bys" postrádá vědomí srdce. Viděno srdcem, morální kategorie jsou zkrátka způsoby rozdělující realitu. Jsou myšlenkami ve vaší hlavě, a jak víte, budou se hlava od hlavy významně lišit. Skutečná potřeba nastavit standardy a definovat dobré je předchůdce lidského konfliktu a války. Kontrola a upevňování těchto standardů způsobuje nekonečnou agresi a konflikt.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci V

17.01.2020

Rychlá navigace: