Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci VI

30. část

Politické, osobní či duchovní ideály, normy zdraví, krásy a rozumu vám všechny poskytují standardy, jaké by to mělo všechno být a jak byste se měli chovat. Všechny se snaží ve vás upevnit a definovat, co je Bůh. Avšak Lásku nezajímá definování Boha. Nemá zájem o ideje, ale o realitu. Láska se obrací k tomu, co je skutečné. Srdce se zajímá o vše, co je, o každé aktuální vyjádření vás samotných, toho destruktivního i konstruktivního. Jednoduše si všímá všeho; je zkrátka všude, obklopuje vás svou přítomností, pokud mu to dovolíte. Když se otevřete realitě lásky, realitě srdce, propustíte všechny soudy. Přijmete se takoví, jací v tuto chvíli jste. Uvědomíte si, že jste tím, kým jste z mnoha objektivních důvodů a chystáte se to nyní prozkoumat a probádat. Když tato chvíle nastane, je to pro vaši duši velkým požehnáním. Nyní jste schopni léčit sami sebe. Čas od času se uchýlíte k sebe-hodnocení, ale nyní už máte vědomou vzpomínku na to, jak chutná láska. A jakmile projdete touto zkušeností, vrátíte se, abyste ji znovu nalezli, neboť jste znovu ochutnali sladkou vůni Domova. V této fázi přeměny od ega k srdci jste se dostali do bližšího kontaktu se sebou samými. Díváte se bližším pohledem na své zátěže z minulých životů a znovu zažíváte bolestné vzpomínky, vzpomínky z tohoto života, možná vzpomínky i z životů minulých. Duševní zátěž, kterou stále nesete ze všech svých životů až do přítomnosti, utváří vaši současnou identitu. Můžete se na tuto zátěž podívat jako na kufr plný oblečení. V minulosti jste hráli mnoho rolí a převzali mnoho totožností, stejně jako kusy oděvů. Tak silně jste věřili v některé role, že jste se na ně začali dívat jako na součást své identity.

Když skutečně prozkoumáte, co s vámi tyto role mají společného, nakonec zjistíte, že jimi nejste. Nejste duševními rolemi či identitami, které jste si osvojovali. Nejste svým oblečením. Používali jste tyto role z pociťované potřeby duše po různých zkušenostech. Duše je spokojená ve všech prožitcích, protože jsou součástí vzdělávacího procesu, kterému se oddala. Všechny zkušenosti jsou v tomto ohledu velmi užitečné a cenné. Když se podíváte na své role a identity blíže, brzy zjistíte, že ve vaší minulosti byly tyto zkušenosti bolestné, ba dokonce traumatické a jsou uloženy v hloubi vás. Zdá se, že je nedokážete propustit. Staly se vaší druhou kůží, kůží místo pouhého kusu oděvu. Tak se vás drží skryté těžké prožitky z vaší minulosti, které vás tak oddělují od skutečného žití a užívání si života. Vy jste se s těmito rolemi identifikovali tak moc, že jste se s nimi ztotožnili a často si myslíte, že jste jimi. Kvůli tomu pak cítíte, že jste obětí a vytváříte si tak negativní názory na život. Tyto názory však pro váš život, jako takový, neplatí. Platí jen pro traumatizované části ve vašem vědomí duše. Jsou to ty části, které potřebují být nyní vyléčeny. To učiníte tak, že vstoupíte znovu do své minulosti, avšak s vědomím, které je mnohem více milující a moudřejší než jaké jste měli tehdy. V druhé fázi transformačního procesu od ega k srdci léčíte tyto traumatické příhody z minulosti tím, že je obklopíte svým současným vědomím. Tím, že je znovu prožijete v přítomnosti z úrovně srdce a tak necháte traumatické části ze své minulosti odejít. Trauma vznikne, když prožijete velkou ztrátu, bolest či zlo a nepochopíte, proč se to stalo. Vaše vědomí během fáze ega bylo traumatizováno od počátku. Když půjdete nyní pomocí imaginace zpět k původní traumatické události a obklopíte ji vědomím srdce, měníte svou původní reakci na událost. Změníte ji z hrůzy a nedůvěry v jednoduché povšimnutí si toho, co se stalo. V tomto návratu si jednoduše všímáte toho, co se stalo a to vytvoří místo pro duchovní pochopení toho, co se ve skutečnosti v této události odehrálo. Když tímto dějem znovu projdete, stáváte se mistry své reality. Pokud ze srdce chápete, že vše, co se děje má svůj důvod a smysl, jste již schopni přijmout celý minulý příběh. Můžete pocítit, že zde existuje faktor svobodné volby, který je přítomen ve všem, co se přihodí, a tím se ubíráte stále blíž k přijetí vaší vlastní zodpovědnosti za tuto událost. Jen pokud přijmete svoji vlastní zodpovědnost, můžete se posunout dál. Jen tehdy, když porozumíte svým vlastním minulým identitám a rolím, budete moci jít kamkoli budete chtít. Tak můžete vstoupit do vědomí založeného na srdci. Pak již se nebudete vnímat tak, jak jste se vnímali v minulosti: jako oběť nebo útočník, muž nebo žena, černý či bílý, chudý nebo bohatý, atd. Pokud si dokážete hrát s jednotlivými polohami duality a používat je, aby vám kdykoli přinášely radost a tvořivost, pak jste zcela uchopili smysl života na Zemi. Budete prožívat velké štěstí a částečný návrat domů. To se stane proto, že se dostanete do spojení s vědomím tvořící základ vašich rozmanitých rolí a identit. Znovu se spojíte se základem svého božského vědomí a s poznáním, že vše je vlastně důležitá zkušenost a zároveň se propojíte s realitou lásky.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci VI

18.01.2020

Rychlá navigace: