Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci VII

31. část

Nechejte odejít své staré já. Přeměna z vědomí založeného na egu k vědomí založenému na srdci postupuje několika fázemi:
1. Nespokojenost s tím, co vám vědomí založené na egu nabízí, touha po něčem jiném.
2. Uvědomění si svých vazeb na vědomí založeném na egu, rozpoznání a uvolnění emocí a myšlenek, které s tím souvisí.
3. Nechání starých energií založených na egu uvnitř sebe zemřít, zbavení se ochranného obalu a vznik nového Já.
4. Probuzení vědomí uvnitř sebe, které je založené na srdci a je motivováno láskou, svobodou a pomáhání druhým v přeměně.

Tato přeměna se neodehrává po přímé linii. Existují v ní momenty, ve kterých se můžete vrátit zpět do stádia, které jste již nechali za sebou. Avšak takový ústup vás může později vést k velkému kroku vpřed. A tak se takové objížďky mohou ukázat jako zkratky. Rovněž je spirituální cesta každé duše jiná a individuální. Proto toto schéma o čtyřech fázích představuje cestu zdůrazňující některé rozhodující momenty v tomto procesu. Jakmile propustíte své staré Já, vaše energie se změní. Uděláte místo pro naprosto odlišný způsob bytí a prožívání. Po přesunu z dominance ega k vědomí založenému na srdci, dostane srdeční čakra přednost před vůlí či třetí čakrou. Čakry jsou otáčející se kola energií umístěné podél vaší páteře. Tato energetická centra souvisí s konkrétní životní tématikou, například spiritualitou (korunní čakra), komunikací (krční čakra) nebo emocemi (pupeční čakra). Srdeční čakra je umístěna uprostřed hrudi a je nejzákladnějším místem energie lásky a jednoty. Srdce nese energie, které sjednocují a harmonizují. Když zaměříte svoji pozornost na toto centrum, můžete cítit teplo nebo že se něco otevírá. Když necítíte nic, nechejte to zkrátka být a zkuste to jindy.

Čakra pod srdcem (solar plexus) je umístěna u pupku. Je to sídlo vůle a je to centrum, které zaměřuje vaši energii na fyzickou realitu. Tato čakra je spojena s otázkami tvořivosti, vitality, ctižádosti a osobní moci. Ego a vůle spolu úzce souvisí. Schopnost pevné vůle vám umožňuje zaměřit se na něco buď vně a venku. Vaše vnímání reality vás i druhých, je vysoce ovlivněné tím, co chcete a vašimi touhami. Vaše touhy jsou často smíšené se strachem. Protože je strach přítomen v mnoha vašich přáních, solar plexus je často poháněn energií ega, které se vyjadřuje právě skrze solar plexus. Skrze vaše schopnosti pevné vůle ego doslova vytváří tlak na realitu, která musí být vtěsnána do toho, čemu ego chce, abyste věřili. Ego pracuje dle materialistických předpokladů o tom, jak funguje realita, a tyto předpoklady jsou založeny na strachu. Ego vás obdařuje vysoce vybraným obrazem skutečnosti, protože jeho způsob pohledu je zaujatý vlastními potřebami a strachy. Musí stále hodnotit vše, s čím se setká. Není zde místo pro prosté pozorování věcí. Vše musí být rozděleno do kategorií, označené jako dobré či špatné. Když žijete ze srdce, neexistuje žádný pevný soubor přesvědčení, kterými vysvětlujete či hodnotíte všechny činy. Nedržíte se již žádných silných přesvědčení o čemkoli. Stáváte se zejména pozorovateli. Odsouváte morální soudy na jakoukoli záležitost stranou, protože cítíte, že nemůžete rozumět všemu, co je v situaci potřeba pochopit. Soudy v sobě totiž mají něco definitivního a srdce se vždy snaží jít za to, co se zdá konečné a definované. Srdce je otevřeno hledání a je připraveno k přezkoumávání a odpuštění. Kdykoli cítíte silný tlak doprovázený silnou touhou mít věci podle sebe, tak se snažíte formovat skutečnost dle vašich přání. Snažíte se vnutit svá přesvědčení realitě. Ale když konáte ze srdce, jdete spolu s proudem věcí tak, jak se samy ukazují. Netlačíte a nic nikomu nenutíte. Když budete velmi tvrdě pracovat, abyste něčeho dosáhli a selžete v dosažení svého cíle, zeptejte se sami sebe, z které čakry jednáte. Stejně tak se můžete naladit na své srdce a zeptat se, proč tato věc nefunguje. Často se totiž snažíte uskutečnit své cíle, aniž byste šli skutečně dovnitř a zjistili svým srdcem, zda vám dosažení tohoto cíle doopravdy slouží na vaší vnitřní cestě moudrosti a kreativity. Dokonce, i když vaše cíle představují nejhlubší touhy pociťované srdcem, můžete mít zase nerealistické očekávání ohledně časového rámce, ve kterém se věci stanou. Tak se můžete ocitnout v časové linii, která nepramení ze srdce, ale z vaší osobní vůle. Všechny věci mají přirozený rytmus a to někdy není nutně tempo, které vy považujete za žádoucí. A tak, když chcete věci urychlit, zaměřte se hlavně na sebe a už ne tolik na realitu. Často dokonce budete muset některé své cíle nechat odejít, abyste se stačili otevřít novému přijímání. Zní to paradoxně, ale vy nejdříve potřebujete plně přijmout svoji současnou realitu, než budete schopni vstoupit do nové. Pokud nepřijmete svoji současnou realitu a budete strnule lpět na svých cílech, nepohnete se vpřed.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci VII

19.01.2020

Rychlá navigace: