Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci VIII

32. část

Nic neopustí vaši realitu, pokud to nebudete milovat. Milující se rovná osvobozujícímu. Pokud skutečně přijímáte svoji současnou realitu, ale přijímáte ji jen jako svůj vlastní výtvor, nemůže vás opustit, protože byste tím popřeli část sebe sama. Tím byste řekli ne té části sebe sama, která pro vás tuto realitu vytvořila. Nemůžete být sami sebou v nové realitě tak, že odsunete nechtěné části stranou. Síla vůle vám tu neposlouží. To, co potřebujete je, dostat se do spojení se svým srdcem. Energie pochopení a přijetí jsou skutečnými stavebními kameny nové a více naplňující reality. Když působíte na realitu srdcem, necháváte realitu být. Nesnažíte se ji změnit; jen si pečlivě všímáte toho, jaká je. Pokud se stane srdce správcem vaší bytosti, centrum vůle (solar plexus) ho bude doprovázet. Ego, schopnost vůle nebude potlačena, protože přirozeně bude sloužit roli překladatele energie z úrovně vědomí do fyzické reality. Pokud je tento přenos energie řízen srdcem, energie vůle bude tvořit a proudit bez námahy. Není spuštěno žádné tlačení či nucení. Tak nastane synchronicita: významná shoda událostí, která obrovsky urychlí realizaci vašich cílů. Pak se vám zdá jako zázrak, když věci začnou pracovat společně, rychle, lehce a dynamicky. Ve skutečnosti se toto však děje vždy, když tvoříte srdcem. Lehkost je známkou toho, pokud tvoříme ze srdce.

Vytvářejte svoji realitu ze srdce. Skutečná tvořivost není založena na vymezení a silné vůli, ale na otevřeném srdci. Být otevřený a přijímat vše nové a neznámé je to podstatné pro vaši bytost skutečného tvořitele. Jedním z klíčů skutečné tvořivosti je schopnost "nedělat nic", odepřít si urputné konání, určování, koncentraci. Je to schopnost umístit své vědomí do výhradně vnímajícího režimu. Udržováním věcí otevřených, můžete vytvořit prostor něčemu novému, co vstupuje do vaší reality. Vaše vědomí je tvořivé, ať už si toho jste nebo nejste vědomi. Avšak když chcete tvořit svoji realitu vědomě, je třeba pochopit, že nejmocnější forma tvoření není založena na vůli (být aktivní), ale na sebe-uvědomění (být vnímavý). Vše, co se mění v hmotném světě, například v práci, ve vztazích či na materiální rovině je odrazem změn, které probíhají na vnitřní úrovni. Pouze když je vnitřní transformační proces dokončen, hmotná realita může odpovědět zpětným zrcadlením skrze měnící se okolnosti ve vašem životě. Když se snažíte tvořit vůlí, například tím, že se stále zaměřujete na své cíle nebo si je neustále vizualizujete, tak ve skutečnosti ignorujete vnitřní transformaci, která je skutečným předpokladem změny. Vytváříte umělou cestu a směřujete k tomu, že budete nakonec zklamaní. Takto netvoříte z hloubky své duše.

Duše k vám promlouvá ve chvílích ticha. Když zvažujete v klidu co dál, opravdově nasloucháte jejímu hlasu. Duše často mluví velmi jasně ve chvílích, kdy přiznáte porážku. To se stane, když to vzdáte a zoufáte si. Když propustíte všechna svoje očekávání, tak budete skutečně vnímaví k tomu, co je. Zoufalství bývá způsobeno silnými přesvědčeními, že si myslíte, co by se mělo ve vašem životě stát. Když realita na tato přesvědčení neodpoví, jste zklamaní a zoufalí. Když se vzdáte svých silných očekávání a odvážíte se otevřít novému, nebudete muset zažívat tento bod zoufalství a dostanete se do spojení se svojí duší. Budete se tak moci stát klidnými, vnímavými a otevřenými tomu, co vám duše říká, bez toho aniž byste museli být nejdříve zklamaní. Pokud přesně víte, co chcete, omezujete často jiné možnosti, které jsou vám energeticky dostupné a pro vaši situaci více vhodné. Nová realita, kterou hledáte, ať už to je práce, vztah či zdraví, obsahuje mnoho faktorů, které jsou pro vás nečitelné. Často si myslíte, že to, po čem toužíte, je něco co znáte, ale tak to není. Pokud vytváříte novou realitu, tak jdete za své vlastní duševní hranice a vy vůbec nemůžete vědět, co za těmito hranicemi leží. A vy se na ni můžete s pocitem otevřenosti těšit.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci VIII

20.01.2020

Rychlá navigace: