Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci III

27. část

Konec fáze ega je na dohled, když si duše uvědomí, že opakuje stejný cyklus činů a myšlenek stále dokola. Ego ztrácí svoji dominanci, jakmile je duše znavena a vyčerpána neustálým bojováním o nepolapitelný poklad. Duše poté začne tušit, že přísliby hry, ve které se nachází, jsou falešné a že ve skutečnosti neexistuje nic, co by mohla vyhrát. Když se duše unaví snahou být stále na vrcholu, poněkud zmírní kontrolu. Jakmile ke kontrolním myšlenkám a kontrolnímu chování přichází méně energie, otevře se energetický prostor, jenž umožní nové a odlišné prožitky. Když vstoupíte do této fáze, můžete se uvnitř cítit unavení a prázdní. Věci, které jste v životě považovali za důležité, se nyní jeví naprosto bezvýznamné. Taktéž se mohou na povrch dostat strachy, které nemají jasné či bezprostřední příčiny. Mohou to být nejasné obavy ze smrti nebo ze ztráty vašich milovaných. Taktéž se může objevit hněv související s událostmi ve vaší práci či manželství. Vše, co se zdálo dříve samozřejmé, se nyní jeví jako nejisté. To, čemu se vědomí založené na egu snažilo předejít, se nakonec stane. Postupně je z nádoby zvedána poklice a všechny druhy nekontrolovatelných emocí a strachů vykouknou, vstupují do vašeho vědomí, zasévají pochyby a zmatek do vašeho života. Až do tohoto momentu se mnoho myšlenkových a pocitových vzorců uvnitř vás odehrávalo automaticky a vy jste je nechali projít bez pochybností. To dávalo vašemu vědomí jednotu a stabilitu. Toto nové uvědomění otřásá vším, co se zdálo být předtím jasné a probouzí uvnitř vás emoce, se kterými si nevíte rady. Když začnete zpochybňovat vzorce myšlení a konání založené na egu, do vašeho vědomí vstoupí zcela nová stránka vás samotných. Je to ta část vás, která miluje pravdu místo moci.

Život v souladu s příkazy ega je plný potlačování. Tak sloužíte ustrašenému diktátorovi, který se zaměřuje na moc a kontrolu nejen nad vaším okolím a prostředím, ale především nad vámi samotnými. Vaše spontánní, přirozené pocity a intuice jsou tímto diktátorem potlačeny. Ego nemá rádo spontaneitu. Drží vás zpět od svobodného vyjádření vašich pocitů, protože takové pocity a emoce jsou nekontrolovatelné a nepředvídatelné, což je pro ego nebezpečné. Ego zahaluje pravdu maskami. Přikazuje vám, abyste byli milí a ohleduplní, abyste tak získali sympatie lidí. Když začnete zpochybňovat životaschopnost tohoto diktátu, budete uvnitř sebe systematicky potlačovat pocity nevole a hněvu. Tyto potlačené emoce se rázem znovu vynoří a tyto pocity neodstraníte tím, že je potlačíte. Žijí dál a budou získávat na intenzitě tím více, čím déle je budete potlačovat. Tyto zadržované emoce a pocity jsou vstupní branou k vašemu vyššímu Já. Tím, že prozkoumáte to, co skutečně cítíte, místo toho, co byste měli cítit, uzdravujete svoji spontaneitu a integritu, tu část vás samotných, která je taktéž nazývána vaším vnitřním dítětem. To, že jste ve spojení s vašimi skutečnými pocity a emocemi, vás staví na cestu k osvobození. Tím je započata přeměna k vědomí založenému na srdci.

Rozlišují se čtyři kroky v transformaci vědomí založeného na egu k vědomí založeném na srdci.

1. Být nespokojen s tím, co vám vědomí založené na egu nabízí, touha po něčem jiném. Toto je počátek konce.

2. Uvědomění si svých vazeb na vědomí založeném na egu, poznání a uvolnění emocí a myšlenek, které s tím souvisí. Toto je střed konce.

3. Jakmile necháme staré energie založené na egu uvnitř sebe zemřít, zbavíme se ochranného obalu ega a tak se stáváme novým Já, což je konec konce.

4. Nastává probuzení nového vědomí uvnitř vás. Vědomí, které je založené na srdci, je motivováno láskou, svobodou a pomáhá druhým v přeměně.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci III

15.01.2020

Rychlá navigace: