Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci II

26. část

Ego dokáže být velmi tvrdohlavé, když dojde na potlačování nějakých pochyb, tušení a pocitů a nezbavuje se kontroly snadno. To, co ve svém světě vidíte jako zlo, je vždy výsledkem lpění na osobní moci. Je to odmítnutí vzdát se kontroly a neschopnost přijmout a zpracovat vnitřní strach a temnotu. Prvním krokem k osvícení je vzdát se tomu, co je. Osvícení znamená, že dovolíte všem aspektům své bytosti vpustit do svého vědomí Světlo poznání. Osvícení neznamená, že jste si plně vědomi všech skutečností uvnitř sebe, ale že jste ochotni vědomě čelit každému skrytému aspektu. Osvícení je rovno lásce. Láska znamená, že se přijímáte takoví, jací jste. Vnitřní temnota, onen pocit opuštěnosti v hlubinách vaší duše, jehož se všichni tolik bojíte, je dočasný. Tato fáze ega je pouze jedním krokem v rozsáhlém vývoji a rozvoji vašeho vědomí.

Ego je tou částí duše, která je orientovaná na hmotný, vnější svět. Je nástrojem duše pro její manifestaci jako fyzické bytosti v čase a prostoru. Ego poskytuje vědomí ohnisko zájmu. Ego přenáší vnitřní impulzy do hmotné formy. Je to ta vaše část, která přemosťuje propast mezi vaší nehmotnou spirituální částí a částí fyzickou. Pro duši coby nehmotnou spirituální bytost je poměrně nepřirozené, aby byla upevněná v čase na nějakém místě. Duše je v zásadě nezávislá na jakékoli hmotné formě. Když se vám zdá o létání, kontaktujete tuto nezávislou a svobodnou část sebe sama. Ego naproti tomu vás svazuje a upevňuje. Umožňuje vám fungovat ve fyzické realitě. Ego jako takové hraje velmi cennou roli, ale nemá nic společného s dobrem či zlem. Když ego funguje vyváženě, tak je nepostradatelným nástrojem duše, která na Zemi sídlí ve fyzickém těle. Když ale ego začne vládnout vědomí duše místo toho, aby fungovalo jako její nástroj, dostane se duše ze své rovnováhy a přestanou být převáděny její vnitřní impulsy do hmotné formy, ale jen tyto impulsy ego kontroluje a selektivně potlačuje. Ego vám pak začne předkládat překroucený obraz reality. Nevyrovnané ego je vždy nastaveno na usilovnou honbu za mocí a kontrolou a vždy bude interpretovat všechna fakta tak, aby to posloužilo jeho úsilí. Pro vás je skutečně poučné, když ve svém každodenním chování odkryjete nějaké své motivy, které jsou založené na kontrole a moci. Pokuste si všimnout, jak často chcete podřídit děje či lidi své vůli, i když k tomu máte vznešený důvod a jak často jste znepokojeni procesy, které nejsou podle vás? Je důležité, abyste si uvědomili, že vespod této potřeby kontroly je vždy strach ze ztráty kontroly. A tak se ptejte sami sebe, jaký je váš nejhlubší strach a jakou cenu nyní platíte, abyste udrželi věci pod kontrolou. Je to tak, že je váš život napjatý a odměřený. Když si dovolíte žít dle vnějších podnětů a budete dělat jen to, co vám přináší radost, vytvoří to ve vašem životě přirozený a skutečný pořádek. Budete se cítit uvolněně a šťastně bez potřeby utváření proudu života. Tohle je žití beze strachu a žití s plnou důvěrou v to, co vám život přinese. Dokážete to?

Pro mladou duši je past vědomí, které je založené na egu, téměř nevyhnutelná. Ego nabízí cestu ven z problému strachu a opuštění; přesunuje vaši pozornost od toho, co je uvnitř, k tomu, co můžete získat z vnějšího světa. Tohle ale není skutečné řešení vašeho problému, i když se může zdát, že to přináší úlevu, ale je to jen na chvíli. Používání moci a kontroly nad svým okolím vám může poskytnout dočasné uspokojení či vzrušení. Je to krátká iluze a pocit, že jste milováni, obdivováni a respektováni. To na chvíli zmírní vaši bolest, jenže jen krátkodobě a vy se budete muset opět snažit, abyste vyčnívali, abyste byli ještě lepší, hodnější či prospěšnější. Uvědomte si, že pod vlajkou ega můžete být obojí, milí i protivní, dávající i beroucí, dominantní i sloužící. Mnohé z toho, co je dáváno zdánlivě nezištně, je ale nevědomým voláním o pozornost, lásku a uznání. Proto k tomu, abyste pochopili dominanci ega, nemusíte nutně myslet na kruté tyrany, jako byl třeba Hitler.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci II

14.01.2020

Rychlá navigace: