Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci I

25. část

Čtyři stádia v transformaci vědomí.
1. První stádium: ego již neuspokojuje podstatu vaší duše, která je nespokojena s tím, co vám vědomí založené na egu nabízí. Vzniká palčivá touha po něčem jiném.

Toto je počátek přeměny z vědomí založeného na egu k vědomí založeném na srdci, který začíná prožitím vnitřní prázdnoty. Věci, které v minulosti plně poutaly vaši pozornost či situace, do kterých jste byli lapeni, vás nyní zanechávají prázdné nebo bez inspirace. Z nějakých důvodů věci ztratily svůj obvyklý význam a smysl. Předtím, než je zakoušena tato prázdnota, je vědomí v sevření strachu a následné potřebě neustálého ujišťování. Ustavičně hledá vnější potvrzení, protože nerado čelí strachu z odmítnutí či samoty. Tento hluboký strach a potřeba vnějšího potvrzení vaší iluze mohou být dlouho skryty také jako skutečné motivy mnoha vašich činů. Celý váš život na nich může být postaven, aniž byste si toho byli vědomi. Možná jste si uvnitř vědomi nejasného neklidu či napětí, ale často však musí přijít emocionálně silná událost, jako je například rozchod ve vztahu, závažná nemoc, odchod milované osoby či ztráta práce, aby vás vybídla ke skutečnému prozkoumání toho, čeho se napětí či nepokoj týká. Když je ego centrem vaší bytosti, vaše vědomí a emocionální život jsou ve stavu sevřenosti. Krčíte se strachy a v této pozici jste permanentně v obraně. Když jste ve fázi ega, vždy máte pocit nějakého nedostatku a cítíte potřebu mít něčeho víc. Základem vašich myšlenek, pocitů a činů je prázdno, které nemůže být nikdy zcela vyplněno. Je to místo strachu obalené stínem, protože jste od něj odvrátili své vědomí. Ve stínech je prázdnota, kterou si nejasně uvědomujete, ale nechcete tam jít a prosvětlit tento prostor. V této fázi je váš vztah s Bohem či Vším-Co-Jest vyznačován pocitem odloučení. Hluboko uvnitř se cítíte osamělí a opuštění. Cítíte, jako byste byli zlomení, jako byste byli nějakou samostatnou bezvýznamnou částí, která existuje bez jakéhokoli záměru. Svůj strach z tohoto stavu maskujete a prožíváte ho pouze nepřímo, jako stín. Lidé jsou vyděšeni z vnitřní prázdnoty a bojí se jí s plným vědomím čelit. Bojí se zpříma setkat se svojí vnitřní temnotou, prozkoumat ji, aby ji mohli transformovat. Pokud však temnotě nečelíte, bude u vás stále přítomná a vy budete muset rozvinout své krycí strategie, abyste učinili svůj život snesitelným. Strategií ega je vždy vypořádávat se s problémem povrchně, místo toho, aby problém řešilo komplexně a od základu. Ego řeší problém tak, že obrátí vaši pozornost ven a snaží se utišit vnitřní bolest tím, že vás bude krmit vnějšími energiemi. Tyto energie mají obzvlášť rády ocenění, obdiv, moc, pozornost, přepych ad. Takto ego umlčuje touhu vaší duše po jednotě, skutečném poznání, míru a lásce. Tato touha je sama o sobě zcela oprávněná a ryzí. To vás volá vaše božská podstata. Je to vaše přirozenost, která vás neustále volá. Vy jste malou částí Boha, který je energií jednoty, míru a lásky. Každá vyspělá bytost touží po bezpodmínečné lásce a po přijetí božské Energie. Je to touha po tom, být naprosto vědomý a být za jedno se svým vlastním božským "Já". Odhalení vaší vlastní božskosti je vstupenkou do prostor bezpodmínečné lásky. Naleznete ji pouze tak, že projdete přes strach a temnotu, která ji obklopuje. Tohoto dosáhnete tak, že obrátíte svoji pozornost dovnitř sebe místo směrem ven. Musíte své vědomí použít jako pronikavé světlo, které zažene všechny stíny. Vaší "zbraní" či nástrojem je intenzivní Světlo, kterým je vaše Vědomí. Proto není třeba s temnotou bojovat, protože pouhá přítomnost vašeho osvíceného Vědomí temnotu rozpouští. Tím, že obrátíte svoje Vědomí dovnitř, tak se vám začnou v životě vskutku dít zázraky.
Ego nicméně postupuje přesně opačnou cestou. Sice registruje potřebu lásky a bezpečí, ale tuto potřebu chce naplnit, aniž by čelilo vnitřní temnotě a strachu. Aby toho dosáhlo, používá záludný a zakrývací trik: přemění naši potřebu lásky v potřebu souhlasu s námi a s uznáním od ostatních lidí. Tak přeměňuje potřebu jednoty, míru a harmonie v potřebu vyniknout a být lepší než ostatní. Jakmile si myslíte, že být milován znamená být obdivován pro své úspěchy, nemusíte již chodit pro lásku dovnitř svého vědomí, ale prostě jen musíte víc pracovat! Tímto způsobem ego drží pokličku na nádobě vašeho strachu. Vaše původní dychtění po lásce, harmonii a blažené jednotě se takto překroutí na touhu po uznání. Pak nepřetržitě čekáte na vnější potvrzování, které vám poskytne nějakou dočasnou útěchu. Vaše vědomí je tak zaměřováno na vnější svět. Spoléháte se a jste závislí na úsudcích ostatních lidí a jste velmi citliví k tomu, co si o vás myslí ostatní. Je to pro vás velmi důležité, neboť na tom závisí vaše sebeúcta. Ve skutečnosti je váš pocit vlastní hodnoty menší a menší, protože dáváte svoji energii vnějším silám, které vás posuzují za vaše vnější konání a ne za to, kým skutečně jste.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci I

13.01.2020

Rychlá navigace: