Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Energie Krista bude energií vašeho budoucího "Já"

24. část

Váš sklon k boji se zlem je založený na víře, že zlo je mimo vás a musí být vypuzeno z reality. Spirituální výzva k vám pracovníkům Světla během všech vašich inkarnací vždy byla o tom, abyste rozpoznali a přijali vaši vlastní temnou stránku uvnitř sebe a pochopili její roli a účel. Nejhlubší výzvou je, abyste si odpustili a nalezli zpět svoji nevinnost. Jste nevinní a vždy jste byli. To musíte skutečně pochopit. Pokud tak učiníte, nebudete chtít již více měnit svět či bojovat s nespravedlností. Budete si chtít hrát, radovat se, těšit se z každého momentu ve svém životě a jednoduše budete tím, kým jste a budete to sdílet s ostatními.
Když vy, pracovníci Světla, propustíte myšlenku, že musíte za něco či s někým bojovat, nebudete již více potlačovaní vnějším světem, společností i druhými lidmi za to, že jste jiní. Již se nebudete snažit živelně vše změnit, a tudíž se nebudete setkávat s odporem. Budete cítit, že jste vítáni, že váš přínos této realitě je cenný. Když plně opustíte vědomí založené na egu, tak si uvědomíte, že jste zproštění od pronásledování a vnějších hrozeb. Dostanete se za hranici rolí oběti či pachatele a kruh vaší cesty se uzavře. Uvolníte všechna vaše skrytá karmická břemena a budete moci zcela svobodně tvořit cokoli, co budete chtít. Tak budete směřovat ke zrození úplně nového vědomí. Je to typ vědomí, který se plně osvobodil od potřeby kontroly či ovládání kohokoliv. Toto vědomí je osvobozeno zcela od strachu. Je to Kristovské vědomí. Když jsem já, Jeshua, žil na Zemi, chtěl jsem vám hlavně říci, že spiritualita není o válce mezi Světlem a Temnotou, ale je o hledání úrovně vědomí, které jde za hranici dobra a zla, místa, ze kterého přijmete a pochopíte vše a také to, že božské království je uvnitř vás a také vše, co potřebujete. Mír, radost i klid budou vaše, pokud si skutečně uvědomíte, kým jste. Jste božské bytí ve fyzickém vyjádření. Pouze když si uvědomíte, že jste zde, abyste se transformovali a vyléčili sami sebe, tak se všechny věci pro vás začnou měnit a jako vedlejší efekt se budou měnit i pro ostatní, kteří jsou kolem vás. A největší věcí, kterou pro svět můžete udělat je, že ho jednoduše budete milovat. Milujte ho a pozorujte krásu v každé jednotlivé bytosti, která cestuje skrze tuto rovinu reality.

Je třeba si uvědomit, že nemá smysl se snažit změnit duše, které jsou stále lapené v realitě vědomí založeném na egu. Nechtějí vaši pomoc, protože ještě nejsou otevřeni energiím založeným na srdci, které si vy, pracovníci Světla, přejete s nimi sdílet. Ačkoli se vám zdá, že potřebují vaši pomoc, dokud ji nebudou chtít, tak ji nepotřebují. Je to takto jednoduché. Pracovníci Světla skutečně rádi dávají a pomáhají, ale často ztrácejí v této oblasti míru soudnosti. To vede k plýtvání jejich energie a může to mít za následek jejich pochyby o sobě a zklamání. Touha pomoci se může stát pastí, která vám zabrání dokončit všechny kroky vaší přeměny.

Mnozí z vás jsou poháněni mou energií, energií Jeshui či Ježíše. Je to tak proto, že jsem váš příbuzný. Byl jsem jednoduše pracovníkem Světla, který nebyl zatížený žádnými karmickými vazbami a byl jsem zde pracovníkem Světla, který měl vyšší úroveň sebe-porozumění. Jste dotčeni mojí energií, která ve vás rezonuje, a proto víte, že tohle je ta energie, ke které směřujete. Energie Krista bude energií vašeho budoucího "Já".

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Energie Krista bude energií vašeho budoucího Já

12.01.2020

Rychlá navigace: