Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – je chybou být příliš snaživý v pomáhání druhým

23. část

Na nejhlubší úrovni si vaše duše přejí převzít zodpovědnost za temnotu, kterou šířily. Nicméně převzetí zodpovědnosti za vaši temnotu nezahrnuje přehnanou péči o jiné, kterým byste měli pomáhat či je léčit. Je důležité si uvědomit celou podstatu evolučního procesu, poněvadž máte tendenci být příliš snaživí v pomáhání ostatním. Toto nadšení pomáhat druhým se často stává pastí, poněvadž se vaše energie spíše s druhou osobou zaplete a vy se pak velmi často cítíte vyčerpaní a zklamaní. Pamatujte si prosím: "Dávat více než přijímat není ani vznešené ani založené na srdci, je to jednoduše chyba." Chybou je, že si myslíte, že jste z části zodpovědní za situaci či duševní stav někoho jiného. To naprosto není pravda. Každý je zodpovědný za svoje vlastní štěstí a neštěstí. A to je pro něj i velké požehnání, jelikož každému to poskytuje sílu tvořit a tak může změnit svoji vlastní realitu. Nejste zde od toho, abyste opravili druhé lidi či matku Zemi. Jste zde, abyste vyléčili hluboká zranění uvnitř vaší bytosti. Prosím, směřujte k tomuto úkolu a vše ostatní do sebe zapadne automaticky na správné místo a bez jakékoli vaší námahy.

Když jste přišli na Zemi a inkarnovali se do lidských těl, měli jste sklon bojovat s energiemi, které jste si přáli překonat. V tom stádiu jste byli v paradoxní situaci. Na jedné straně jste věděli, že chcete něco jiného než je usilování o moc a nenáviděli jste se za to, co jste dělali. Z důvodu dominance vašeho ega, jste se ale neosvobodili od toho, co jste u sebe nenáviděli. Po příchodu na Zemi jste měli sklony být velmi rozrušeni temnotou, hněvali jste se kvůli ní a vaší reakcí na situaci, ve které jste se ocitli, byl boj. Paradoxem je, že jste ve své nevědomosti chtěli bojovat s egoistickými energiemi pomocí energií, kterých jste se toužili zbavit. Ještě jste si neuvědomovali skutečné možnosti vědomí založeného na srdci. Když cokoliv pozorujete přes srdce, přestane existovat jakákoliv bitva mezi Dobrem a Zlem. Realita srdce překračuje obojí. Srdce nevzdoruje temnotě. Vědomí založené na srdci je založené na přijetí všeho, co je. Je to typ vědomí, který se zbavil špatné myšlenky, že boj může vyřešit nějaký problém a přemoct temnotu. Ačkoli jste toužili po pokojném způsobu, jak se vypořádat s realitou, neměli jste dostatek zkušeností s opravdovým prožíváním tohoto ideálu a s využitím této nenásilné cesty. Než jste vstoupili do nové sféry vědomí, tak jste se ocitli v nic neřešící šedé zóně, v zemi nikoho. Začali jste dělat nejrůznější chyby a vršili omyly ve smyslu návratu ke způsobu bytí, kterého jste se chtěli zbavit. Horlivě jste usilovali o změnu či přeměnu kohokoliv či jakékoliv skupiny, která projevovala egoistické chování nebo uznávala hodnoty založené na egu. Oni na vás většinou reagovali agresivně a často ani nepochopili, co se jim snažíte sdělit.

Pracovníci Světla byli celé věky pronásledováni jako čarodějky, neznabozi a političtí agitátoři. Byli poháněni ideály, na které ještě svět nebyl připraven. Byli jiní a nezapadali do stávajících společností. Byli běžně vystaveni obrovskému tlaku a odporu. Tak se stalo, že jste se přeorientovali do role oběti poté, co jste nějaký čas v galaktických říších hráli roli pachatele. Váš spirituální hněv vyvolal zlostné reakce vašeho prostředí a vy jste se stali obětí. Zažívali jste ponížení, hlubokou bolest a ztrátu způsobilosti. Trauma z neustálého odmítání nebo vyhnání zanechalo jizvy na vaší duši. Nakonec jste se cítili jako nežádoucí, nepochopení a bez jakékoli moci cokoliv změnit. Proto se mnozí z vás v tomto životě cítí unaveně a teskní po více milujícím a smysluplnějším světě. Je pro vás velmi důležité, abyste si uvědomili, že tento váš stav způsobuje často role oběti, kterou někteří z vás stále ještě hrajete. Je to jedna z možností, jak jsou vámi interpretována fakta, ale tato interpretace je omezená a překroucená. Nejste ani obětí, ani pachatelem. Jste vědomí duše, které pro sebe stvořilo různé role, které na chvíli hraje. Ve skutečnosti vůbec nejste obětí sobeckého, materiálně smýšlejícího světa. Ve skutečnosti agresivní a nespolupracující energie, se kterými jste se v mnoha vašich životech setkali a podvědomě je přijali, vám jednoduše zpět zrcadlí "vaše vlastní vazby k vědomí založenému na egu" a vaši vlastní závislost na něm. Když budete usilovat o pozitivní výsledky skrze boj, získáte energii boje nazpět. Takhle vám bude vrácena zpět vaše vlastní energie! A tohle je také základní význam karmy.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – je chybou být příliš snaživý v pomáhání druhým

11.01.2020

Rychlá navigace: