Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – základním motivem pracovníků Světla je vyléčit sebe

22. část

Nejunikátnější vlastností lidské bytosti je schopnost slučovat energie, které se zdály být předtím neslučitelné. Člověk byl stvořen nejen, aby udržel všechny tyto odlišné energie, ale aby byl rovněž jejich prostředníkem a stavěl mezi nimi mosty. Důvod proč váš Duch či Bůh přišel s konceptem lidské bytosti je ten, že Vesmír se ocitl ve stádiu stagnace. Vědomí, které prozkoumávalo život mimo jednotu, mělo tendenci zakoušet rozdílné životní formy v různých rovinách a místech ve Vesmíru. Když duše zakusila vše, co existovalo v konkrétní životní formě, pokračovala v jiných životních formách, které odpovídaly jejím konkrétním potřebám. Neexistovala potřeba transformovat energii, a když jste chtěli změnu, změnili jste svá těla. Nebylo to z důvodu, že by duše byly líné nebo slabé, ale většina těl, sahající od fyzické k astrální hustotě, nabízela omezené možnosti zkušeností a tudíž omezené možnosti k růstu a transformaci. Tato těla nebyla schopna uchopit tolik rozdílných energií.

Jedinečnou vlastností lidské bytosti je právě schopnost udržet široké spektrum energií. Mohou změnit jejich statickou rovnováhu a přivést je do stavu tvořivé činnosti. Tato síla je schopna transformovat Temnotu ve Světlo, což je síla spirituální alchymie, která přivádí dříve protikladné energie do stavu dynamické harmonie. Tento "zázrak" je schopná učinit právě Kristovská energie, která udržuje jednotu navzdory dualitě. Je to přesně ta energie, která transformuje Temnotu tak, že ji přijme, čímž transformuje strach do radosti. Kristovská energie je tou třetí energií a její alchymistická síla leží v její schopnosti být vše-objímající, vše-akceptující a být v bytí beze strachu. Jako lidské bytosti jste jedinými tvory, kteří mají tuto schopnost spirituální alchymie. Ani rostliny, zvířata, temní představitelé, ani andělé tuto schopnost nemají. Ostatní duše mohou zažít, jaké to je být světlou či temnou bytostí nebo jaké to je být všemi různými druhy bytostí, které žijí ve Vesmíru, ale již nemohou zakusit, jaké to je přeměnit Temnotu ve Světlo, pokud zůstávají ve své současné životní formě. Duše, které jsou inkarnovány v jiných životních formách než člověk, také vytvářejí svoji realitu, protože mají svobodnou vůli, pouze mají menší možnost překlenout vysoce rozdílná a třeba i protichůdná stádia vědomí. Vy jako lidé jste stavitelé mostů i spirituální alchymisté a to je to, co vás činí i Zemi jedinečnými.
Duše pracovníků Světla, které cítily trýzeň a lítost nad svým zásahem do lidských bytostí si uvědomily, že je na Zemi rozehrávána zcela nová hra, hra plná příslibů, kterou se snažily v minulosti pro své vlastní nejlepší dobro potlačovat. Kvůli tomu cítily bolest. Na jiné úrovni také zjistily, že si svými sobeckými skutky zablokovaly svoji vlastní spirituální cestu ke Světlu a skutečné radosti.

Když jste se probudili ze své egoistické dřímoty, uviděli jste smutnou realitu. Poničenou Zemi, která byla dříve krásným místem a zelenou planetou oplývající životem. Tohle ve vás podnítilo velmi hluboké vzpomínky, protože jste byli přítomni na samém počátku života na Zemi. V oněch vzdálených časech a předtím než jste padli do válečnického vědomí, jste byli součástí ráje na Zemi, jako andělské bytosti pečující o život. Byli jste anděly v Rajské Zahradě. I když jste později vyjadřovali i svou temnou stránku jako galaktičtí válečníci, stále jste v dávných časech k Zemi vyjadřovali světlý a čistý aspekt vás samých, když jste připravovali planetu na příchod pozemských duší. Když jste vyšli ze svého stádia vědomí válečníka, věděli jste, že jste ničili to, oč jste předtím pečovali a pomáhali vytvářet. Když jste si uvědomili původní krásu Země, pocítili jste vnitřní touhu sejít tam dolů a napravit, co jste zničili. Inkarnovali jste se do lidských těl s úmyslem přinést Světlo, které by pomohlo vytvořit hodnoty založené na srdci do prostředí, ve kterém dominují egoistické hodnoty.

Chceme nepatrně osvětlit tento motiv přinášení Světla, jelikož je v něm něco, co ve vás často způsobuje zmatek a nepochopení. Když jste se vy, pracovníci Světla, inkarnovali na Zemi, tak jste vlastně započali vnitřní transformační proces, ve kterém jste měli dokončit svoji vlastní přeměnu z vědomí založeného na egu k vědomí založenému na srdci. Život na Zemi vám poskytl možnost vypořádat se s tím, co uvnitř vás zbylo po vaší egoisticky zaměřené energii. Energie, se kterými jste se přáli vypořádat, jste měli potkat v těch samých bytostech, se kterými jste dříve manipulovali. Vaším nejhlubším motivem pro příchod na Zemi bylo se smířit s vaší vlastní vnitřní temnotou a vy jste dali souhlas k tomuto setkání uvnitř vás. Ačkoli si často myslíte, že jste zde proto, abyste pomáhali ostatním či matce Zemi, nejzákladnějším důvodem je, abyste vyléčili sami sebe. Tohle je vaše skutečná motivace a vše další je druhořadé.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – základním motivem pracovníků Světla je vyléčit sebe

10.01.2020

Rychlá navigace: