Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci LIII

77. část

Stále opomíjíme fakt, že náš přístup k našemu tělu je významnou součástí zvyšování vibrací našich i Země. Hledáme stále něco vznešeného, něco nebeského, ale ono nás to znovu a znovu vrací k sobě. Tak, jak pečujeme o své tělo, pečujeme o svou duši a naopak. Nelze dělat jedno a zapomínat přitom na druhé. Tělo je úžasným nástrojem, skrze který nám duše posílá zprávy. Prostřednictvím jeho vjemů, nemocí, bolestí, pocitů k nám promlouvá naše duše. Se svou duší se snažíme stále spojovat přes vyšší čakry, meditace, změněné stavy vědomí. Naše duše k nám však hovoří stále a nejdokonalejším prostředníkem a nástrojem její komunikace s námi je právě tělo. Vše, co se nám v těle a na těle odehrává, je pro nás vzkazem duše. Snaží se, abychom své tělo očišťovali od svých bolestí a nánosů, abychom propouštěli břemena a zranění, která se týkají nejen nás, ale celých našich rodů. Tím, že to uděláme u sebe, pomůžeme i našim blízkým. Není na to třeba žádného zázraku, vše máme ve svých rukách. Stačí začít u toho, že si budeme své tělo víc uvědomovat, pečovat o něj a povídat si s ním. Sledovat, kde je zablokované, kde energie neproudí a svou pozornost přenášet na ona místa. Pořád máme tendenci svá těla zdokonalovat, dřít a cvičit, aby vypadaly co nejdokonaleji. Vnímáme ale dostatečně, jestli to dělá našemu tělu dobře? Je to skutečně naše tělo, které má rádo, když ho přepínáme, když mu nakládáme? Není to spíš naše mysl, která pak vnímá tělo jako krásnější a zasluhující si větší úctu? Co všechno jsme s tělem schopni dělat, abychom ho alespoň do nějaké míry přijali?

Někdy už dokážeme vzít v úvahu fakt, že když děláme věci ze svého srdce, jdou lehce a snadno. Když jsou v souladu s naší duší, vše je připraveno a my tvoříme s radostí. Proč by to tak nemělo být i s naším tělem? Líbí se našemu tělu, co v danou chvíli děláme? Je mu dobře, když tančí, když se protahuje, když relaxuje, když mu dopřáváme koupel, když mu dáváme svou pozornost láskyplnou cestou nebo potřebuje nosit na svých bedrech těžkosti světa, naši věčnou kritiku a nespokojenost s ním? Vaše tělo samo nejlíp ví, co potřebuje a snaží se vám to vždy sdělovat a duše k vám prostřednictvím něj hovoří. Spousta lidí už dokáže se svou duší komunikovat přímo. Ti, kteří jsou více ve vyšších čakrách, by měli sestoupit i do těch nižších a navázat zase se svým tělem spojení. Jen tak můžeme být plně propojeni s planetou Zemí, na které žijeme. My jsme portálem a bodem, kde se setkává zemská a nebeská energie a obě jsou pro naše bytí v této dimenzi stejně důležité.

V Zemi je ukryto tolik moudrosti, že se nám o tom ani nezdá. Všechny duše, co tu byly před námi, i naše duše, které tu již prošly nespočet životů, sem přinesly ohromné množství moudrosti. Vše je tu ukryté, vše je v Zemi uložené, nikam se to nevytratilo. Samotná Země je moudrou a láskyplnou bytostí. Můžeme tuto moudrost prostřednictvím sebe, svých těl, svého života nasávat, prožívat, přijímat a dávat. Moudrost Nebe, moudrost Země, to vše je v nás. Ukotvěte Světlo a vibrace v našem těle zde na Zemi a nikam neutíkejte.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci LIII

05.03.2020

Rychlá navigace: