Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci LII

76. část

Zapomeňte na falešné koncepty, že celou psanou historii vládla mužská energie a teď je třeba, aby se zase následovala energie ženská. Není třeba, aby velela a vládla ani jedna z nich! Nechejte je jednoduše existovat ve vzájemné přízni. Otevřete v sobě svobodný prostor, kde mohou obě tyto energie existovat ve společné harmonii. Harmonie neznamená, že se stanete bezpohlavní bytostí, a že se dostanete na bod 0. Harmonie znamená, že necháte obě polarity plně existovat, že je obě zcela přijmete a umožníte, aby se svobodně projevovaly v danou chvíli tak, jak je třeba, tak, jak to vaše tělo cítí.
Žít v celistvosti znamená, že přijmeme jak mužskou, tak ženskou energii. Je to stejné, jako bychom přijali své Světlo a také svoji temnotu, abychom otevřeli nejen své vyšší čakry, ale stejně tak ty nižší, abychom cítili spojení s Vesmírem a stejně tak se ukotvili a spojili se Zemí, se svým tělem a lidstvím. Tak je to i s ženskou a mužskou polaritou. Nemá cenu na sebe stále nabalovat další a další koncepty a pojmenování, ale je třeba tyto koncepty rozpouštět a nechat je jít. Neulpívejte na pojmenovávání, konceptech a hodnoceních! Když zase budete mít tendenci, pojmenovávat tyto energie uvnitř sebe nebo venku a označovat muže za takové a ženy za jinaké, zastavte se a uvědomte si, že to není nic jiného než vaše mysl a ego, které potřebuje rozdělovat a škatulkovat, omezovat a oklešťovat, aby to vůbec mohlo nějak uchopit a rozumět tomu. Nechejte to prostě jednoduše být. Místo přijímání dalších zátěží, které berete na svá bedra, jednoduše ten ruksak shoďte ze zad dolů, vysvlečte si jeden kabát za druhým, umyjte jednu vrstvu po druhé a začněte víc a víc cítit svou skutečnou opravdovost, krásu a velkolepost v celé své nahotě a lehkosti... To je svoboda... Jaká krásná žena! Jaký nádherný muž! Předpoklady, přesvědčení, předsudky, pojmenování a škatulkování jsou tím, co nám naši svobodu bere.

Je to na každém jednom z nás...

Vnímejme se ve své komplexnosti a celistvosti se vším, co k nám náleží. Mějme úctu ke svému vnitřnímu světu (ženské stránce) a stejně tak mějme úctu k té mužské stránce, která pomáhá, aby se ten náš poklad, který neseme, se na tomto světě manifestoval svým jedinečným způsobem. Není krásnější věcí, než když v nás ženská i mužská energie tančí ve vzájemné lásce a sounáležitosti.

V této době zvyšování vibrací, napojování se na vesmírnou moudrost a různé zajímavé konstelace na nebi, nás to zákonitě vede zpět k sobě, k Zemi a ke svému tělu. Máme stále tendence utíkat pryč a hledat někde venku. Čekáme, že přijde obrovská vlna Světla, že se otevře portál, zvýší se nám vibrace a postoupíme dál. Tím opravdovým Světlem jsme však my. My jsme tím portálem. A jak dovolit tomuto Světlu, aby se skrze nás projevilo? Kde začít? Snažit se meditacemi dostat mimo své tělo? Prosit o mimosmyslové schopnosti, abychom viděli to, co běžně k vidění není? Odpověď je blíže, než čekáme a jednodušší, než si myslíme. Jako duše sestupujeme do tělesné schránky. Zvolili jsme si žít na Zemi v lidském těle a pomoci tak planetě Zemi zvýšit vibrace. Žijeme v těle nespočet životů, abychom ochutnali a zakusili vše. Někteří mají tendenci utíkat z něj pryč a je pro ně něčím druhořadým. Uvědomujeme si vůbec, jak je pro nás tělo zde na Zemi významné? Vybrali jsme si právě lidská těla, abychom mohli zažívat nespočet impulzů a vnímat Zemi v celé její kráse. Ať se nám to líbí nebo ne, naše duše se na Zemi projevuje prostřednictvím těla. Pro duši je velmi těžké projevit se v celé své kráse, v celém svém potenciálu, velikosti a záři, když jí v těle chybí prostor, když jsou v těle bloky a je obtěžkáno nejrůznějšími bolestmi a zavržením.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci LII

04.03.2020

Rychlá navigace: