Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci LI

75. část

Víc než kdy dříve jsme neustále konfrontováni s mužskou nebo ženskou energií. Boj, který mezi těmito energiemi vznikl, je prapůvodem veškeré disharmonie ve světě, která odráží disharmonii v nás samých a vytváří konflikt těchto energií v každém člověku.

Největší pastí, ve které můžeme uváznout, je, když pohlížíme na mužskou a ženskou energii jako na osobu. Pak hodnotíme, jaká je energie mužská, tedy jací jsou muži a jaká je energie ženská, tedy jaké jsou ženy. Zde vzniká velké pnutí a rozdělení, které zrcadlí naši neúplnost. Tisíce teorií, tisíce "pravd", tisíce návodů o tom, co by měla dělat žena, aby byla ženštější, a co by měl dělat muž, aby byl mužštější a jaké by mezi nimi měly být vztahy, jakou by každý měl mít ve vztahu roli atd. Skutečnost je taková, že na naši neúplnost nabalujeme ještě další a další koncepty a převlékáme je jak kabáty, které mohou být třeba zlatem vyšívané, ale pořád jsou to jen kabáty, které nejsou námi a ani nejsou naší podstatou.

Vše je mužská i ženská energie. Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. Tao (tzn. Cesta) představuje rovnováhu a harmonii protikladů. Každý z nás má mužské nebo ženské tělo. Ano, jsme v tomto životě mužem nebo ženou. Naše podstata, naše jádro však zahrnuje obojí. Obě energie, mužská i ženská, jsou v nás, v každém, ať už jsme muž nebo žena. Celiství můžeme být jedině tehdy, když tyto dvě energie přijmeme, aniž bychom jednu povyšovali nebo ponižovali nad druhou. Když budeme kultivovat a rozvíjet jen jednu část sebe sama, druhá se začne velmi silně hlásit o slovo. Rozpolcenost, která z toho vzniká, bude patrná všude, kam se podíváme. Je to podobné jako když projevujeme navenek jen naši milou a usměvavou část a tu druhou potlačujeme. Život si však vždy najde cesty a nabídne příležitosti, kdy najednou tato potlačená část vykoukne a většinou takovou silou a tak neadekvátně, až nás to samotné překvapí. Můžeme ji sice zase skrýt, ale život nám bude dávat do cesty stále více a více příležitostí, abychom ztratili kontrolu a ukázali se ve své opravdovosti. Podvědomě hledáme partnery, aby doplnili to, co nám chybí, aby dali základ něčemu v nás, co můžeme teprve pak rozvíjet. Hledáme uznání, přijetí a LÁSKU.

Ženská energie nám pomáhá se spojit s naší duší, s naším vnitřním světem a s naší podstatou. Mužská energie nám zase pomáhá se spojit se světem vnějším, projevit se, prožívat a manifestovat v reálném životě dary, které neseme. Jestliže upřednostníme ženskou energii, ať už jsme muž nebo žena, vnitřní svět se pro nás stane něčím víc, bude pro nás důležitější a nadřazenější. V této době hladové po spirituálnu je tato tendence velmi vidět. Pakliže upřednostníme jen mužskou energii v nás, ztratíme zase spojení se svou podstatou, se svými pocity, se svým nitrem a navenek jsme pak jako tělo bez duše a jsme prázdní.

Ženská energie je jakousi vstupenkou do vnitřního světa a mužská zase do toho vnějšího a jedno bez druhého nedokáže existovat...

Výsledkem života v dualitě byl neustálý boj mezi pohlavími, který tu existuje celé věky, ať už byla v popředí ženská energie nebo ta mužská. To celé jen zrcadlí rozpolcenost těchto energií v nás samých. Je úplně jedno, jestli jsem žena nebo muž, to platí pro obě pohlaví stejně.

Není třeba hledat problém venku nebo ho hledat ho v opačném pohlaví, stačí jít dovnitř sebe a podívat se na to, jak tyto dvě energie vnímám já.

Celiství můžeme být jedině tehdy, když obě energie v sobě přivítáme a dovolíme jim plně existovat a harmonicky spolu fungovat.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci LI

03.03.2020

Rychlá navigace: