Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci L

74. část

Schopnost "vidět" není u lidí stejná a závisí na vibracích duše, jak vysoko a do jak čistých světů dohlédne. Dokonalejší spojení představuje intuice, která na rozdíl od "zření" nepřichází jako obraz nebo jiný vjem "zvenčí", ale je výsledkem přímého vnitřního kontaktu mezi vědomím duše člověka a božskou jiskrou v jeho srdci. Člověk má obvykle možnost využívat obou metod. Absence "vidění" může být do jisté míry velikým darem, protože člověk se nesoustřeďuje na informace zprostředkované mu "zvenčí" (obrazem, sluchem), ale o to intenzívněji rozvíjí vnitřní schopnost naslouchání své intuici (hlasu své vlastní božské podstaty). Mnozí lidé se ale do duchovních vibrací vůbec nedostávají a vidění z astrální roviny pak považuji za duchovní. Při metodě zření bývá někdy spojení "napíchnuto" astrálními bytostmi a je veliké nebezpečí, že dotyčný nedokáže pak rozeznat, co je základní duchovní sdělení a co je výsledkem astrální dezinformace. Tohle nebezpečí u intuitivního kontaktu není.

Na vaší cestě je třeba být obezřetný, používat srdce a intuici a ověřovat informace z více zdrojů. To zaprvé. A zadruhé: to jediné podstatné je jít životem po Kristovské Cestě lásky k sobě. To je jediná jistota a jediná spolehlivá Cesta zpátky "nahoru". Ostatní znalosti dostaneme k tomu jako bonus...

To, co bylo kdysi zaseto, to, co On přinesl, začíná být skutečné. Tato Cesta už je viditelnější a jasnější, protože jí prošla už spousta lidských bytostí. Tato Cesta začíná ožívat a tento nový život už nelze zastavit žádnou silou světa. Poznejte sami sebe a najdete Cestu ke svobodě, kterou má každý "přímo před nosem" – v sobě!

Poznej, co máš přímo před svou tváří, a co je ti skryto se ti odhalí, neboť nic není skryté, co není odhaleno.  (Tomáš 5, Nag Hammadi)

Cesta k tvé velkoleposti, ke tvé svobodě a kráse je přímo zde. Je tady právě teď. Je ve tvé přítomnosti, ve tvé opravdovosti a ve tvém srdci. Je ve tvém těle – je v TOBĚ. Je to Cesta lásky. Cesta lásky k sobě. Cesta lásky, která je vším a ve všem, co JEST.

Celý příběh Jeshui vypráví o jediné podstatné věci v životě člověka a této Země. Popisuje ji krásným duchovním jazykem, ale jak tyto krásné věci ve svém životě zrealizovat? Je to tak trochu jako když vám celostní medicína říká: Začněte žít pozitivně, zbavte se negativních emocí a budete zdraví. Řekne se to snadno, ale málokdo dokáže tu změnu uvnitř sebe zrealizovat.

Ve světě je jak Yin (přijímající ženská energie), tak i Yang (expanzivní mužská energie). Dualita nabízí zdánlivě jen bílou či černou, lidé odloučením od Světla zapomněli na to, že třetí možností a řešením je jejich propojení a tak nastolená úzká rovnováha na naší cestě...

Teď už zbývá jen jediná otázka: Na co ještě čekáte?

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci L

02.03.2020

Rychlá navigace: