Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXIX

73. část

Šelmy se nevzdávají ani dnes, snaha o islamizaci Evropy je primárně snahou udržet duše v otroctví

Tato hra se na Zemi hraje v různých podobách a obměnách dodnes. Pravdou však je, že po více jak dvou tisících letech nastává doba, kdy lidé uvnitř sebe začínají silně cítit záchvěvy svého ohromného ducha. Začínají si vzpomínat na to, kým skutečně jsou. Začínají naslouchat hlasu své duše – která k nim hovoří prostřednictvím jejich těla. Začínají cítit úctu a lásku ke všemu živému, protože tuto lásku začínají vnímat a cítit především v sobě a sami k sobě. Začínají se probouzet a chápat, že láska nedokáže zabíjet, trestat, mučit a vykořisťovat. Začínají chápat, že skutečná láska nesoudí a nevymezuje se a že opravdová láska se nedokáže obrátit v nenávist.

Lidé už začínají pomalu chápat tuto pozemskou hru tohoto jednoho velkého (temného, lidstvu nepřátelského) kolektivního ega, které touží po moci a snaží se vkrást do jejich myslí. Začínají naslouchat tomu, co cítí a důvěřovat živoucímu proudu samotného Života. Na Zemi se začíná šířit Světlo a začíná se tvořit Nová Zem, začíná se v tichosti a lásce tvořit v každém z nás. Na Zemi přichází nové děti, které toto Světlo nesou stále silněji... už ho není tak snadné umlčet, uhasit a učinit ho neviditelným.

Toto Světlo tu bylo, je a stále bude v každém z nás, v každé buňce, v každém kousku všeho živého i neživého, co na Zemi existuje. Toto Světlo nelze uhasit, toto Světlo je věčné… A tak se příběh toho ohromného člověka, Ježíše, začíná opět dotýkat každého z nás. Začíná proudit našim tělem, začíná znovuožívat v každém člověku a skrze něj se šíří do světa. To je ten nový příchod Krista (Kristovské energie).

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXIX

01.03.2020

Rychlá navigace: