Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXVIII

72. část

Původní Kristovo učení bylo překrouceno. Na tuto prošlapanou cestu dala autorita nespočet pastí, výhybek a bludných kruhů. Překroutila fakta a vše opakovala s takovým přesvědčením a urputností, až se znovu do myslí lidí vše vrylo jako "svatá pravda" hodná následování. Tato autorita opět lidi rozdělila. Vyvolené (poklonkující elitě) vychvalovala a ty, co nevyhovovali, zatratila. Vše, co by mohlo vést k jakémukoli sebemenšímu procitnutí a probuzení lidí, zahalila lží a manipulacemi. Zcela popřela tělo a označila ho za nástroj pokušení. Hlásala, že to, co cítíme v těle, je pokušením ďábla a je třeba nad ním zvítězit a potlačit vše přirozené a pudové. Vyzdvihla jen Kristova ducha a označila ho za (božského) vyvoleného a jediného. Označila ho za nadčlověka, ke kterému je třeba vzhlížet a pokorně mu líbat nohy bez jakékoli myšlenky být jím, natož ho vnímat, jako toho nejvěrnějšího a nejmilovanějšího přítele a bratra... Vymazala jakoukoli jeho lidskou podobnost s lidmi na Zemi... Vymezila ho do takových míst a výšin, kam podle nich údajně nemůže člověk, jako malá a nicotná lidská bytost ani zavítat...

Učinila z celého příběhu opět "důmyslnou" hru, jak udržet lidstvo v ignoraci, nevědomí, v neustálém boji a nesvobodě. Od této doby bylo jimi lidstvo směrováno na cestu utrpení a mělo pykat za své hříchy. Hříchy byly myšleny všechny ty pasti, které tato autorita na tuto cestu k probuzení položila, všechna přesvědčení a přikázání, které byly porušeny nebo nebyly následovány, a které bylo třeba odpykat pod maskou ctnosti, pokory a lásky, jak velela autorita. A tak i po tomto úžasném aktu ukotvení Světla na Zemi a nadcházející možnosti probuzení každého z nás, nastaly znovu časy, kdy svět ovládlo opět ego a strach.

Mezi hlavní prvky manipulace původního Kristova učení a vytvoření falešné modly Ježíše patří především:

1) Zbožštění Ježíše od narození

2) Aby podvod číslo 1 vypadal co nejvěrohodněji, museli falzifikátoři posvětit i panenku Marii a udělat z ní pannu při početí Ježíše před jeho narozením i po jeho narození. Možná to je pro někoho zábavné, ale duchovní důsledky pro vědomí lidstva jsou ovšem katastrofální.

3) Neméně katastrofické je zbožštění modly trpícího člověka na kříži. Původní symbolika kříže jako světla poznání, které se šíří rovnoměrně na všechny světové strany byla překroucena na symbol utrpení a potlačení těla. Toto utrpení pak bylo církví modlářsky adorováno a svátky zrození a jara byly přeměněny na svátky utrpení a oslavu smrti (dochází vám už tato šílenost?). Udělali z Kristovy Cesty skrze sjednocení těla a ducha naprostý archontický opak a zašlapali ono malé "já" do bláta utrpení, mimo pozornost hledajících...

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXVIII

29.02.2020

Rychlá navigace: