Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXVII

71. část

Ježíš přišel proto, aby vnesl Světlo a pravdu do Temnoty, která tu panovala. Činil tak, aby podal důkaz o spojení hmoty a ducha, tak jako nespočet dalších před ním i po něm. On byl však ten, který to neváhal dělat otevřeně. Když se na vás podíval, dívalo se na vás celé Stvoření, Matka-Otec Bůh. Nebyl to Bůh trestající a soudící. Bylo to TO ohromné, nekonečné a velkolepé, jehož jsme všichni součástí a tím, že to lidé mohli zahlédnout a pocítit ve svém srdci a těle, se začalo mnoho lidí probouzet a země starého pořádku se cítila v ohrožení. Vnímala, že se jim hroutí pod rukama to, co po staletí a tisíciletí bylo na Zemi hlásáno. Viděla, že se lidé začínají osvobozovat a to by mohlo znamenat zánik jakékoli autority, kontroly a manipulace. Dokonce by se mohlo stát, že lidé by nakonec učinili jim samotným to, co oni činili ve jménu (údajného) "Boha" po celou historii nevinným bytostem. Takto uvažuje ego plné strachu. Nepřipouští odpuštění a rozpuštění v lásce, vidí jen to, čeho je schopné ono samo a předpokládá jen ty cesty a způsoby, které samo zná (podle sebe, soudím tebe).

Tato autorita (moc, mocnost, symbolicky šelma) byla velmi zběhlá v manipulaci lidských bytostí a jejich myslí. Potřebovala nějaký dobrý důvod na to, aby se mohla zbavit takové bytosti, jakou byl ON. Bylo třeba lidi zastrašit a překroutit vše, co nesl, co projevoval a čím byl. Této autoritě se nakonec podařilo tohoto člověka zatknout a očekávali z jeho strany boj a vzpouru, ta však nepřicházela. Snažili se vyprovokovat reakce zloby a nenávisti, aby mohli lidem říci: "Vidíte, my jsme vám to říkali!", jenže nic takového se nedělo. Autoritě se to vymklo z rukou, nečekala, že jeho „fyzickou“ smrtí mnohé teprve započne, a že se toto ohromné Světlo ukotví na Zemi natolik, že ho nepůjde nijak uhasit. Najednou zjistili, že je dostupné každému bez rozdílu a kdykoliv. Každému, kdo se probudí ze spánku a iluzí, stačí mu jen uvolnit cestu a ono přirozeně začne zářit zevnitř skrze tělo ven. Najednou se dostalo na světlo světa něco, co může učinit lidstvo svobodné, lidstvo, které přebere zodpovědnost za svůj život a lidstvo vědomé si své velkoleposti ducha. Lidstvo, s otevřenou myslí a srdcem natolik, že by ho ani nenapadlo ubližovat druhým, protože by vědělo, že tím ubližují jen sami sobě, že vše je propojené a všichni jsme součástí jednoho celku.

A jak tomu na jejím místě zabránili? Tato autorita převlékla svůj kabát. Z tohoto člověka učinila modlu a začala hlásat svou verzi o celé události. Věděla, že se jí nepodaří zneškodnit to, co bylo zaseto a tak učinila to, že s naprostou dokonalostí zametla (překroutila) všechny "stopy", které by mohly usnadnit probuzení lidstva.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXVII

28.02.2020

Rychlá navigace: