Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXVI

70. část

Napříč Zemí prochází Zloba, Zloba, která zavrhuje vše, co jí nevyhovuje. Pronásleduje a nahání strach a hrůzu těm, kteří jsou "jiní" a jejichž srdce a duše nedovolí zařadit se do stáda oveček a dávat tak souhlas s tím, co se na Zemi děje. Tato Zloba je tak silná, že často vyplení celé rody, od nejstarších až po ty nejmenší, nevinná stvoření – děti. Hubí, ožebračuje, ekonomicky ničí a pronásleduje celé národy a etnika. Tato Zloba dělá vše v zájmu autority a věří, že je to tak správně, že je to oprávněné. Ona sama má strach, protože tuší, že by takoví lidé mohli narušit zajeté pořádky a zdánlivé, nechutné jistoty, ve kterých žije. Zloba si nenechá nic vzít, zato dokáže vzít všechno.

I v takové době je však stále Světlo světa živé. Možná je hodně zahalené a neví o své síle, ale stále tu dřímá v každičkém člověku, ať se nyní projevuje navenek jakkoli. Bez něj by totiž nebyl život možný. Právě ono Světlo – ona čistá esence samotného Stvoření je podstatou veškerého života na Zemi i mimo něj.

Když se na Zemi narodí člověk, který nese silné Světlo, je vidět na stovky metrů. Tento člověk se už nedokáže skrývat, protože ho jeho Světlo vždy prozradí. Je to člověk, který pouhou svou přítomností začíná lidi probouzet. Jen samotné setkání s ním lidem připomíná jeho božskou podstatu. Tento člověk je velmi veselý a kolem něj se vždy seběhnou všechny děti v okolí. Má k nim velmi blízko. Ví, že ony jsou bránou do Nové Země. Když se na vás tento člověk dívá, cítíte to až v hloubi své duše. Víte, že o vás ví všechno, a ať už jste kdy vykonali cokoli, vždy je tento pohled bez souzení. Z jeho očí vyvěrá samotná podstata nás všech – bezpodmínečná láska, která je tu pro všechny. Jeho pohled se nezmění ani při pohledu na ty, kteří ho nenávidí.

Jak tento člověk prochází světem, lidé se začínají probouzet. Lidé si začínají vzpomínat na to, kým skutečně jsou. Začínají znovu pociťovat záblesky své skutečné vnitřní síly, začínají si vzpomínat na svou podstatu. Lidé se v přítomnosti tohoto nádherného člověka uzdravují, otevřou se a odhalí svá srdce. Ti, kteří cítí nenávist a tohoto člověka odmítají, jsou přesto na úrovni duše zasaženi a osloveni. Možná se tomuto impulzu dokážou bránit celý svůj další život, možná i několik životů. Tento dotyk však i takové lidi jednoho dne probudí, vzpomenou si a otevřou bránu k svému Světlu, které tak dlouho drželi v zajetí. Každý postupuje svým tempem a ve svém čase.

Tento člověk je ztělesněním přicházejícího Světla na Zemi a je projevením celé velikosti našeho ducha, který se manifestuje v lidském těle. Je příslibem Nové Země a je průkopníkem, který ukazuje všem lidem cestu k žití, pravdě a k jejich velkolepé podstatě skryté v lidských tělech. Ukazuje, jak se ukotvení tohoto Světla na Zemi odehrává právě prostřednictvím hmoty (těla).

On sám zažívá ve svém těle všechny emoce a pocity, zná všechny jeho projevy a potřeby a ví, že tělo a hmota je právě to, co sem jeho duch přišel zažívat a co přišel oživit a prozářit, nikoli něco, co přišel potlačit a popřít. Nebylo pro něj vždy jednoduché setkávat se s hustotou na Zemi, prožil všechny možné emoce od smutku k radosti, od zoufalství k euforii, od strachu přes naprosté odevzdání a důvěru. Byl nám tak blízko, jak jen opravdový přítel může být. Byl nám tak blízko právě tím, že byl jako my a přitom umožnil svému duchu manifestovat se ve svém lidském těle. Nečinil tak proto, aby nás ohromil, činil tak proto, aby nám posvítil na cestu, která je tu pro každého z nás.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXVI

27.02.2020

Rychlá navigace: