Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXV

69. část

Žijete v době, kdy světu vládne mnoho temnoty. Lidé jsou zajati svými strachy, které plodí jejich mysl. Právě ustrašení lidé, kterým velí jejich ego, této zemi vládnou. Nevládnou jen v této zemi, ale ve většině dalších zemí na světě. Zavádějí řád a svůj pořádek, osvojili si řadu přesvědčení a názorů, které bytosti, kterým vládnou, musí následovat. Lidé je následují, neboť věří, že autorita nad nimi zná většinu zákonitostí a má návod na to, jak se správně chovat a žít. Lidé se řídí všemi pravidly a nařízeními, které jsou po generace hlásány. Věří, že ti, kteří vládnou, vědí, mají větší spojení s Bohem, a že u něj mají lepší místo a privilegia, a proto je třeba poslouchat a následovat.

Vlk prostě objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže...

Lidé dobrovolně odevzdávají svou sílu a moc do rukou vládnoucích elit, které vystupují jako (údajní) zprostředkovatelé božího slova. Odevzdávají jim také svůj majetek a hmotné statky, aby si zajistili stálou přízeň autority a také proto, že se údajně jedná o akt pokory. A údajně, právě takto pokorní a skromní lidé budou mít u Boha lepší pozici. Tato vládnoucí autorita je velmi vychytralá, vystupuje pod rouškou čistoty, skromnosti, čestnosti, spravedlivosti. Proto je tak jednoduché a velmi snadné, aby jim ti naivní, neinformovaní, odpojení a ti, co bloudí životem, odevzdávali svou důvěru, sílu i peníze. Je to velmi zapeklitá hra, protože i v řadách autority je nespočet těch, kteří této zmanipulované cestě bezmezně věří, v dobré víře důvěřují a odevzdali jí nesobecky celý svůj život. Jakmile prohlédnou, bývá už pozdě nebo jsou v tichosti odloženi bokem, mimo tuto zvrácenou hru.

Doba je taková, že lidé jsou zcela ustrašení, neboť každé nevhodné chování, které je v rozporu s nařízeními, morálkou a etikou hlásaného, se nemilosrdně trestá. Lidé dokonce uvěřili, že ti, co mají údajně blíž k Bohu a nechali si k tomu postavit i "domy" směřující do výšin (kostely, synagogy, minarety) mají právo trestat, mučit a zabíjet (upalování, ukamenování, popravy). Někdy jen stačí, když se člověk neřídí podle psaných či nepsaných generace zakořeněných pravidel, podle pravidel vytvořených ne Bohem, ale touto prohnanou autoritou. "Věřící" uvěřili, že jsou ovečkami, kde každá má být stejná jako ta druhá. Uvěřili, že když se objeví nějaká, co vyčnívá a nejde se stádem, je třeba se jí zbavit, aby nenarušila pořádek a iluzorní bezpečí, které tu panuje. Lidé se v této víře a s těmito přesvědčeními začali navzájem zabíjet, kamenovat, mučit, pálit a křižovat. Ti, co poslouchali a následovali autoritu, měli relativně bezpečný život a byli přesvědčeni o tom, že jim to pomůže k tomu, že se po smrti dostanou k Bohu, který je daleko v nebi a je silným a vládnoucím mužem, který soudí, kárá nebo dává pochvaly a privilegia. Ti, co jsou s ním na Zemi zadobře tak, že plní všechna pravidla a nařízení vydané jeho služebníky, si u něj zajistí po smrti lepší místo. Ti, co tak nečiní, údajně půjdou do pekla a (domnělí) "služebníci boží" v nejlepší možné víře, jim k tomu dopomohou už nyní, aby se na světě tolik netrápili... upálí je ohněm, který snad očistí jejich duši a Bůh se přece jen na poslední chvíli smiluje a otevře jim nebeskou bránu. Jakákoli jinakost je pronásledována, jakýkoli jiný názor, jakýkoli způsob života, který není v souladu s tím, co je nařízeno, je nemilosrdně trestán. Lidé se přestali ze života radovat a těšit. Ti, co v srdci cítí touhu a volání Světla a skutečného božského principu se přitom snaží být co nejvíc nenápadní, aby jim nebyl sebrán život. Opatrují své děti a své blízké tak, jak dokážou nejlépe, bez přílišného upozorňování. Chtějí jen žít svůj život v lásce a úctě k Matce Zemi v souladu se Světlem poznání, bez násilí a bojů a chtějí umožnit svým dětem, aby žily v míru a lásce ke všemu živému i neživému...

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXV

26.02.2020

Rychlá navigace: