Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXIV

68. část

Původ vašeho utrpení neleží v hustotě či temnotě vnější reality. Je ve vámi pociťované neschopnosti povznést se nad tuto nejhustší část vás samých a obejmout ji svým Světlem a skutečnou září. Tím, že se cítíte pronásledováni hustou částí vás samých, odmítáte ji a chcete se jí zbavit. Zapuzením části vás samotných se cítíte uvnitř roztrhaní. Vaše duše nebude v míru, dokud nebude moci vaše ztracené vnitřní dítě přijít domů.

Představte si, že nesete kámen kolem svého krku. Je těžký a velký. Ten kámen obsahuje všechny emoce, se kterými máte potíže a všechny negativní domněnky o žití na Zemi jako: "Nejsem vítán", "lidé mě nechápou", a tak dále. Kámen nese váš strach stejně jako odpor k životu. Symbolizuje, co uvízlo a co se uvnitř vás zablokovalo. Proto tento kámen poukazuje také na vaše poslání v životě.

Poslání vaší duše je přinést Světlo k nejhustším částem sebe sama.

Vašim životním smyslem je zářit Světlo na zatvrzelé a ztuhlé části vás samých. Šířit Světlo na Zemi znamená v první řadě oslovit temnotu v sobě. Jakmile poznáte svou vnitřní cestu, vaše Světlo bude automaticky zářit k druhým a inspirovat je v tom samém. Nemusíte se zaměřovat na to, co musí být ve světě napraveno. Zaměřte se na svůj vlastní kámen. Vidíte ho? A jakou barvu má? Jak ho cítíte, když ho zvedáte? Pozdravte ho! Dovolte svému vědomí, aby proudilo do tohoto kamene a vnímejte energii uvnitř něj. Cítíte vztek, žal nebo strach? Umožněte tomuto kameni, aby vám pověděl svůj příběh. Připomeňte si, že vy, kteří držíte tento kámen, jste bytostí živoucího Světla. Jste celiství, neporušení a bezpečně vedeni božskou rukou. Nyní sledujte, co se stane kameni jen tím, že ho držíte a obracíte na něj svoji pozornost otevřeným a přívětivým způsobem. Transformuje se. Jakmile se s ním spojíte ze svého božského jádra, obklopíte ho souhlasným a tichým pochopením, pokropíte ho jiskrami Světla. Kámen bude osvětlen zevnitř. Vaše vědomí přinese do kamene život a pohyb. Už není studený a tvrdý. Postupně se bude transformovat v drahokam. Struktura kamene se změní díky vaší milující pozornosti. Podívejte se na něj dobře a spatříte, jakou novou barvu a formu nabývá.

Pozn.: Co dodat, v těchto slovech je pravda o vás, o tom jak a kam máte směřovat. Pravda o tom, kým jste a proč jste tady. Tady se vás Jeshua, nositel Kristova vědomí "už podruhé dotýká svým poselstvím"...

Jakou hodnotu cítíte v tomto drahokamu? Pociťte ji vnitřně. Je to soucit, schopnost vzdát se a důvěřovat? Je to klid, odvaha a radost? Přijměte to, co v sobě nese. Tento kámen dříve obsahoval uvízlou a temnou energii, ale po tom, co jste ho přijali a obklopili svou klidnou energií, tak se transformoval v poklad. Nebude jen neutralizovaný, ale bude transformován do drahokamu, který bude odrážet vaši vnitřní krásu a moudrost. To, co zprvu bylo mlýnským kamenem kolem vašeho krku, se stalo drahocenným klenotem. Pozvedněte tento kámen a spatříte, jak se třpytí a září barvou, která zrcadlí vaši jedinečnou energii. Dovolte tomuto drahokamu vstoupit do vašeho těla a uvidíte, kam přirozeně půjde a do jaké části vašeho těla spontánně půjde? Bude mít léčivý účinek na vaše tělo i ducha.

Život vás neustále vyzývá, abyste naslouchali hustým, temným a uvíznutým částem vás samých. Tanec mezi duchem a tělem je jako tanec mezi Světlem a Temnotou. Jakmile si uvědomíte svoji skutečnou podstatu, tanec se zbaví prvků boje. Stane se radostným. Jakmile si uvědomíte transformační sílu svého božského "Já" a pozvete Temnotu, aby se obnažila, tak tanec Světla a Temnoty zrodí drahocenné klenoty, které ukážou, jak může Světlo cestovat do nejhustější části reality. Vzniklý drahokam je výsledkem sjednocení vědomí a hmoty, plodem tance mezi duchem a tělem. Život vás vyzývá, abyste takto tancovali, zas a znovu, kdykoli cítíte negativitu či temnotu ve svém životě. Vaše milující pozornost je klíčem k osvícení. Tím, že budete zářit své Světlo na husté a temné části v sobě, vkročíte do tance tvoření a prostřednictvím vás se na Zemi bude rodit božská podstata.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXIV

25.02.2020

Rychlá navigace: