Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXIII

67. část

Vy, jste Bohem. Kdysi jste učinili volbu sestoupit do hmoty a zářit zde své Světlo. Pobýváte v omezené formě, ale není to nějaký trest, který musíte podstoupit. Je to důsledek vaší posvátné volby, kterou jste učinili jako část Boha. Jste skutečným Stvořitelem. Někde ve vás je ukryta hluboká a trvalá touha přinášet Světlo do této husté reality na Zemi. Záření Světla v temné části pozemské reality, uvnitř i venku, je skutečné volání vaší duše. Když tak činíte, prožíváte druh naplnění, které dojímá vaše srdce hlouběji než cokoli jiného. Dokonce i vize bytí v nebi ve věčné blaženosti a míru ztrácí oproti tomu na významu. Skutečnou radost pocítíte, až budete vědět, jak přinést své Světlo do temnoty.

Vnášení Světla do temnoty
Dnes vás vyzývám, abyste se setkali se svou nejhustší a nejtemnější částí uvnitř vás a přivítali ji s otevřeným srdcem. V každodenním životě prožíváte nejhustší část vás samých v oblastech, ve kterých vaše energii proudí těžko. Může to být práce, vztahy, zdraví nebo jakýkoli jiný aspekt ve vašem životě. V této oblasti je nejobtížnější přijmout sebe sama či to, co vám život nabízí. Tento úsek vašeho života prožíváte jako břemeno, jako něco, co by nemělo existovat. Cítíte se zablokováni, uváznutí a já vás vyzývám, abyste si tuto hustotu představili jako kámen, který nesete, právě jako pověstný "mlýnský kámen kolem krku".

Pozn.: Jeshua vás vyzývá, abyste se setkali se svou nejhustší částí uvnitř sebe a přivítali ji s otevřeným srdcem, s tou nejhustší částí ve vaší společné auře, kterou je vaše fyzické tělo, ta ženská energie ve vás, pocházející z matky Země a pak ji přivítali s otevřeným srdcem. Neznamená to nic jiného, než, že ji přijmete a budete ji mít rád… Ano, milovat tu ženskou energii, to hmotné tělo... prostě milovat sebe sama. Jedině tak odhodíte onen pověstný mlýnský kámen, který podle Jeshuy nesete kolem krku...

Můžete cítit, že temnota, kterou prožíváte, je kvůli vnějším okolnostem, že byla způsobena zamítnutím, zradou nebo násilím druhých lidí. Je pochopitelné, že část vás reaguje takovým způsobem. Je to zaražená a šokovaná část vás samých, která zapomněla na svou skutečnou sílu uvnitř své bytosti. Je traumatizovaným vnitřním dítětem, které k vám promlouvá prostřednictvím negativních myšlenek a které se cítí odpojené, odložené a jako oběť.

Vyzývám vás, abyste poznali nejmoudřejší a nejsvětlejší část vás samých, jejímž jediným smyslem je přivést toto dítě domů. Máte jen jedinou možnost. Spojit své traumatizované dítě uvnitř sebe, se Světlem a svou neporušenou částí vás samých, která je schopna dítě vyléčit.

Pozn.: To vaše duše zapomněla na svou sílu uvnitř a je traumatizována pocity svého vnitřního dítěte, ženy, kterou nemiluje její vlastní vnitřní muž. Jsou to pocity onoho fyzického "já", které nemilováno svým vnitřním mužem, vlastním duchem, prožívá permanentně ve vás negativitu, smutek a bolest... a vy jako duše tyto stavy prožíváte s ní. Vyzývá-li vás Jeshua, abyste přinesli své dítě domů, tedy nahoru k Otci, chce po vás, abyste jako duch konečně začali milovat své tělo, jako vnitřní muž milovat svou vnitřní ženu a pak spojeni společnou láskou k sobě samým vkročili definitivně do spirály pravotočivého proudu energií Kristovy bezpodmínečné lásky nesoucích vás vzhůru...

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XXXXIII

24.02.2020

Rychlá navigace: