Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci LIV

78. část

Všichni si musíme projít oběma póly, oběma stranami téže mince. Pokud k vám dorazí poselství od jakéhokoli na nebe vzatého mistra či archanděla, zkuste vnímat srdcem, zda je to pro vás to pravé a zda z tohoto poselství skutečně danou bytost cítíte. Zprostředkovávat poselství může pouze člověk, který je čistý a který nemá potřebu jakékoli zásluhy, manipulace a uznání za své schopnosti. Takový člověk je schopen přijmout skutečnou energii průvodců a pomocníků a nezkresleně ji interpretovat dál. A upřímně, myslím, že takové lidi si skuteční na nebe vzatí mistři či archandělé vybírají.

Víc než na všechna poselství zaměřte se sami na sebe, na svůj život a na to, abyste vnímali, co se s vámi děje uvnitř a šli SVOU VLASTNÍ CESTOU, kterou znáte jen vy sami a nikdo jiný. Všechna tato poselství vás mohou také snadno z vaší jedinečné cesty svést...

Stejně tak je velmi snadné chytit se do pastí ega. Je jasné, že egu se líbí příslib krásné, zázračné budoucnosti, příslib toho, že vyvolení se stanou mistry a budou cestovat prostorem a časem, že budou konat zázraky a tvořit na základě pouhé myšlenky, a že vyvolení jsme právě my, protože tato poselství čteme, protože následujeme vše, co je v nich obsažené. Náš pocit důležitosti narůstá o to víc, pokud máme názor, že Ti, co podle našeho soudu "nevědí", skončí v zapomnění. Proč by tomu ale tak mělo být? Všichni jsme si přece prošli nespočtem životů a mnoha životy si ještě projdeme. Proč by duše, které jsou velmi mladé a potřebují velké množství životů k tomu, aby probudily svá pravá já, by měly být nějakým způsobem znevažovány a neměly by mít možnost projít si tím, čím si prochází každý z nás? Proč by naopak staré duše měly být jedinými znalci života a vesmíru? Na úrovni duší jsme si všichni rovni. Navzájem se učíme, navzájem se inspirujeme a pomáháme si. Nikdo není výš a nikdo není níž. Celé je to stále jen a jen o nás samotných. Není třeba následovat "mistra", jediné, co je třeba, je následovat svoji duši, poslouchat své srdce a s vírou se vydat po vlastní cestě. Nikdo jiný nemůže vědět, co bychom měli dělat, kam bychom se měli ubírat. Víme to jen my sami. Jestliže se otevřeme ŽIVOTU, nalezneme odpovědi v čemkoli, co nás potká, v jakémkoli člověku, se kterým se setkáme. Jen my sami si tvoříme svůj život a vybíráme si, kam se bude ubírat. Snad vás tato slova budou inspirovat k tomu, abyste nalezli cestu k sobě prostřednictvím SEBE. Abyste věci, které k vám přichází "filtrovali" skrze své srdce a nikoli mysl, abyste našli dostatek síly vydat se dovnitř namísto ven a nechali se tím, co je kolem vás a co k vám přichází, pouze inspirovat. Konečná volba bude a je vždy na vás a Z VÁS.

O tom je lidský život a o tom jsou právě Jeshuova poselství. Jsou inspirací na vaší cestě k tomu, abyste byli sami sebou, k vaší svobodě a přijímání. Neslibují Vám zázraky na počkání ani získání nadpřirozených schopností, ale pokud si zvolíte cestu srdce a pokory, budou vám společníkem, útěchou i inspirací k tomu, abyste neztratili víru v sebe sama, abyste věřili tomu, co cítíte v hloubi své duše, navzdory okolí a všem informacím, které se vám snaží vtisknout svoji vůli.

Položte si také otázku, jak vlastně vnímáte Jeshuu. To vám o vás samotných řekne mnohé. Vidíme ho jako mistra Ježíše, před kterým je třeba se pokořit? Vidíme ho a vnímáme jako přítele nebo jako obyčejného člověka s velkým srdcem a ohromnou pokorou? Chceme se mu přiblížit nebo se stát "Tím Mistrem Ježíšem" nebo chceme být tím nenápadným, skromným a pokorným člověkem, který rozdává lásku, radost a útěchu?

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci LIV

06.03.2020

Rychlá navigace: