Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci LV

79. část

Mistrem se stáváte ve chvíli, kdy o tom nemáte sebemenší tušení, tehdy, když zvládáte každodenní život tady na Zemi, ve chvíli, kdy jste v souladu sami se sebou a se svou duší. Právě v těchto chvílích konáte zázraky a jste schopni uzdravit srdce druhých. Nejsou to zázraky, kterými ohromujeme druhé, kdy dokážeme létat, cestovat dimenzemi a mluvit s všemožnými bytostmi. Zázraky konáme tehdy, když jsme sami sebou. Konáme je svou přítomností, svým úsměvem, vřelým slovem a srdečným objetím. Tohle stačí k tomu, aby byl náš svět a život lepší, abychom umožnili naší planetě se uzdravit a žít s ní ve vzájemné harmonii a bezpodmínečné lásce. Všichni se jednoho dne vrátíme zpět domů do jednoty, nyní je však čas na to, abychom dokázali "normálně" ŽÍT na planetě ZEMI a probudili zde lásku, soucit a harmonii. Je čas na to, abychom umožnili Zemi dostat se do vyšších vibrací a to tak, že otevřeme své srdce, své vědomí a budeme věřit své vlastní cestě duše, která nás do vyšších vibrací dovede.

Po prohlídce celé škály channelingem zprostředkovávaných informací, se soustřeďte pouze na ty, jejichž obsah se shoduje s vibrační identitou bytosti, která je vám zprostředkovávaná. Důsledně informace vyhodnocujte a nenechte se takzvaně "nachytat na hruškách". Podobně, jako člověk žijící v těle na hmotné rovině i tyto bytosti jsou motivovány k podobnému počínání, které je ovlivněno existující převahou ega v jejich jemnohmotném těle a duši a jde jim pouze a především o energii, kterou jim věnujete svou vírou v přínos kontaktu pro vás samotné.

Schopnost rozlišit pravé, tedy informačně čisté poselství z vyšších rovin bytí, je pro člověka v pozemské inkarnaci, kterému život tuto možnost poznání vkládá do cesty, opravdu důležité. I v běžném životě můžete nakoupit u odborníků, můžete se ale taky nechat nalákat "šmejdy", pro které nejste ničím jiným než kořistí, kterou využijí a odhodí. I zde se vyplatí, aplikovat ono známé "důvěřuj, ale prověřuj". Nejspolehlivější prověření daného zdroje je vlastní intuicí. Intuitivní vnímání je totiž dáno kontaktem mezi vědomím lidské duše a božskou jiskrou, oním pravým naším velkým "Já". Někdy s námi komunikují duše lidí, momentálně bez fyzických těl, aby pro své projevy získali vaši pozornost, v horších případech na sebe berou identitu známé osobnosti lidské historie či se vydávají třeba za anděly či archanděly. Téhle finty využívají zejména ty bytosti bez těla, které se pohybují na nižších rovinách jemnohmotných světů. Jen v nepatrných počtech případů jde skutečně o channelingový energo-informační tok předávaný duchovně velmi vyspělými lidskými dušemi a ještě výjimečněji čistě duchovními bytostmi, které jsou mnohdy nesprávně označované za anděly či archanděly, které jsou vedeni upřímnou snahou dostat na pozemskou rovinu informace, které v dnešní době hlubokého duchovního úpadku lidstva převážně upadly do zapomnění...

Pokud si nejste intuitivně některým kontaktem jisti a nemůžete se opřít o dobrozdání skutečně znalých lidí, pozor na tzv. falešné proroky a jim podobné, kteří se za znalé pouze vydávají, vyplatí se být skeptický a spíše nedůvěřovat než důvěřovat. K obecným zásadám pro duchovně vyspělé bytosti platí respekt ke svobodné lidské vůli při kontaktu s pozemsky činným člověkem v inkarnaci. I tolik potřebná pravda je vám proto prostřednictvím channelingu podávána v náznacích a zastřeně. Proto v těchto sděleních nenajdete konkrétní, jasně lidsky srozumitelný návod k případné úpravě svého myšlení, konání a k dosažení deklarovaných duchovních cílů. Může vám být naznačeno, nesmí vám být sděleno...

Připomínám v tomto kontextu historicky neslavnou roli římsko-katolické církve v životě lidstva, jednou z příčin toho, že je naše planeta obklopená těžkými negativními egregory zmaru a zkázy, za nimiž stojí zejména tisícileté satanské působení těch, kteří se zaštiťují kříži ve svých nečistých rukách a jejichž zubící se mordy jsou přitom plné slov o Bohu. Přál bych vám vidět pravou identitu mnohých církevních vůdců současnosti i minulosti, projevenou v astrálním světle, které odhaluje pravou podstatu jejich bytosti, bez uniformy lidského těla...

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci LV

07.03.2020

Rychlá navigace: