Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci LVI

80. část

Symbol Vesica Piscis znázorňuje stvoření života a zrození duality mezi ženskou a mužskou energií.

"Zdrojová" neprojevená energie je duchovní energie Boha Otce, stejně jako kreativita a inspirace, které jsou duchovními aspekty. Ženskou energií je naopak touha projevit se v této realitě a "něco stvořit", "něco zrodit", "něco zažít". K ženské energii také patří emoce. Ženská energie ega je ta, která nás zrodila v této realitě, je to ženská energie Matky Země a skrze ni jsme získali své tělo. Faktem také je, že tato ženská energie dočasně vypadla z Jednoty a oddělila se od zdrojové Jiskry! To přece ženská energie se manifestuje v tomto světě, je vykonavatelem naší vůle a je zaměřena na projevení se ve vnějším světě a na potřebu být uznáván a oceňován druhými — to ona je to ego!, které je odtrženo od energie duše. Ano, je oddělena a cílem naší "kosmické maturity", je pozvednutí její vibrace a následné její znovu-sjednocení s mužskou energií a to za pomoci pravé nefalšované kristovské Lásky!

Věčně živou podstatou člověka je ona Božská jiskra. Fyzický svět je iluze, pro ego zdánlivě reálná, díky vnímání pěti smysly naladěnými na velmi úzký rozsah frekvencí. Sami si vytváříte svět, který znáte. Dostali jste velký dar, dar zrcadlení. Je to schopnost promítat své myšlenky ven do fyzického světa. Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) zahrnuje elektromagnetické záření všech možných vlnových délek. Lidem viditelná část je jen malou částí spektra všech vibrací. Je třeba si uvědomit, že spektrum pokračuje dál a dál vlevo i vpravo. Z toho vyplývá další fatální materialistický omyl, který se snaží autorita lidem nakukat, že prý to, co nedokážou změřit, tak neexistuje.

Seth k tomuto uvádí: "Budu v souvislosti s fyzickým světem, ke kterému se vnější ego vztahuje, používat termín "iluze". Fyzická forma je jedna z iluzí, které si osvojujete a ony se stávají realitou. Vaše fyzické smysly vám umožňují vnímat iluze, protože jsou na ně velice zvláštním způsobem naladěny. Vnímat realitu ve skutečné podobě si ale vyžaduje jiný druh pozornosti a jemnější manipulaci, než nám mohou nabídnout fyzické smysly. Jste natolik zaujati fyzickou realitou, že jste neustále v hlubokém transu. Veškerou svoji pozornost soustřeďujete velmi zvláštním způsobem na jeden světlý bod, který nazýváte realitou. Všude kolem vás jsou však další reality, ale vy je ignorujete. Zadupáváte veškeré podněty, které z nich přichází, ale je již na čase se začít probouzet.
A mým cílem je vám pomoci otevřít vaše vnitřní oči."

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci LVI

08.03.2020

Rychlá navigace: